Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

ТЕМА 1. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

УРОК 3. ЗОБРАЖЕННЯ УКРАЇНИ В КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ. ЕЛЕМЕНТИ КАРТИ, КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ ТА ВИДИ СПОТВОРЕНЬ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ЯВИЩ НА КАРТАХ

Мета:

навчальна: розширити знання учнів про карти як найважливіші джерела географічної просторової інформації, про особливості їх створення; узагальнити й систематизувати знання про способи зображення географічних об'єктів та явищ на картах; удосконалювати вміння і навички роботи з картою;

розвивальна: розвивати аналітичне, просторове мислення, удосконалювати навички читання карт як джерела просторової інформації;

виховна: виховувати відповідальність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, фізичні й тематичні карти України, окремих її регіонів, глобус.

Опорні та базові поняття: карта, масштаб, картографічна проекція, картографічні спотворення, спосіб картографічного зображення, легенда карти, рамка карти.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Що таке географічна карта? Яку інформацію з неї можна отримати? Як вони різняться?

✵ Як сферичну поверхню Землі зображують на площині?

✵ Як на карті відображаються об’єкти, явища? Наведіть конкретні приклади.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Під час вивчення попередніх курсів географії, історії ви вже познайомились з багатьма картами. Якщо під час відповіді на питання учителя вам дозволяють користуватися картою, ви полегшено зітхаєте — карта — готова відповідь, тільки треба уміти її прочитати. Сьогодні ви дізнаєтесь, як саме створюють карти, як упізнати спотворення, що обов’язково виникають на картах.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Зображення України в картографічних творах

Відомо близько 10 картографічних зображень первісних часів, знайдених на території України. Картографування території України відбувається відповідно до розвитку науки картографії.

2. Елементи карти

Картографічне зображення — сукупність даних про об’єкти та явища, їх розташування, якості, взаємозв’язки тощо. На загальногеографічних картах відображені населені пункти, шляхи сполучення, рельєф, гідрографія, політико-адміністративні кордони, суспільно-економічні та культурні об’єкти та ін., що дає загальне уявлення про певну територію. Тематичні карти мають географічну основу, що є прив’язкою для спеціального змісту, і спеціальний зміст (тематичний).

Легенда карти — система використаних умовних знаків та текстових пояснень. Для топографічних карт вони уніфіковані, тому складені спеціальні таблиці. На тематичних картах легенда розміщена на аркуші карти.

Зарамкове оформлення карти — будь-які доповнення до картографічного змісту карти (графіки, таблиці, підписи тощо), що тематично пов’язані з ним, доповнюють, пояснюють його.

2. Картографічні проекції

Математичні способи перенесення зображення поверхні земної кулі на площину. Вибір проекції залежить від призначення карти і місцеположення території.

Проекції за допоміжною геометричною фігурою:

циліндричні (на умовний циліндр) — нормальні (вісь фігури збігається з віссю Землі) застосовують для відображення приекваторіальних територій, поперечні (вісь фігури перпендикулярна до вісі Землі) застосовують для створення топографічних карт; загальний вигляд проекції — прямі лінії паралелей і меридіанів;

конічні (на умовний конус) — нормальні (вісь фігури збігається з віссю Землі), поперечні (вісь фігури перпендикулярна до вісі Землі) застосовують для відображення материків і океанів, територій, розташованих у середніх широтах; для створення карт світу інколи використовують кілька допоміжних конусів (поліконічна проекція); загальний вигляд нормальної проекції — прямі лінії меридіанів і дугоподібні паралелі;

азимутальні (на площину) — нормальні (поверхня дотична до полюсу) застосовують для відображення приполярних територій, поперечні (поверхня дотична до екватора) застосовують для виготовлення карти півкуль і зображення приекваторіальних територій; загальний вигляд нормальної проекції — меридіани зображені прямими лініями, що виходять з однієї точки, а паралелі — концентричними колами.

довільні (на умовну, складну поверхню).

3. Види спотворень на географічних картах

Спотворюються форми, кути, довжини ліній, площі. Існують точки або лінії нульових спотворень.

Проекції за уникненням спотворень:

рівнокутні — відсутні спотворення кутів;

рівновеликі — відсутні спотворення площ;

рівнопроміжні — відсутні спотворення довжин ліній вздовж паралелей чи меридіанів.

Карти України переважно створюють у нормальній конічній рівнопроміжній проекції.

4. Способи зображення інформації на картах

Способи: значковий, ареалів, якісного фону, кількісного фону, ізоліній, ліній руху, картограм, картодіаграм, точковий.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ У яких проекціях виконані запропоновані вчителем зразки карт?

✵ Які спотворення характерні для карт, що запропонував учитель?

✵ Визначте способи зображення географічних об’єктів та явищ використані на картах вашого атласу. Наведіть кілька прикладів для кожного способу.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ______________________________

✵ Переглянути каталог картографічних проекцій, створених у світі.

http://www.progonos.com/furuti/MapProj/Normal/TOC/cartTOC.html


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити