Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

УРОК 36. ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ: МІШАНИХ ЛІСІВ, ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ

Мета:

навчальна: сформувати уявлення про зональність рівнинних ландшафтів території України, знання про географічне положення зон мішаних лісів та широколистих лісів: дати їм комплексну характеристику на основі узагальнення та систематизації знань про різні природні компоненти, їхній взаємозв'язок; удосконалювати навички роботи з різними тематичними картами;

розвивальна: розвивати навички дбайливого господаря своєї держави, відповідальне ставлення до збереження лісових ресурсів, акуратне ставлення до виробів з деревини;

виховна: виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до лісів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, карти України: фізична, кліматична, ґрунтів, рослинності, карта природних зон, фото- та відеоматеріали рослин, тварин, ландшафтів, зон.

Опорні та базові поняття: природна зона, природні компоненти, природні умови.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ Назвіть одиниці районування ландшафтів. За якими переважними факторами їх виділяють?

✵ За картою ландшафтів назвіть один з ландшафтів України. За його назвою розкажіть, яку місцевість ви уявляєте.

✵ Які ландшафти характерні для вашої місцевості?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ За яким законом змінюються природні комплекси на рівнинах Землі?

✵ Пригадайте план характеристики природної зони.

✵ Для території північної частини України стисло назвіть:

а) основні форми рельєфу; б) характерні особливості клімату; в) особливість зволоження; г) особливості внутрішніх вод.

✵ Назвіть хвойні та широколисті породи дерев. У чому їхня суттєва відмінність? Якими природними умовами вона спричинена?

✵ Які пристосування характерні для тварин лісових середовищ існування?

✵ Які наслідки давнього зледеніння характерні для території України?

✵ Назвіть види діяльності людини, характерні для лісових місцевостей.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ви вже знаєте багато особливостей природи України. Сьогодні ми починаємо узагальнювати та систематизувати, конкретизувати їх для п’яти найбільш відмінних між собою територій України. Починаємо з півночі — із зон мішаних та широколистих лісів.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Географічне положення

Обидві лісові зони займають близько 28% території України; на заході має не суцільне розповсюдження (виклинюється центральна частина Волинської височини). Мішані ліси тягнуться із заходу на схід широкою смугою між північним кордоном України й умовною лінією Володимир-Волинський — Луцьк — Рівне — Житомир — Київ — Ніжин — Глухів. На заході мішані ліси змінюються в південному напрямку широколистими, які поширюються до Перед - карпатської височини і кордону з Молдовою.

2. Особливості природи

✵ Зона мішаних лісів займає здебільшого Поліську низовину (низовини з поширенням льодовикових та водно-льодовикових форм рельєфу з піщаними та супіщаними відкладами). Широколисті ліси вкривають височини — Волинську, Розточчя, Гологоро-Кременецький кряж, Подільську, Хотинську (горбистий рельєф з водно-ерозійними формами, поширений карст).

✵ Клімат помірно континентальний, літо вологе і тепле, зима відносно м’яка; опадів — до 700 мм; К >1.

✵ Густота річкової мережі 0,29 км/км2, місцями до 0,5 км/км2, багато боліт, озер, підземні води розташовані близько до поверхні.

✵ Переважання різновидів дерново-підзолистих, у долинах річок та пониззях — лучних, болотних ґрунтів, під широколистими — сірі лісові, на сході — чорноземи.

✵ У мішаних лісах характерні рослинні та тваринні угруповання лісів сосново-дубових (субори), соснових (бори), сосоново-дубово-грабових (сугрудки), ялинових (рамени) — близько 25% (раніше до 90%), боліт (переважно низинні різнотравні) — 4%, луків (розмаїття трав’яних рослин на заплавах та місці вирубаних лісів) — 10 %. У групування широколистих лісів займають менше 15% своєї природної території (дуб і бук — на заході, дуб і граб — на сході, є ясен, клен, липа). Поширені козуля, єнотоподібний собака, кабан, вовк, лисиця, куниця, заєць, білка, трапляються бурий ведмідь і рись, бобри, з птахів — тетерук, глухар, журавель, лелека.

✵ Поширені мішанолісові хвойно-широколисті ландшафти, болотні, в заплавах річок — лучно-лісові, болотні. Дедалі більше поширюються змінені та антропогенні ландшафти.

3. Використання та охорона природних ресурсів

Найважливіше значення мають лісові та водні, земельні, мінерально- сировинні (каолінів, гранітів, базальтів, лабрадоритів, габро і коштовного каміння— топазів, яшми, бурштину, фосфоритів, торфу, вапняків, кам’яного вугілля). Перспективними є рекреаційні ресурси.

4. Проблеми зон

Несприятливі природні процеси: заболочування, перезволоження, ерозія, карстово-провальні процеси. Вони посилюються внаслідок господарської діяльності людини (вирубування лісів, осушення боліт, інтенсивний випас худоби тощо). Катастрофічний вплив наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Яку назву в межах України має зона мішаних лісів?

✵ Чому зона широколистих лісів в Україні мало схожа на лісову зону? Чи можна виправити такий стан?

✵ Опишіть, як змінилися природні ландшафти зон, що зазнали істотного впливу господарської діяльності людини.

✵ Наведіть аргументи за й проти осушення боліт.

✵ Запропонуйте перелік заходів для збереження природного різноманіття лісів.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ________________________________

✵ Па контурній карті позначити межі лісової зони.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити