Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

УРОК 40. ГІРСЬКІ ЛАНДШАФТИ КРИМСЬКИХ ГІР, ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ ЗМІНИ З ВИСОТОЮ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА

Мета:

навчальна: удосконалити навички давати комплексну характеристику гірської країни на прикладі Кримських гір; дати знання про фактори та закономірності формування висотної ландшафтної поясності в Кримських горах, виявити відмінності від Українських Карпат; з'ясувати основні напрямки раціонального використання та охорони природних ресурсів Кримських гір та ПБК;

розвивальна: удосконалювати навички аналізу, узагальнення та систематизації даних;

виховна: виховувати любов до рідного краю, її природи.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, карти України: фізична, кліматична, ґрунтів, рослинності, фізико-географічного районування.

Опорні та базові поняття: гори, гірський хребет, яйла, висотна поясність, природна країна, гірська область, ландшафт, ландшафтний профіль, природні компоненти.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ Назвіть природні області Карпат, які найбільш схожі (чи відрізняються) між собою за ландшафтами.

✵ Уявіть пішу подорож до Говерли. Як та на яких висотах змінюватиметься вигляд заднього плану ваших фото?

✵ Які види господарювання чи неправильне господарювання найбільше шкодять природним ландшафтам Карпат?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Класифікуйте Кримські гори за походженням та висотою.

✵ Опишіть краєвиди вздовж траси Сімферополь — Ялта (для тих, хто подорожував на ПБК).

✵ У межах яких кліматичних областей розташований Кримський півострів?

✵ Назвіть відомі вам природничі об’єкти півдня Кримського півострова.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Усього на 1 % площі території країни можна отримати задоволення від чудових краєвидів гір і морського узбережжя, помилуватися незбагненною красою печер, полікуватися просто повітрям, знайти дари надр Землі для прикрас, побувати в екстремальних ситуаціях. Навесні з холодного, вітряного, ще засніженого, майже без рослинності місця ви можете легко опинитися в літньому, зеленому «раю», пройшовши всього кілька кілометрів.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Географічне положення

Смугою з трьох паралельних пасом у 180 км з південного заходу на північний схід вздовж Чорного моря від мису Фіолент до мису Іллі, завширшки близько 60 км.

2. Природні особливості

Складчасто-брилова система Середземноморського рухливого поясу. Характерні активні процеси рельєфоутворення: карст, вітрова та водна ерозія, зсуви, абразія, акумуляція.

Гірський помірно континентальний клімат (висотна кліматична поясність), на ПБК — з ознаками субтропічного середземноморського. Море пом’якшує клімат, сприяє утворенню орографічних опадів.

Густота річкової мережі зменшується на схід.

Рослинно-ґрунтовий покрив змінюється з висотою і більше, ніж у Карпатах, залежить від експозиції схилів. На відміну від Карпат, немає субальпійського та-альпійського поясів, а лісові масиви схилів на вершинах змінюються степовими угрупованнями (притаманне тільки Криму). Понад 2200 видів рослин, 10% — ендеміки, є релікти. Передгір’я вкриті степовою рослинністю на щебенюватих чорноземах та мішано лісовими угрупованнями на дерново- карбонатних ґрунтах, на південному березі поширені сухі ліси та чагарники на коричневих ґрунтах. Схилові ліси переважно на бурих ґрунтах складені з дуба, бука, граба, на південних схилах — із сосни кримської. На яйлах поширена лучно-степова рослинність на гірсько-лучних ґрунтах.

3. Природні області Кримської гірської країни

Передгірна лісостепова область. Внутрішнє та Зовнішнє куестові пасма та міжгірні зниження.

У північній частині поширені куестово-степові ландшафти на передгірних чорноземах, змінені людиною на сільськогосподарські угіддя. Далі на північ та з висотою вони змінюються на куестово-лісостепові та куестово-лісові на дерново-карбонатних ґрунтах, буроземних, коричневих. Зниження максимально освоєні людиною.

Головне гірсько-лучно-лісове пасмо. Найбільш різноманітна за природними компонентами, отже, і ландшафтами. Охоплює гірські масиви та зниження Головного пасма Кримських гір. На низькогір’ях та середньогір’ях переважають ліси (дубові, дубово-ялицеві, сосново-букові, скельно-дубові, буково-грабові) на різновидах гірських бурих ґрунтів. Видовий склад лісів змінюється з заходу на схід, із висотою та залежно від експозиції схилів. Яйлинські ландшафти представлені гірсько-лучними лісостепами та степами.

Кримська південнобережна субсередземноморська область. Основні ландшафти — низькогірні з реліктовими ялицево-сосновим рідколіссям, з ялицево- дубовими лісами, дубово-фісташковими заростями, місцями рівнинні з полиново-злаковими та ковилово-типчаковими степами. Особливі ландшафти утворилися на вулканічних формах рельєфу. Створені унікальні культурно-паркові ландшафти.

4. Використання та охорона природних умов і ресурсів

Найбільше значення мають рекреаційні та кліматичні ресурси. Земельні ресурси в поєднанні з кліматичними є основою особливо спрямованого сільського господарства (виноград, ефіроолійні культури, табак тощо). Багаті лісові ресурси, але використання їх сировинної складової є недоцільним. Природоохоронні території займають близько 10% Кримських гір.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ На яких висотах у горах Криму утворюються лісові та степові комплекси? Поясніть парадокс їх взаємного розташування.

✵ Назвіть види рослин, що формують первинне уявлення зовнішнього вигляду ландшафтів гір.

✵ Назвіть відмінності та схожості ландшафтів Кримських гір та Карпат.

✵ У чому полягають особливості висотних поясів північних та південних схилів гір?

✵ Опишіть перетворені (культурні) природні комплекси півдня Криму.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ________________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити