Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

ТЕМА 1. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

УРОК 4. КЛАСИФІКАЦІЯ КАРТ. НАВЧАЛЬНІ КАРТИ Й АТЛАСИ. НАЦІОНАЛЬНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ, ЕЛЕКТРОННІ КАРТИ. КАРТОГРАФІЧНІ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТА СУЧАСНІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Мета:

навчальна: розширити й систематизувати знання учнів про види карт; сформувати уявлення про Національний атлас як комплексний картографічний твір енциклопедичного рівня; сформувати знання про особливості електронних варіантів картографічних джерел інформації;

розвивальна: розвивати допитливість, навички користування сучасними електронними джерелами інформації;

виховна: виховувати повагу до копіткої, відповідальної праці картографів та інших науковців.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, фізичні й тематичні карти й атласи України, електронні карти й атласи України.

Опорні та базові поняття: класифікація, атлас, ГІС, електронна карта, навігація.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ У якій проекції створені карти України у вашому навчальному атласі? Обґрунтуйте вибір такої проекції.

✵ Які вимірювання на карті України будуть найточнішими? Обґрунтуйте свою відповідь.

✵ Запропонуйте один одному перелік географічних об’єктів та явищ. Зазначте способи, якими це можна відобразити на карті.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Як були складені навчальні атласи з географії та історії, якими ви користувалися в попередні роки? У чому принципова різниця між підручником і атласом?

✵ Яку інформацію отримує водій з автонавігатора? Чи можна з тією самою метою скористатися іншим засобом інформації?

✵ Перелічіть особливості користування електронними картами (у будь-якій пошуковій системі), якщо вам доводилось це робити. Чи можна відмовитись від карт та папері?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вам добре вже відомо, що на картах можна не тільки відобразити майже таку саму кількість географічної інформації, що й у книжках, але й зробити її наочнішою, а головне — «прив’язати» до моделі території. Недарма жодна інформаційна передача на телебаченні про події хоч у рідному краї, хоч у світі не обходиться без карти. Щоб такий супровід був справді інформативним, потрібно, знати про можливості карт.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Класифікація карт

за масштабом: великомасштабні (понад 1:200 000), середньомасштабні (від 1:200 000 до 1:1 000 000), дрібномасштабні (1:1 000 000 і менше);

за змістом: загальногеографічні й тематичні;

за охопленням території (від Землі до найменших її ділянок);

за призначенням: науково-довідкові, навчальні, військові, навігаційні, туристичні тощо.

2. Навчальні карти й атласи

Складені відповідно навчальних програм і з урахуванням вікових можливостей учнів.

За способом використання є настінні та настільні; за метою використання — оглядові, довідкові; за оформленням — однокольорові та багатокольорові, карти-слайди, карти-вклейки, текстові, контурні, бланкові, рельєфні тощо. Розрізняють атласи покласні, шкільно-краєзнавчі, тематичні.

3. Національний атлас України

Уперше створений в історії держави картографічний твір енциклопедичного рівня — розроблений відповідно до Указу Президента України. Містить 875 карт у шести тематичних блоках (висвітлено природно-ресурсний, демографічний, економічний потенціал країни). Уніфікований, співставний із національними атласами інших держав світу. Основа — сучасний банк даних. Складова ГІС країни, що дозволяє використовувати його в різних напрямках — від планування державних стратегій до освітянських цілей.

4. Електронні карти

Комп’ютерні версії паперових карт. Спочатку створюють цифрові карти — моделі місцевості у вигляді закодованих у числовій формі просторових координат. Електронна карта — цифрова карта візуалізована (проекції, умовні знаки тощо) в комп’ютерному середовищі.

5. Картографічні інтернет-джерела. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи

Будь-які картографічні твори (від зображень звичайних паперових варіантів до сучасних моделей), розміщені в мережі інтернет, є картографічними джерелами інформації.

ГІС — особливі джерела інформації утворені як комплекс електронних географічних карт зокрема і тривимірних моделей місцевості), текстової інформації, діаграм, графіків тощо, для найповнішого відображення кількісних і якісних показників певної території.

Переваги: можливість позиціонування об’єкта, внесення оновленої інформації, великий обсяг даних, спрощують процес зіставлення даних, аналіз тощо.

Недоліки: користування тільки за наявності відповідної комп’ютерної техніки з програмним забезпеченням і електрики,

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Класифікуйте одну з карт атласу, пояснюючи ознаки віднесення карти до певного виду.

✵ Ознайомтеся з електронними картами Національного атласу України на сайті Інституту географії НАНУ http://www.igna.org.ua/. Порівнюючи зміст матеріалу в підручнику, випишіть назви карт, які стануть вам у пригоді під час вивчення курсу.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § _______________________________

✵ Підготувати креслярське приладдя (лінійки, транспортири, циркулі-вимірювачи).

✵ Ознайомитися в мережі інтернет з різноманітними картографічними творами, наприклад, на сайті https://www.google.com.ua/maps.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити