Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 8. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

УРОК 47. ПІДСУМКОВИЙ УРОК 3 ТЕМ «ЛАНДШАФТИ», «ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

Мета: перевірити рівень знань і практичних умінь та навичок учнів за наведеними темами; удосконалювати в процесі виконання роботи навички узагальнення, систематизації, аналізу здобутих знань.

Тип уроку: повторення, контролю, перевірки, оцінювання знань вмінь, навичок.

Варіант 1

Перший рівень (завдання виконують без атласа — 3 бали)

1. До негативних антропогенних факторів впливу на довкілля належить:

а) суховій;

б) реакліматизація рослин;

в) розорювання земель;

г) яроутворення.

2. Найбільшим забруднювачем поверхневих та підземних вод з названих є:

а) металургійні підприємства;

б) сільськогосподарські підприємства;

в) заклади рекреації;

г) підприємства легкої промисловості.

3. Найпівнічніша природна зона України називається...

4. Ялиново-лицеві на буроземних ґрунтах ландшафти характерні для:

а) південностепової підзони;

б) Західноукраїнського лісостепового краю;

в) Карпатської Вододільно-Верховинської області;

г) Полісся.

5. Частка території України, віднесена до природно-заповідного фонду, становить близько:

а) 10%; 6)6%; в) 2%; г) 15%.

6. Пересічна глибина Азовського моря становить:

а) 6,5 м; б) 2245 м; в) 15 м; г) 1271 м.

Другий рівень (завдання виконують без атласа — 3 бали)

1. Назвіть основний фактор відмінності ландшафтів Передкарпаття та масиву Чорногора.

2. Що називають ландшафтом?

3. Знайдіть відповідність між морями та характеристиками їхніх водних мас:

1 Чорне

2 Азовське

А Температура влітку — +25° — +30 °С, пересічна солоність вод 13,7 ‰

Б Температура влітку — +15 °C, пересічна солоність вод 31 ‰

В Температура взимку — +8 °С, пересічна солоність вод 21,8 ‰

Третій рівень (3 бали)

1. Охарактеризуйте екологічну ситуацію в одній з областей України (за вибором) та основні напрямки природоохоронних заходів у ній.

2. Складіть логічний ланцюжок, що відображує негативний вплив транспорту на ландшафти.

Четвертий рівень (одне завдання за вибором — 3 бали)

1. Висловіть гіпотези щодо насичення чорноморських вод сірководнем. Які наслідки це може мати? Як їх уникнути?

2. У вас є можливість побудувати санаторій. Оберіть приблизне місце, поясніть його природні особливості, що обумовлюють ваш вибір. Опишіть ландшафт. До яких природних негараздів треба бути готовим, щоб попередити відпочивальників?

3. Проаналізуйте, як природні ресурси нашої місцевості вплинули на особливості господарської діяльності, а ті, у свою чергу, на зміну ландшафтів.

Варіант 2

Перший рівень (завдання виконують без атласа — 3 бали)

1. Площа заповідних територій України становить близько:

а) 4,1 млн га; б) 2,8 млн га; в) 60,4 мли га; г) 22,0 млн га.

2. Техногенні підтоплення земель характерні для територій:

а) морських портів; 

б) навколо водосховищ;

в) зрошуваних земель; 

г) навколо міст.

3. Найпівденніша природна зона України називається...

4. Низовинні та терасно-дельтові на засолених ґрунтах з посухостійкою рослинністю ландшафти характерні для:

а) південностепової підзони;

б) Західноукраїнського лісостепового краю;

в) Карпатської Вододільно-Верховинської області;

г) Полісся.

5. Найбільшим забруднювачем атмосферного повітря з названих є:

а) теплові електростанції;

б) сільськогосподарські підприємства;

в) заклади рекреації;

г) підприємства харчової промисловості.

6. Пересічна глибина Чорного моря становить:

а) 6,5 м; б) 2245 м; в) 15 м; г) 1271 м.

Другий рівень (завдання виконують без атласи — Звали)

1. Назвіть основний фактор відмінності ландшафтів Передкарпаття та Закарпаття.

2. Дайте визначення поняття «моніторинг навколишнього середовища».

3. Знайдіть відповідність між морями та характеристиками їх клімату:

1 Чорне

2 Азовське

А Зима тепла й волога, t = -1° — +8 °С, пересічна кількість опадів зростає з заходу на схід (200-2000 мм)

Б Літо тепле (+18° — +20 °С), пересічна кількість опадів збільшується із заходу на схід (500-700 мм)

В Літо жарке (+22° — +24 °С), пересічна кількість опадів зменшується із заходу на схід (500-340 мм)

Третій рівень (3 бали)

1. Охарактеризуйте екологічну ситуацію в одній з областей України (за вибором) та основні напрямки природоохоронних заходів у ній.

2. Складіть логічний ланцюжок, що відображає негативний вплив сільськогосподарської діяльності на ландшафт.

Четвертий рівень (одне завдання за вибором — 3 бали)

1. Висловіть гіпотези щодо збільшення солоності води в Азовському морі за останнє століття. Які наслідки це може мати? Як їх уникнути?

2. У вас є можливість створити базу відпочинку. Оберіть приблизно місце, поясніть його природні особливості, що обумовлюють ваш вибір. Опишіть ландшафт. До яких природних негараздів треба бути готовим, щоб попередити відпочивальників?

3. Проаналізуйте, як природні ресурси нашої місцевості вплинули на особливості господарської діяльності, а ті, у свою чергу, на зміну ландшафтів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити