Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

УРОК 42. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ ЧОРНОГО МОРЯ, ПРОБЛЕМИ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Мета:

навчальна; сформувати знання про особливості розташування, розміри, основні гідрографічні характеристики, природно-ресурсний потенціал Чорного моря; акцентувати увагу на проблемах раціонального використання ресурсів Чорноморського регіону; продовжити формувати навички роботи з тематичними картами;

розвивальна: розвивати навички аналізу й синтезу інформації;

виховна: виховувати відповідальне ставлення до природи Землі;

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична карта України, фотографії та зображення представників фауни моря.

Опорні та базові поняття: море, затока, протока, острів, півострів, водні маси, солоність, рухи води, шельф, планктон, нектон, марикультура.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ! НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Назвіть найбільші азональні комплекси Землі. Чи можна вважати море природним комплексом?

✵ Поясніть твердження «Держави, чия територія омивається морями, мають вигідне положення».

✵ За якими ознаками можна схарактеризувати водний об’єкт — море?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чорне море теж являє собою природний комплекс, тільки називається він аквальним (ПАК). Усі його компоненти, як і в ГГТК, пов’язані між собою. Нам треба охарактеризувати їх та виявити ці зв’язки, щоб у подальшому розуміти особливості користування такого багатства нашої країни, як частина Чорного моря.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Географічне положення, розміри, берегова лінія

S ≈ 422 тис. км2, V ≈ 547 тис. км? , пересічна глибина — 1271 м, максимальна 2245 м, довжина берегової ліні 4090 км, протяжність із заходу на схід 1167 км, з півночі на південь — 624 км.

Береги від дельти Дунаю до Каркінітської затоки низовинні, вздовж півострова Крим — від низовинних до скельних гірських. Островів мало (Зміїний, Джарилгач, Березань), є піщані коси (Тендрівська). Дністер, Дніпро, Південний Буг під час впадіння утворюють лимани.

2. Геологічна історія утворення, рельєф котловини

Бере початок з океану Тетіс (30-40 млн років), з якого утворювались кілька морів — Сарматське, Меотичне, Понтичне, Давньоевксинський басейн. Востаннє зв’язок із Середземним морем встановився 7-5 тис. р. до н. е.

Котловина моря є частиною Середземноморського рухливого поясу (землетруси). На шельфі переважають черепашники та мули, материковий схил — з корінних порід, місцями у глибинній частині земна кора є перехідною до океанічної. Дно переважно пласке.

3. Кліматичні умови та водні маси

Більша частина в субтропіках. Зима тепла й волога, t = -1° - +8°, трапляються шторми; літо — жарке, сухе, t = +22° - +25°. Пересічна кількість опадів зростає із заходу на схід (200-2000 мм).

Водні маси придонною течією приходять з Мармурового моря (більш солоні), поверхневою течією — навпаки. Триває опріснення вод поверхневим стоком (стік великих річок).

Пересічна солоність вод 21,8 ‰, на поверхні — 14-18,3 ‰, придонних — 22,3-22,6 ‰, у пригирлових ділянках значно менша.

Температура водних мас улітку +22° - +29°, взимку - +8°, у північних районах замерзають, глибше 150 м вона стала - +9°.

Близько 87 % водних мас глибше 120-150 м, насичені сірководнем.

Рухи води в морі: вітрові хвилі (до 14 м), течії (за циклональним типом), припливно-відпливні коливання (8 см).

4. Життя в морі

Існує в приповерхневому шарі. Близько 180 видів морської фауни. Планктон бідний, відповідно, і видовий склад риби. Промислове значення мають хамса, ставрида, шпроти, скумбрія, кефаль, тунець, є мідії, раки, молюски, креветки, устриці. На незначних глибинах ростуть бурі, зелені, червоні водорості. Трапляються дельфіни (білобочка, афаліна), акула-катран. Активізується марикультура.

5. Ресурси моря та їх охорона

Здавна використовують біологічні, транспортні, поширюється використання рекреаційних можливостей, мінерально-сировинних ресурсів, перспективні енергетичні.

Найбільші проблеми пов’язані із забрудненням хімічними сполуками, що надходять з поверхневими водами.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Для Чорного моря назвіть дані:

а) середні та максимальні глибини;

б) середню солоність вод;

в) переважний напрямок морських течій;

г) найбільші річки, що впадають до нього;

д) мінерально-сировинні ресурси;

є) найбільші українські порти;

ж) важливіші види промислових морепродуктів.

✵ Позначте на контурній карті елементи берегової лінії моря.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ________________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити