Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

УРОК 43. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ, ПРОБЛЕМИ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Мета:

навчальна: сформувати знання про особливості розташування, розміри, основні гідрографічні характеристики, природно-ресурсний потенціал Азовського моря, порівняти його з Чорноморським; з'ясувати особливості та наслідки використання природних умов і ресурсів моря; продовжити формувати навички роботи з тематичними картами;

розвивальна: розвивати навички аналізу й синтезу інформації;

виховна: виховувати відповідальне ставлення до природи.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична карта України, фотографії та зображення представників фауни моря.

Опорні та базові поняття: море, затока, протока, острів, півострів, водні маси, солоність, рухи води, шельф, планктон, нектон, бентос.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Назвіть види риб на нашому ринку. Які з них виловлюють в Азовському морі?

✵ Чому Азовські курорти часто називають дитячими?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гідрологія часто має справу з природними об’єктами, які складно відокремити один від іншого. Тож складно класифікувати деякі об’єкти. От і Азовське море дехто з дослідників називає затокою Чорного моря. Спробуймо знайти свою точку зору, а також з’ясувати, які природні умови та ресурси цього об’єкта є цінним для нас.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Географічне положення, розміри, берегова лінія

S ≈ 39 тис. км2, V ≈ 290 км3 , пересічна глибина — 7,4 м, максимальна — 15 м (наймілкіше на Землі). Південні береги погорбовані, урвисті, інші переважно низовинні, місцями заболочені. Багато заток, деякі виокремлюються піщаними косами. Островів мало.

2. Геологічна історія утворення, рельєф Котловин

Западина моря є залишком мезозойського басейну. Виникла в місці зчленування Середземноморського рухливого поясу та Східноєвропейської платформи. Структурна основа западини сформувалася на Скіфській платформі. 3 мезозойськими породами пов’язують поклади нафти та газу, з пізнішими — залізних руд.

3. Кліматичні умови та водні маси

Клімат помірний з. континентальними рисами. Зима прохолодна (-1° - -6°), літо жарке (+22° - +24°), пересічна кількість опадів зменшується із заходу на схід (500-340 мм).

Водні маси формуються завдяки водообміну з Чорним морем та стоку річкових вод, значна частина випаровується. Пересічна температура - +11,5°, взимку - 0° - -3°, влітку - +25° - +30°. Повністю замерзає лише в суворі зими.

Пересічна солоність — 13,7 ‰, менші показники біля гирл річок, у Сиваші — 250 ‰ . Солоність зростає внаслідок зменшення річкового стоку.

Рухи води в морі: вітрові хвилі круті, з невеликим періодом (до 1 м, взимку — понад 2 м), течії (за циклональним типом). Згінно-нагінні процеси змінюють рівень моря в окремих його частинах за сезонами.

4. Життя в морі

Рослинний та тваринний світ характеризується високою продуктивністю. Але внаслідок збільшення солоності видовий склад біднішає. Прогрівання вод сприяє багатству фіто- та зоопланктону, зообентосу (водорості, ракоподібні, молюски). Промислове значення мають тюлька, хамса, судак, камбала, бички тощо.

5. Ресурси моря та їх охорона

Нещодавно основними ресурсами моря були рибні (виловлювали величезних осетрових), зараз він утрачається. Зберігається транспортне значення. Судноплавство, на жаль, супроводжено аваріями, інколи катастрофічними внаслідок складного льодового, режиму, штормів. Недостатньо освоєні та в неналежному стані використано рекреаційні, перспективні енергетичні та мінерально-сировинні.

Заходи охорони спрямовані на очищення стічних вод, нормалізацію сольового складу вод, збереження та відновлення біоресурсів, уникнення аварійних ситуацій на узбережжі та на суднах тощо.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Позначте на контурній карті елементи берегової лінії моря.

✵ Порівняйте розміри та глибинні характеристики Чорного та Азовського морів (виконайте необхідні розрахунки).

✵ Чим можна пояснити різницю в солоності та температурі вод двох морів?

✵ Виявіть схожість та відмінність видового складу рибних ресурсів двох морів. Чому моря втрачають своє рибопродуктивне значення?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ________________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити