Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ТЕМА 1. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ ТА УКРАЇНИ

УРОК 48. КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ. ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: ПРИРОДНИЙ РУХ, МІГРАЦІЇ. ЗМІНА КІЛЬКОСТІ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Мета:

навчальна: сформувати уявлення про науку «демографія», надати інформацію про кількість населення Землі та в Україні; з'ясувати чинники, що впливають на кількість населення; сформувати поняття «народжуваність», «смертність»; навчити розраховувати природний приріст населення;

розвивальна: розвивати науковий світогляд, інтерес до демографічних процесів, формувати позицію обізнаного, відповідального громадянина;

виховна: виховувати толерантність.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, політична карта світу, статистична інформація про народжуваність та смертність, кількість мігрантів.

Опорні та базові поняття: демографія, природний рух (відтворення) населення, народжуваність, смертність, міграції.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Яка кількість населення Землі?

✵ Спробуйте уявити своє родовідне дерево. Воно розростається чи зменшується? Як ви це пояснюєте?

✵ Які причини, на ваш погляд, можуть впливати на чисельність населення населеного пункту? міста? країни? регіону світу?

✵ Що може спричинити смерть людини? Спробуйте систематизувати ці причини, поділивши їх на групи.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми починаємо знайомство з особливою складовою Землі — людством. Як природне утворення воно має свої закономірності існування в навколишньому середовищі — люди народжуються, споживають природні багатства, вмирають, народжують собі подібних тощо. Це відповідає звичайним біологічним процесам існування тваринного організму. У той же час людство давно вийшло за межі лише тваринного існування. Воно сформувалося в особливе утворення — суспільство зі своїми законами існування, розвитку. Саме таку подвійну особливість людства і вивчає суспільна географія.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Демографія

Демографія («демос» — народ і «графія» — опис) — наука, що вивчає чисельність, територіальне розміщення й склад населення, їхні зміни, причини й наслідки цих змін, взаємозв’язок соціально-економічних факторів і змін у населенні.

Павло Платонович Чубинський (1839-1884) — розвинув теоретичні й практичні засади проведення переписів населення, етнографічних й фольклорних досліджень, збору і обробки соціально-економічної інформації.

2. Кількість населення у світі й Україні

За оцінками ООН населення світу становить близько 7,4 млрд осіб. Чисельність населення світу становила 1 млрд 1820 р. Протягом XX ст. вона збільшилась майже в чотири рази. За оцінками 2024 р. вона становитиме 8 млрд. Найбільші країни за кількістю населення (на початок 2016 р): КНР — 1377 тис. осіб, Індія — 1289, СІНА — 324, Індонезія — 257, Бразилія — 206, Пакистан — 194, Нігерія — 182, Бангладеш — 160, Росія — 146, Японія — 127.

Населення України на початок 2016 р. становить 42,7 млн осіб (без урахування тимчасово окупованого Криму й Севастополя, зони АТО); найбільш заселеною є Дніпропетровська обл., найменш — Чернівецька.

На початку XV ст. на території сучасної України проживало 3,7 млн осіб, на початку XVI ст. — 4,4 млн, на початку XVII ст. — 5,2 млн, у XVIII ст. — 9 млн, на початку XX ст. — 35,2 млн, 1993 р. — 52,2 млн осіб (максимальний показник).

3. Чинники зміни кількості населення

Природний рух (відтворення) населення — сукупність процесів народжуваності, смертності, природного приросту або скорочення населення, які забезпечують зміну поколінь. Показники відтворення населення є абсолютні і відносні, тобто розраховані на 1 тис. мешканців (‰).

Коефіцієнт народжуваності (Кн) — розподіл абсолютного числа немовлят до загальної кількості населення. Коефіцієнт смертності (Кс) — відношення числа померлих до загальної кількості населення. К пр. пр = Кн - Кс, у разі від’ємних показників свідчить про природне скорочення населення.

Виділяють три типи відтворення населення:

✵ розширене відтворення — народжуваність перевищує смертність;

✵ просте відтворення — народжуваність приблизно дорівнює смертності;

✵ звужене відтворення (депопуляція) — народжуваність менше смертності (характерно для України, 2014 р. природний приріст = -3,9 ‰).

Міграції — механічний рух населення.

4. Регіональні відмінності природного приросту

Висока народжуваність характерна для країн з високою дитячою смертністю в ісламських країнах та у індуїстів. У містах народжуваність нижча, ніж у сільській місцевості. У разі підвищення загального рівня життя народжуваність скорочується.

Смертність у світі зміщується у бік старших віків. Смертність чоловіків перевищує смертність жінок (9:7).

В Україні 2015 р. найнижчі показники приросту були у Дніпропетровській обл., найвищі — ум. Київ та Рівненській обл. (тут вони додатні).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ За даними Державної служби статистики України розрахуйте природний приріст населення (у ‰) в Україні, своїй і сусідніх областях. Шлях: http://www.ukrstat.gov.ua/

✵ Розрахуйте, який відсоток населення Землі мешкає в кожній з десяти найбільших країн світу, та який відсоток вони становлять разом. Розрахуйте, який відсоток населення Землі становить населення України.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § _________________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити