Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ТЕМА 2. РОЗСЕЛЕННЯ

УРОК 51. ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ГУСТОТИ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ Й УКРАЇНІ

Мета:

навчальна: сформувати розуміння впливу природних, економічних, геополітичних та демографічних чинників на розселення населення в Україні та світі; сформувати вміння визначати густоту населення певної території; проаналізувати територіальні відмінності густоти населення у світі та Україні;

розвивальна: розвивати вміння побудови причиново-наслідкових зав'язків, формувати цілісну картину світу, розвивати навички аналізу та синтезу інформації;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до довкілля як необхідної умови існування людства.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична і політична карта світу, карти густоти населення світу й України, адміністративна карта України.

Опорні та базові поняття: густота населення, чисельність населення, фактор розселення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Опишіть місцевість, що була б ідеальною для вашого постійного проживання.

✵ Чи хотіли би ви змінити країну свого майбутнього мешкання? Чому? Якщо так, то на яку?

✵ Уявіть, що вам надали можливість обрати лише п’ять природних умов для вашого подальшого проживання (оперуйте географічними поняттями та термінами, наприклад, рівнина, савана, субтропічний середземноморський клімат і т. п). Що б це було?

✵ Пригадайте з попередніх курсів географії, які території світу найбільш заселені людьми.

✵ Назвіть усі можливі причини, що можуть спонукати людей покинути осілі місця.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найближчим часом люди збираються сформувати перше поселення на Марсі, який зовсім не пристосований для життя людини. Сучасні технології дозволяють мінімізувати несприятливі умови довкілля. Це довели Японія, ОАЕ, Саудівська Аравія та інші країни. Але поки що це лише виключення. Переважна частина людства традиційно намагається обрати «готовий комплект» сприятливих природних умов для заснування та розвитку своїх поселень.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Густота населення

Густота населення — рівень заселеності певної території; кількість постійного населення, що проживає на одиниці площі (осіб/км2). Методики підрахунку різні (можливі різні виключення, наприклад, абсолютно непридатні для заселення високогірні ділянки, внутрішні великі водні об’єкти).

2. Територіальні відмінності густоти населення у світі

Населення планети розміщене вкрай нерівномірно. Найбільш заселеною державою (без урахування Західної Сахари та Гренландії) є Монако (15 тис. осіб/км2), якщо без урахування карликових країн, то Бангладеш (1 тис. осіб/км2), найменш — Монголія (2 особи/км2), 15% суходолу взагалі не заселено (Антарктида, велика частина Канади, Гренландії, острови Північного Льодовитого океану, високогірні райони). Слабо заселені пустелі, тундра, тропічні ліси.

50 % населення Землі проживає усередині 200 км зони вглиб від узбережжя Світового океану, причому 33% — всередині 50 км зони (12% суходолу). 1/2 населення мешкає на низовинах (30 % суходолу).

З найбільших міст світу тільки 5 розташовані поза 200 км зони: Москва, Париж, Мехіко, Чикаго, Делі.

Світові «згустки населення»: Східна Азія (схід Китаю, Японія, Південна Корея), Південна Азія (Індія, Бангладеш, Пакистан), Південно-Східна Азія (В’єтнам, Лаос, Камбоджа), Західна Європа, прикордонна смуга США та Канади.

Фактори заселення: природне середовище, історичний, демографічний (стрімке зростання природного приросту в окремих країнах), соціально- економічний (рівень комфорту), геополітичний (переселення із зони конфліктів у благополучні країни), зони лиха (Чорнобильська зона, зона Фукусіми).

3. Територіальні відмінності густоти населення в Україні

Найбільші показники густоти характерні для Львівської, Чернівецької, Дніпропетровської обл. До початку АТО найзаселенішою була Донецька обл. Найменші показники характерні для Чернігівської обл. Досить низька густота населення в поліських і посушливих степових районах, високогірних районах Карпат і Кримських гір, Чорнобильській зоні. Найбільш заселеними є території навколо великих міст.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ За даними сайту Державної служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua/) чи карт атласу розрахуйте густоту населення в Україні, у своїй області.

✵ Назвіть фактори, що сприяли утворенню світових «згустків населення».

✵ Поясніть більшу заселеність Андського регіону, ніж рівнинного в Південній Америці.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ___________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити