Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

УРОК 39. ГІРСЬКІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗМІНИ З ВИСОТОЮ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА

Мета:

навчальна: дати комплексну характеристику Українських Карпат; сформувати уявлення про ландшафти Українських Карпат, знання про фактори та закономірності формування висотної ландшафтної поясності; з'ясувати особливості використання та проблеми карпатських гірських ландшафтів;

розвивальна: удосконалювати навички узагальнення та аналізу даних, формувати відповідального громадянина своєї держави;

виховна: виховувати любов до природи.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, карти України: фізична, кліматична, ґрунтів, рослинності, фізико-географічного районування.

Опорні та базові поняття: гори, гірський хребет, висотна поясність, природна країна, гірська область, ландшафт, ландшафтний профіль.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Класифікуйте гори Карпати за походженням та висотою.

✵ Назвіть найвищі точки Карпат та Українських Карпат.

✵ Назвіть найважливіші особливості Українських Карпат, що істотно впливатимуть на формування клімату, поверхневих вод, рослинного та тваринного світу, ґрунтів.

✵ Поясніть особливості територіального формування ландшафтів у гірських місцевостях.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На 5% території України сконцентрувалися найрізноманітніші ПТК, які мають спільні ознаки з усією рівнинною територією. І все це завдяки тому, що це гори — Українські Карпати. Вони відрізняються багатством і різноманітністю природи не тільки від усієї України, але й одна їхня частина від іншої.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Географічне положення

S ≈ 24 тис км2, з Передкарпаттям та Закарпаттям ≈ 37 тис км2; смугою в 280 км з північного заходу на південний схід, завширшки 100-110 км.

2. Природні особливості

✵ Утворені перевалено осадовими товщами пісковиків, глинистих сланців, мергелю, вапняків тощо, тому Карпати мають округлі форми. Ускладнені давніми льодовиковими формами рельєфу, річковими долинами, карстовими формами. Висоти: 120-400 м біля підніжжя гір, 500-800 м у міжгірних улоговинах, 1500-2000 м основних хребтів.

✵ Кліматичні особливості визначаються зональними чинниками — положення в помірних широтах, (сонячна радіація, знижений тиск, західний перенос) та азональними — абсолютна висота, експозиція схилів (зниження температури з висотою, орографічні опади, освітленість схилів, бар’єрна функція для Закарпаття).

✵ Густота річкової мережі — до 1,5 км/км2 ; формуються витоки багатьох річок басейну Дністра, Дунаю; карові озера; мінералізовані підземні води.

3. Висотна поясність

У Передкарпатті характерні широколисто-лісові ландшафти на сірих лісових ґрунтах (буково-дубові, букові, буково-грабові), на горбогір’ях Закарпаття — на дерново-буроземних (дубово-грабові і дубові),

400-700 м — передгірний пояс дубово-грабових і дубових лісів та вторинних осиново-вільхово-грабових лісів.

Від 500-700 м до 1000-1400 м (на різних схилах різні висоти меж) — низькогірний пояс букових, буково-ялицевих, ялиново-смерекових лісів.

1200-1500 м — середньогірний пояс смерекових, ялицево-букових, ялицевих, ялиново-ялицевих лісів.

До 1800 м — субальпійський пояс з переважанням гірської сосни, вільхи, чагарників, злакових та різнотравних луків.

Понад 1800 м — альпійський пояс з фрагментами трав’янистих та чагарникових угруповань.

Поширені різновиди бурих гірсько-лісових та гірсько-лучних ґрунтів, у долинах річок — заплавні лучно-лісові ландшафти.

4. Природні області Українських Карпат

Передкарпаття. Між долиною Дністра та горами, відповідає передгірному прогину (нафта, газ, солі). Переважали лучно-лісові природні ландшафти, близько 70% їх замінені на сільськогосподарські.

Зовнішні Карпати. Складаються з середньовисотних хребтів Горган, пологосхилих Покутсько-Буковинських Карпат. 60 % — лісові ландшафти (ялицево-букові, буково-дубово-ялицеві), 40 % — змінені.

Вододільно-Верховинські Карпати. Ландшафти переважно ялиново-ялицеві лісові, лучні субальпійські.

Полонинсько-Чорногірські Карпати. Переважають лісові ландшафти, на верхніх ділянках — субальпійські та альпійські.

Рахівсько-Чивчинські Карпати. Утворені давніми кристалічними породами, мають гострі гребені вершин. Переважають середньогірські ландшафти (ялиново-ялицеві, буково-ялиново-ялицеві ліси).

Вулканічні Карпати. Ландшафти низько- і середньогірні з дубово-буковими та буковими лісами, в більшості замінені.

Закарпатська низовина. Частина Середньодунайської низовини. Переважали лісово-лучні ландшафти, зараз замінені.

5. Використання й охорона карпатських ландшафтів

Використання ресурсів вимагає оцінки переваг використання і наслідків. Створено понад 1400 природоохоронних територій.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Яку назву мають згладжені вершини Українських Карпат? Які ландшафти характерні для них?

✵ Поясніть особливості розташування гірських ландшафтів за висотою на схилах різної експозиції. Наведіть приклади.

✵ Чому Українські Карпати ще називають Лісистими? Які наслідки має інтенсивне вирубування карпатських лісів?

✵ Складіть логічні ланцюжки, що відображували б залежність природних ресурсів та умов окремих ділянок Карпат, їхнє господарське використання, наслідки такої діяльності та можливі шляхи раціонального природокористування.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ____________________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити