Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 8. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

УРОК 45. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІ ОБ'ЄКТИ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Мета:

навчальна: сформувати знання про ПЗФ України та особливості його розташування, про основні напрямки створення національної екологічної мережі; ознайомити з найвідомішими природно-заповідними територіями України;

розвивальна: розвивати навички відповідального ставлення до природи, формувати законослухняного громадянина країни;

виховна: виховувати любов до свого краю, своєї країни, планети Земля.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, карта природно-заповідного фонду України.

Опорні та базові поняття: природно-заповідна територія, заповідник, природний парк, ботанічний сад, зоосад, пам'ятник природи, природно-заповідний фонд, національна екологічна мережа.

Географічна номенклатура: біосферні заповідники: Асканія-Нова, Карпатський, Дунайський, Чорноморський; природні заповідники: Карадазький, Український степовий, Медобори, Канівський, Поліський; національні природні парки: Карпатський, Шацький, Синевір, Подільські Товтри; регіональний ландшафтний парк «Меотида».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Навіщо держави виділяють значні частини своєї території як природоохоронні?

✵ Які види природоохоронних об’єктів вам відомі з минулих курсів географії? Що саме в них охороняють?

✵ Назвіть найвідоміші природоохоронні об’єкти світу. Які аналогічні об’єкти вам відомі в Україні?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На Закарпатті є унікальне природне диво світу — Долина нарцисів. Щовесни тут розквітають і цвітуть близько трьох тижнів червонокнижні вузьколисті нарциси. Подивитися на це диво приїздить кілька десятків тисяч людей. Як ви вважаєте, чи зможуть ваші діти милуватися квітковим килимом, якщо дозволити кожному туристу зривати лише одну квітку? Зважте на те, що рослині потрібно кілька років розвитку до стадії формування квітки. Напевно, що ні. На жаль, єдиним дієвим способом збереження від людини для людини хоча б окремих первозданних природних ділянок земної поверхні є заповідники. Як ця справа розвинена в Україні, ми дізнаємося сьогодні.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Природно-заповідний фонд України

Природно-заповідний фонд України (ПЗФ) — ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

2. Природно-заповідні території

Станом на 01.01.2016 ПЗФ України має у своєму складі 8184 території та об’єктів загальною площею 4082780,55 га в межах території України (фактична площа 3803131,84 га) та 402500,0 га в межах акваторії Чорного моря. «Показник заповідності» становить 6,3 %.

За площею найбільша питома вага ПЗФ України (близько 85 %) припадає на заказники та національні природні і регіональні ландшафтні парки.

Біосферні заповідники — створені для збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів для екологічного моніторингу. Асканія- Нова, Карпатський, Чорноморський, Дунайський — понад 200 тис. га.

Природні заповідники — відносно великі, мало змінені ПТК повністю виключені з господарського використання.

Національні природні парки — території зі своєрідними ПТК для проведення суворо організованої рекреаційної та культурно-освітньої роботи.

Регіональні ландшафтні парки — для охорони типових та унікальних ПТК, проведення екскурсійної роботи з короткочасним відпочинком.

Заказники — постійні або тимчасові, часткове взяття під охорону тварин, рослин та інших природних ресурсів.

Пам’ятки природи — унікальний або пам’ятний у науковому, культурному, історичному чи естетичному плані об’єкт живої чи неживої природи.

Ботанічний сад — заклад, у якому проводять накопичення колекцій флори з метою її вивчення, збереження, культивування й акліматизації.

Зоологічні парки — територія, спеціально створена людиною для утримання, збереження, розмноження зникаючих видів та публічного показу тварин.

Дендрологічні парки — культивування деревних рослин на відкритому ґрунті, зазвичай у стилі ландшафтного парку.

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва — найбільш визначні та цінні зразки паркового будівництва.

Заповідні урочища — цілісні ландшафти.

3. Національна екологічна мережа

НЕС — частина загальноєвропейської природоохоронної системи з ділянками заповідної та мало зміненої природи.

НЕС складається з природних регіонів (значні ділянки країни з типовими та унікальними ГІТК), природних коридорів (природна або близька до нього ділянка суходолу чи водного простору, що забезпечує безперервність та єдність природного середовища), буферних зон (місцевості навколо цінних ділянок екологічної мережі, що захищають останні від негативного природного та антропогенного впливу). Природні регіони створюють переважно на базі об’єктів природно-заповідного фонду.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Який відсоток території України відведено під природоохоронні об’єкти? Чи є такий показник достатнім?

✵ Практична робота № 10. Позначення на контурній карті об’єктів ПЗФ України.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ___________________________________

✵ На сайті Міністерства екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/ на сторінці ПЗФ ознайомитися з природоохоронним об’єктами своєї області у Звітних матеріалах Державного кадастру природно-заповідного фонду України.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити