Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 6. ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ

УРОК 34. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМАМИ: «РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА ТА ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ», «КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ», «ВОДИ СУХОДОЛУ І ВОДНІ РЕСУРСИ», «ҐРУНТИ ТА ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ», «РОСЛИННІСТЬ», «ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ»

Мета: перевірити рівень знань і практичних умінь та навичок учнів за наведеними темами; удосконалювати у процесі виконання роботи навички узагальнення, систематизації, аналізу здобутих знань.

Тип уроку: контролю, перевірки, оцінювання знань, вмінь, навичок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

Варіант 1

Перший рівень (завдання виконують без атласу) — 3 бали.

1. Найдавніша тектонічна споруда в межах країни:

а) Волино-Подільська плита;

б) Дніпровсько-Донецька западина;

в) Украйнський щит;

г) Скіфська плита.

2. Головний нафтогазоносний басейн України:

а) Прикарпатський;

б) Дніпровсько-Донецький;

в) Причорноморський;

г) Керченський.

3. Рівнини займають ________ % території України.

4. Наявність великих запасів кухонної солі на території Східної України свідчить про те, що в геологічному минулому тут були:

а) значні прогини фундаменту платформи;

б) активні вулканічні процеси;

в) активні складчасті процеси;

г) морські ділянки з посушливим кліматом.

5. Показники радіаційного балансу в Україні збільшуються в напрямку з:

а) півночі на південь — південний захід;

б) заходу на схід;

в) північного заходу на південь — південний схід;

г) півдня на ^північ.

6. Для південних приморських районів та північної частини Криму характерними ґрунтами є:

а) буроземи;

б) південні чорноземи;

в) каштанові;

г) лучні.

Другий рівень (завдання виконують без атласу) — 3 бали.

1. Знайдіть відповідність між корисними копалинами та їхніми родовищами.

1 Ртутні руди

А Іршанське

2 Калійна сіль

Б Слов’янське

3 Титанові руди

В Микитівське

4 Кам’яна сіль

Г Стебниківське

Д Шебелинське

2. Обчисліть похил річки Тетерів за такими даними: 300 м, 90 м, 365 км.

3. Назвіть не менше п’яти видів рослин і п’яти видів тварин, характерних для Полісся.

Третій рівень — 3 бали.

1. Охарактеризуйте одну з річок України за типовим планом.

2. Покажіть і поясніть зв’язок між усіма названими даними: давній льодовик, чорнозем, типчак, посилення континентальності клімату, суховій.

Четвертий рівень (одне завдання за вибором) — 3 бали.

1. Проаналізуйте, як змінилися б у Криму основні природні умови та компоненти за відсутності Кримських гір.

2. Проаналізуйте, з якими несприятливими природними процесами, явищами та їхніми наслідками змушені боротися люди в нашій місцевості.

Варіант 2

Перший рівень (завдання виконують без атласу) — 3 бали.

1. Головний залізорудний бассейн України:

а) Криворізький;

б) Білозерський;

в) Керченський;

г) Кременчуцький.

2. Гори займають _________ % території України.

3. Наявність запасів нафти та газу на території східної України свідчить про те, що в геологічному минулому тут були:

а) значні накопичення осадів у зоні опускання фундаменту платформи;

б) активні складчасті процеси;

в) активні вулканічні процеси;

г) морські ділянки з посушливим кліматом.

4. Показники середньорічної кількості опадів на рівнинній території Україні зменшуються в напрямку з:

а) півночі на південний захід;

б) заходу на схід;

в) північного заходу на південь;

г) північного сходу на південь.

5. Дерново-підзолисті ґрунти найбільш поширені в:

а) Поліссі;

б) Передкарпатті;

в) Гірському Криму;

г) Донбасі.

6. Карстовим озером є:

а) Ялпуг;

б) Донузлав;

в) Світязь;

г) Бребенескул.

Другий рівень (завдання виконують без атласу) — 3 бали.

1. Знайдіть відповідність між корисними копалинами та їхніми родовищами.

1 Природний газ

А Самотканське

2 Калійна сіль

Б Ватутинське

3 Титанові руди

В Шебелинське

4 Уранові руди

Г Калуське

Д Микитівське

2. Обчисліть похил річки Псел у межах України за даними: 124 м, 65 м, 520 км.

3. Назвіть не менше п’яти видів рослин і п’яти видів тварин, характерних для Карпат.

Третій рівень — 3 бали.

1. Охарактеризуйте один з кліматичних сезонів в Україні.

2. Покажіть і поясніть зв’язок між усіма названими даними: низовина, коефіцієнт зволоження > 1, вільха чорна та очерет, близьке до поверхні залягання підземних вод.

Четвертий рівень (одне завдання за, вибором) — 3 бали.

1. Заміна природної степової рослинності на сільськогосподарські культури спричинила низку процесів, що несприятливо відбилися на місцевих кліматичних особливостях, ґрунтовому покриві, тваринному світі. Проаналізуйте їх.

2. Назвіть та проаналізуйте факти позитивного та негативного впливу людини на рослинний та тваринний світ в Україні.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Проаналізувати виконання завдань контрольної роботи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити