Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ТЕМА 1. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ ТА УКРАЇНИ

УРОК 49. СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ Й УКРАЇНИ. ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11. АНАЛІЗ СТАТЕВО-ВІКОВИХ ПІРАМІД УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ КРАЇН СВІТУ

Мета:

навчальна: сформувати уявлення про статево-віковий склад населення світу й України; сформувати поняття «статево-вікова піраміда», «демографічний вибух», «демографічна криза»; охарактеризувати тривалість життя населення, тенденції та причини її змін; ознайомити з основними напрямками демографічної політики окремих держав та України;

розвивальна: розвивати науковий світогляд, інтерес до демографічних процесів, формувати позицію обізнаного громадянина, розвивати аналітичні здібності;

виховна: виховувати відповідальність.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, політична карта світу, статистична інформація про тривалість життя, статево-вікові піраміди.

Опорні та базові поняття: статево-віковий склад, тривалість життя, тип відтворення населення, демографічний вибух, демографічна криза, демографічна політика.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Яка чисельність населення Землі та України? Назвіть десятку найбільших за чисельністю населення країн світу.

✵ Від яких демографічних процесів залежить кількість населення світу? окремих територіальних одиниць?

✵ Що означає вираз «природний приріст в Україні становить -3,9 ‰»?

✵ Назвіть фактори, що сприяють підвищенню/зниженню народжуваності, підвищенню/зниженню смертності.

✵ Як та чому зростало населення Землі протягом історії людства.

✵ Проаналізуйте зміну чисельності населення України протягом XX ст. Які причини суттєвих змін?

✵ Що ви знаєте про заходи нашої держави щодо підтримки народжуваності?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чи знаєте ви, що, за статистикою, хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток, жінки живуть довше за чоловіків; у Китаї штрафували за народження другої дитини? Багато інших цікавинок про населення Землі та як це впливає на розвиток держав — на нашому уроці.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Віковий склад населення

Наочне відображення вікового й статевого складу населення надають діаграми — статево-вікові піраміди. Виділяють три типи відтворення.

1) Прогресивний — частка дітей близько 40%, літніх — близько 10%; високий рівень народжуваності та смертності; піраміда має форму трикутника; за дуже стрімкого росту природного приросту — демографічний вибух.

2) Стаціонарний — частка дітей близько 27%, літніх — близько 20%; зниження рівнів народжуваності та смертності; піраміда у форми дзвоника.

3) Регресивний — частка дітей близько 20%, літніх — близько 30%; низькі рівні народжуваності та смертності — старіння нації; піраміда у формі урни. В Україні 2015 р. частка дітей 0-15 років становила близько 16% (на початку XX ст. — близько 40%), доросле населення 15-64 років — близько 69%, 65 років і старші — близько 15% (на початку XX ст. близько 4 %).

2. Статевий склад населення

На 100 дівчаток народжується 103-107 хлопчиків. До шлюбного періоду співвідношення зрівнюється, а потім кількісна перевага жінок постійно зростає. У країнах, що розвиваються Азії та Африки переважають чоловіки (50,4%). В Україні станом на 2015 р. частка чоловіків становила 46,3% (без урахування окупованих територій).

3. Тривалість життя

2015 р. лідерами тривалості життя населення були Монако (89,52 років), Японія (84,74) та Сінгапур (84, 68). Найменша тривалість життя — в найменш розвинених країнах Африки та Азії (Чад — 49,8, Афганістан — 50,9). В Україні тривалість життя, за даними 2014 р., становила середня — 71,37 років, у чоловіків — 66,25, у жінок — 76,37.

4. Демографічна політика

Демографічна політика — цілеспрямована діяльність державних органів на подолання негативних демографічних тенденцій. Основні заходи: економічні (допомога чи штрафи), адміністративно-правові (регламентування шлюбних відносин, медичні обмеження, статус матерів, міграційна політика тощо), пропагандистсько-виховні (громадська думка, норми поведінки). Напрямки: контроль народжуваності (обмежують у країнах з надмірним природним приростом), планування сім’ї (наприклад, обмежують міграцію певної статі), сімейна політика (створення суспільного «ідеалу» сім’ї).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота № 11. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу

У мережі Інтернет знайдіть статево-вікові піраміди населення України за різні періоди.

✵ Як змінюється їхня візуальна форма? Про що це свідчить?

✵ У які періоди кількість жінок суттєво стала більшою, ніж кількість чоловіків? Які причини цього?

✵ У який період спостерігають різке зменшення кількості народжених? Із чим це пов’язано? Які наслідки це може мати?

✵ Як змінилась кількість населення старшої вікової групи протягом століття? Які позитивні та негативні сторони цього явища?

✵ У мережі Інтернет знайдіть статево-вікові піраміди населення світу чи окремих країн сучасного стану (наприклад, на сайті ЦРУ https://www.cia.gov/library/publications/resoHrces/the-world-factbook/ у розрізі країн в розділі про населення). Визначте тип відтворення, співвідношення статей, спрогнозуйте подальший розвиток демографічних процесів.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ____________________________

✵ За даними онлайн-калькулятора чисельності населення Землі з’ясуйте дані демографічних показників країни, що вас цікавить (http://countrymeters.info/).

✵ За даними сайту (https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/2102rank.html#ar) визначте місце України за тривалістю життя серед країн світу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити