Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 8. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

УРОК 46. МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Мета:

навчальна: ознайомити учнів зі змістом та організацією моніторингу навколишнього середовища в Україні; сформувати розуміння необхідності даного виду комплексних наукових досліджень; систематизувати знання про основні заходи раціонального природокористування;

розвивальна: розвивати навички відповідального користувача природних багатств, розвивати екологічне мислення;

виховна: виховувати любов до природи.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, карти природоохоронної тематики.

Опорні та базові поняття: моніторинг, фоновий моніторинг, базовий моніторинг, оперативний моніторинг, природокористування.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ Які категорії природоохоронних об’єктів та територій ПЗФ є в Україні? Які з них мають найсуворіші обмеження щодо господарської діяльності?

✵ Покажіть одне одному на карті природоохоронні об’єкти та території ПЗФ державного значення.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Що називають природними ресурсами? природними умовами? Наведіть приклади.

✵ Складіть схему, поділу природних ресурсів на групи за особливостями використання.

✵ Назвіть основні шляхи найменшого впливу діяльності людини на природні комплекси.

✵ Яке природокористування називають раціональним? Наведіть приклади такого використання компонентів різних оболонок Землі.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми неодноразово зазначали, що зберегти унікальний природний комплекс Земля можливо тільки зусиллями кожної людини, кожної держави.. Задля розуміння глобальних процесів зміни довкілля у світі запроваджують єдину систему спостереження та контролю. Україна, як частина цивілізованого, відповідального світу, намагається відповідати цій програмі. Що з цього виходить та які перспективи такої діяльності, допоможе зрозуміти наш урок.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Моніторинг навколишнього середовища

Система спостережень і контролю за станом природних і антропогенних ландшафтів, процесами та явищами, що в них відбуваються, з метою прогнозування їх змін та розробки рекомендацій щодо запобігання негативних наслідків.

Моніторингові дослідження слід проводити регулярно.

Екологічний моніторинг в Україні здійснюють відповідно до довгострокової Державної програми, метою якої є його удосконалення, здійснення відповідно до вимог сучасності з використанням найсучасніших методів.

Фоновий моніторинг здійснюють в еталонних ПК, базовий — у зонах небезпечного виробництва, оперативний — під час виникнення кризових чи катастрофічних ситуацій.

Залежно від рангу моніторинг поділяється на глобальний (у біосферних заповідниках дослідження всього комплексу природних компонентів), регіональний (на станціях та стаціонарах ведеться спостереження за декількома природними компонентами), локальний (в ботанічних садах, зоопарках, дендропарках).

Сучасний стан моніторингових досліджень в Україні є вкрай недостатнім.

2. Раціональне використання та охорона довкілля

Раціональне природокористування повинно забезпечити повноцінне існування і розвиток сучасного суспільства, за умови збереження високої якості середовища проживання людини. Це передбачає економічну експлуатацію природних умов і ресурсів у поєднанні з режимом їх відтворення.

Заходи: промислово-технічні, водогосподарські, агротехнічні, урбаністичні, рекреаційні, лісогосподарські тощо.

3. Природокористування в умовах сталого розвитку

Під сталим розуміють такий розвиток, який задовольняє потреби нинішнього часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти власні потреби.

Стале використання земельних ресурсів передбачає: збереження їх продуктивності, поступове підвищення економічної ефективності використання, вирішення соціальних проблем відповідних територій.

Стале водокористування передбачає забезпечення галузей економіки і населення у водних ресурсах відповідно до можливостей природи.

Стале лісове господарство — створення і формування лісів з упорядкованою породною та віковою структурою, що максимально забезпечує господарсько-економічні та соціально-екологічної функції за умови збереження біорізноманіття і сталості.

Тенденції сталого розвитку у сфері використання мінеральних ресурсів передбачають стійке забезпечення ними економіки, подальший розвиток мінерально-сировинної бази, підвищення конкурентоспроможності, зміну експортної структури на користь продуктів переробки та промислової продукції.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Що таке «моніторинг навколишнього середовища»?

✵ Що є кінцевим результатом моніторингу природного середовища? Які дії передують цьому?

✵ Назвіть основні види природоохоронних заходів. Які з них необхідні для вашої місцевості, області?

✵ Який внесок у справу раціонального природокористування можете зробити ви?

✵ Назвіть основні напрямки природокористування в Україні в умовах сталого розвитку. Оцініть їх виконання.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § _____________________________

✵ Підготуватися до уроку узагальнення знань за темами «Ландшафти» та «Природокористування».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити