Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ТЕМА 1. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ ТА УКРАЇНИ

УРОК 50. МЕХАНІЧНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ: ПРИЧИНИ І ВИДИ МІГРАЦІЙ, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА. МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Мета:

навчальна; сформувати уявлення про причини механічного руху населення; сформувати поняття «еміграція», «імміграція», «діаспора»; навчити розраховувати сальдо міграцій; з'ясувати напрямки основних міграційних потоків у світі та Україні; визначити країни з найчисельнішими українськими діаспорами;

розвивальна: розвивати науковий світогляд, розуміння глобальних суспільних процесів, навички аналізу й синтезу інформації;

виховна: виховувати любов до рідної землі, толерантність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, політична карта світу, статистична інформація про кількість мігрантів.

Опорні та базові поняття: міграція, еміграція, імміграція, сальдо міграцій, міграційний потік, діаспора.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Запропонуйте своє бачення демографічної політики в Україні (напрямок, заходи). Ґрунтуйте свої аргументи на реальних підставах.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ За інформацією-ЗМІ проаналізуйте, населення яких регіонів світу чи окремих країн намагається або змушене змінювати місце проживання.

✵ Які країни світу ви вважаєте «привабливими» для свого мешкання? Чи можна просто змінити місце проживання?

✵ Чи є у вас родичі за кордоном? Якщо так, то чому вони виїхали з країни?

✵ Що потрібно людині, аби змінити місце свого проживання в Україні? Виїхати в іншу країну?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми з’ясували, що загальна кількість населення світу залежить від природних процесів, а ось населення окремих країн чи регіонів може суттєво змінюватися через його переміщення. З давніх-давен відомий вислів «Велике переселення народів». Протягом історії людства таких переселень було чимало. Відповідно до історичного періоду змінювалися їхній антураж та географія, а ось причини по суті своїй залишаються сталими. Спробуємо означити їх, систематизувати та зрозуміти наслідки. Це допоможе нам .зрозуміти багато подій у світі й Україні останнього часу.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Види міграцій

За часом: постійні (повна зміна місця проживання), тимчасова (на визначений час — навчання у виші, робота за контрактом), сезонні (збір врожаю, кочове скотарство, риболовля, паломництво), маятникові (щоденний (кількаденний) виїзд на роботу, навчання), епізодичні (спонтанні — відрядження, відпочинок).

За правовим, статусом: легальні та нелегальні.

За напрямком: міждержавні (емігранти — ті, що виїздять за межі країни, іммігранти — ті, що в’їхали в країну), внутрішні (село-село, село-місто, місто-місто). Сальдо міграцій = кількість іммігрантів — кількість емігрантів. Безпосередньо впливає на кількість населення країни.

За формою: організована (спрямована державними органами чи певними установами), стихійна.

За способом здійснення: добровільна, примусова (депортація, переселення з місць природної чи техногенної катастрофи).

За причиною: економічні, соціальні (сімейні, національні), політичні, військові, культурні.

2. Основні напрямки міграційних процесів

Залежить від певного історичного періоду. За часів Великих географічних відкриттів та Нового часу переважали переселенські міграції задля освоєння нових земель, зокрема й примусові (раби з Африки).

У період Першої світової війни та активних змін після неї переважали міграції з точок військових дій та колоніальних змін. Після Другої світової війни внутрішньоконтинентальні міграції переважають над міжконтинентальними. Центрами міграційної привабливості е США, Канада, Австралія, країни ЄС, багаті нафтовидобувні країни, латиноамериканські та азійські країни з високими темпами розвитку (Бразилія, Аргентина, «азійські тигри»).

3. Міграційні потоки в межах України

Переважають потоки в місця з кращими економічними й соціальними умовами (село — місто, місто — місто). За останні роки відбулися грандіозні переселення з місць окупації та проведення бойових дій.

4. Українська діаспора

Діаспора (від грецьк. «розсіювання») — частина народу, що мешкає за межами країни походження, утворює стійкі етнічні групи в країні проживання, які усвідомлюють свою генетичну та духовну єдність з материнським регіоном.

Українська діаспора: східна (понад 10 млн осіб) — населення на українських територіях, що увійшли до складу сусідніх східних держав та в республіках колишнього СРСР; західна (понад 5 млн осіб) — населення на українських територіях, що увійшли до складу сусідніх західних держав. Європейські країни, США (понад 2 млн), Канада (понад 1 млн), Аргентина, Бразилія, Австралія та ін.

5. Міграційна політика

Міграційна політика — цілеспрямована діяльність держави, пов’язана з регулюванням та контролюванням міграційних процесів, а також сукупність засобів для її реалізації та досягнення. Залежить від стану та перспектив трудових ресурсів (врегулювання статевих та вікових відхилень).

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ________________________________

✵ Ознайомтеся з сальдо міграцій країн світу за даними сайту https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/2112rank.html#ar.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити