Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

УРОК 41. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9. СКЛАДАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДНИХ ЗОН УКРАЇНИ (ЗА ВИБОРОМ). ДОСЛІДЖЕННЯ. ЛАНДШАФТИ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ, ЇХ ОСВОЄННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

Мета:

навчальна: закріпити знання про природні відмінності природних зон території України, удосконалити наявні й сформувати нові практичні уміння і навички роботи з тематичними картами; навчити учнів описувати місцеві ландшафти, аналізувати причини й наслідки їх освоєння й використання, спостерігати за їхньою динамікою;

розвивальна: розвивати навички аналізування, систематизування, вчитися організовувати та вести власні наукові спостереження;..

виховна: виховувати любов до рідної природи.

Тип уроку: формування та вдосконалення вмінь та навичок, використання їх на практиці.

Обладнання: тематичні карти карти.

Опорні та базові поняття: природна зона, природні компоненти, ландшафт, антропогенний ландшафт.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Назвіть найважливіші фактори виділення природних зон. Які зони виділяють на території України?

✵ Які природні компоненти утворюють ПТК?

✵ Що таке ландшафт?

✵ Наведіть приклади зональних типів ландшафтів.

✵ Наведіть приклади азональних типів ландшафтів. Які фактори в межах України найчастіше сприяють утворенню азональних ландшафтів?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ви — майбутні господарі своєї землі. Напевно, ви можете ображатися на попередні покоління, що залишили вам спаплюжене довкілля. Причинами цього було й бажання швидкого отримання благ, й викорінення розуміння, що люди є справжніми господарями держави, а не найманцями, від яких ніщо не залежить, й прорахунки в наслідках втручання в природні процеси і їх ігнорування — «На наш вік вистачить» — та багато інших. У попередніх поколінь усіляко вибивали свободу й бажання думати самостійно. Не потрібно думати — тож не потрібно й знати. Вам доведеться виправляти помилки своїх предків та намагатися не накоїти нових, а для цього треба розуміти закономірності природи своєї держави.

IV. ВСТУПНІ ВПРАВИ

1. За фізичною картою оберіть будь-яку ділянку рівнинної території України (гирло чи витік річки, ділянку межиріччя, схил височини, навкруги якогось міста, частину адміністративної області тощо). За тематичними картами визначте її географічне положення, тектонічну й геологічну будову, переважний рельєф, кліматичні особливості, переважний тип ґрунтів, рослинності та поширені види тварин. При цьому ми вважаємо, що ця ділянка природного стану.

2. За картою природних зон визначте, до якої природної зони належить обрана ділянка. Які раніше визначені природні компоненти та природні умови найбільш «відповідальні» за таке віднесення ділянки до цієї природної зони?

3. За картою ландшафтів визначте переважні ландшафти обраної ділянки. Як визначені природні компоненти та природні умови ділянки відображені в назві ландшафту?

V. ПРОБНІ Й ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

Оберіть дві природні зони (у степу можна обрати одну з підзон). Аналогічно до роботи з невеличкою ділянкою проаналізуйте географічне положення, основні природні компоненти й умови обраних зон. За цими даними визначте ознаки подібності та значної відмінності між ними. Результати оформіть у зручному і наочному (на вашу думку) вигляді.

На основі виконаної роботи зробіть висновок про причини відмінності порівнюваних ПТК.

VI. ТВОРЧІ ВПРАВИ

У рамках дослідження ландшафтів своєї місцевості, їх освоєння і використання складіть план цієї роботи.

За ландшафтною картою визначте, до яких більших природних ландшафтних одиниць належать ландшафти вашої місцевості.

Зазначте особливості використання ландшафтів. Зробіть висновок про причини й наслідки такого використання.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Проводити дослідження за обраними місцевими ландшафтами, що зазнають суттєвого впливу людини, або позбуваються його (відмічати зміни, які відбуваються).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити