Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

УРОК 37. ЛІСОСТЕПОВА ПРИРОДНА ЗОНА УКРАЇНИ

Мета:

навчальна: сформувати знання про природні особливості природної зони лісостепу; удосконалювати навички давати комплексну характеристику природної зони; акцентувати увагу на різноманітності природних ландшафтів зони та їх перетворень; удосконалювати навички роботи з тематичними картами;

розвивальна: розвивати навички відповідального ставлення до використання природних ресурсів, розуміння власної значимості, збереження природного різноманіття;

виховна: виховувати любов до природи.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, карти України: фізична, кліматична, ґрунтів, рослинності, природних зон.

Опорні та базові поняття: природна зона, природні компоненти, змінені природні ландшафти, антропогенні ландшафти.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ На фізичній карті покажіть межі зони мішаних та широколистих лісів.

✵ Охарактеризуйте природні ресурси Полісся та запропонуйте шляхи їх раціонального використання.

✵ На прикладі України поясніть, чому зона широколистих лісів у Європі є однією з найбільш змінених людиною.

✵ Назвіть наслідки вирубування дерев у зоні мішаних лісів і зоні широколистих лісів на території України.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ У якому напрямку посилюється континентальність клімату України?

✵ Які рельєфотвірні зовнішні процеси притаманні височинам?

✵ Назвіть найпоширеніші типи ґрунтів центральної частини України.

✵ Від чого залежить переважання деревної чи трав’яної рослинності?

✵ Назвіть види діяльності людини, характерні для листяних лісів та степових місцевостей.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лісостепова зона, як і степова, є основою для господарства України. Якщо ви порівняєте карти фізичну, політико-адміністративну, природних зон та економічну, ви це побачите. Ця територія — основа для виробництва основних сільськогосподарських продуктів, надра активно розробляють, створюють безліч антропогенних ландшафтів. Усе це значно змінює природу. Відмовитись від господарської діяльності людина, звичайно, не може, але жити, тільки беручи від природи, вже неможливо. Слід згадати, що окремі природні ресурси належать до відновлюваних, отже, треба розуміти ПТК, щоб використовувати його грамотно і намагатися максимально відновити.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Географічне положення

25% території України; простягається з південного заходу від Передкарпаття на північний схід на 1100 км; південна межа проходить по лінії Котовськ — Кіровоград — Кременчук — Красноград — Вовчанськ. Виразних меж зона не має, адже степові ділянки вклинюються островами в лісову зону, а ліси окремими масивами заходять у зону степів.

2. Особливості природи

✵ Височини (переважають) чергуються з низовинами, сильно розчленовані ярами та балками. Поверхня нахилена до Дніпра. Характерна ознака краєвиду — високі праві береги річок і низькі ліві береги з терасами. Значні поклади різноманітних корисних копалин (вугілля, нафта, газ, будівельні, рудні)

✵ Помірно континентальний клімат з посиленням континентальності на схід — південний схід; умови зволоження змінюються аналогічно — від надлишкового до дефіцитного (К = 1,3 — 0,6).

✵ Пересічна густота річкової мережі 0,15-0,24 км/км2; заболоченість — 1,6%; розташовані два найбільших артезіанських басейни. Річкову мережу формують Дніпро, Південний Буг, Дністер з притоками. Через знищення лісів у їх долинах вони сильно обміліли, хоча раніше більшість були судноплавними. Озер мало, переважно в заплавах. Брак природних водойм компенсується водосховищами й ставками.

✵ Ґрунтовий покрив різноманітний, представлений різновидами сірих лісових ґрунтів та чорноземів (типові та опідзолені), у річкових долинах — лучні, дернові, болотні.

✵ Природна рослинність збереглась мало, представлена ділянками остепнених луків і степів, дубовими, дубово-грабовими масивами, дубово-кленово-липовими лісами в долинах річок та межиріччях, на піщаних берегах — соснові; лісистість становить 12 %. Степове природне різнотрав’я збереглося на схилах балок і берегах річок. Водяться лісові і степові види тварин: дикий кабан, козуля, лисиця, куниця, заєць, білка, тхір, полівка, вуж. Багато птахів — дятли, сови, жайворонки, лелеки, куріпки, дрозди.

✵ Значні коливання висот зумовлюють вертикальну відмінність ландшафтів на фоні зональних змін лісових степовими. Близько 80 % ландшафтів змінені на сільськогосподарські.

3. Використання та охорона природних ресурсів

В усі часи на межі лісу і степу були найкращі умови для життя людей. Найбільше значення мають земельні (як сільськогосподарські землі, відведення під техногенні будови), мінерально-сировинні, водні ресурси, перспективними є рекреаційні.

4. Проблеми зони

За сприяння людини активізуються природні процеси яроутворення, площинне змивання ґрунтів, їх розвіювання, зсуви, просадкові процеси, посухи, соленакопичення, в районі штучних водойм — підтоплення, заболочування.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Поясніть особливості формування лісових комплексів у межах зони.

✵ Опишіть зовнішній вигляд сучасних ландшафтів 80 % території зони.

✵ Чому протягом багатьох віків зона була найбільш комфортною для мешкання людей?

✵ Дайте оцінку сучасного стану природного рослинного й тваринного світу лісостепу.

✵ Запропонуйте перелік заходів для збереження природного різноманіття лісостепів.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ______________________________

✵ На контурній карті позначити межі лісостепової зони.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити