Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ТЕМА 2. РОЗСЕЛЕННЯ

УРОК 52. МІСЬКІ І СІЛЬСЬКІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ. КРИТЕРІЇ ЇХ РОЗМЕЖУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СВІТУ. КЛАСИФІКАЦІЯ МІСТ ЗА КІЛЬКІСТЮ НАСЕЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЯМИ. МІСЬКЕ І СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ

Мета:

навчальна: сформувати розуміння різниці між міським і сільським населеним пунктами; ознайомити з критеріями їх розмежування в Україні та світі, класифікацією міст; сформувати знання пре ознаки належності населення до міського чи сільського;

розвивальна: розвивати навички систематизації, розуміння організації суспільного життя людей;

виховна: виховувати повагу до праці.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, політична карта світу, адміністративна карта України.

Опорні та базові поняття: населений пункт, село, хутір, селище, місто, столиця, транспортний вузол, курорт.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ Поясніть залежність густоти населення від демографічних процесів соціально-економічних, природних.

✵ Назвіть переваги й недоліки мешкання в густозаселеному чи, навпаки, малозаселеному регіоні.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Запишіть усі ознаки, які, на вашу думку, відрізняють село від міста.

✵ У яких містах України чи закордонних ви побували? Чим вони відрізняються одне від одного?

✵ Де працюють мешканці сіл? мешканці міст?

✵ Пригадайте приклади міст, які колись були значними центрами державних утворень на території України, а зараз перетворилися на невеличкі поселення. Що спричинило такі зміни? Наведіть аналогічні приклади по світу.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На минулому уроці ми зазначали, що середня густота населення в Україні близько 73 осіб/'км2. Якщо звернутися до математичних розрахунків, з’ясуємо, що в 1 км2 10000 соток. Для побудови великого дому з гарною присадибною ділянкою досить 6 соток. Виходить, що на 1 км2 вільно розмістяться понад півтори тисячі садиб. Це досить просторо. Чому ж люди намагаються жити не окремо, а споконвіку утворюють поселення? Про це та багато іншого — наш урок.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Типи населених пунктів

Населений пункт — постійне місце мешкання групи людей у межах певної ділянки земної поверхні.

Два головних критерії поділу населених пунктів:

✵ кількість населення. Сільські — до 3 тис. мешканців, міста — понад 10 тис. В Україні (та кількох пострадянських країнах) є перехідна форма — селище/смт. У різних країнах світу діють різні кількісні показники надання населеним пунктам статусу міста (у Данії — від 200 осіб, в Японії — від 50 тис). Крім цього, зазначають й якісні критерії;

✵ зайнятість.

В Україні на початок 2016 р. існувало 460 міст, 885 смт та 28385 сільських населених пунктів.

2. Класифікація міст

За кількістю мешканців: малі (до 50 тис. жителів), середні (50-100 тис.), великі (100-250 тис.), надвеликі (250-500 тис.), найбільші (500 тис.-1 млн) і міста-мільйонери (понад 1 млн жителів). В Україні 2015 р. було 45 міст з населенням понад 100 тис. та 4 міста-мільйонери.

За функціями:

✵ демографічно-поселенські — усі міста;

✵ адміністративно-управлінські — столиці усіх держав, головні міста адміністративно-територіальних одиниць країн;

✵ виробничі — вузькоспеціалізовані або комплексні (виробництва різних галузей);

✵ соціально-побутові — усі міста;

✵ культурно-освітні — усі міста, чітка регламентованість робочого часу сприяє потребі організації дозвілля у вільний час, мережа освітніх закладів — підготовці фахівців з обслуговування функцій міста та запитів держави;

✵ інноваційні та науково-технічні — осередки наукових досліджень (Кремнієва Долина, Масдар, Харків, Львів, Лондон);

✵ зовнішньоекономічні — зосередження офісів міжнародних компаній;

✵ торгово-розподільчі (Одеса, Шанхай);

✵ інформаційні — зосередження засобів масової інформації різних рівнів;

✵ транспортно-комунікаційні — обслуговування власних потреб: регіональних державних, континентальних, світових (Конотоп, Торонто, Лос-Анджелес, Панама);

✵ рекреаційно-туристичні — курортні, туристичні, пляжні;

✵ спортивно-оздоровчі — зосередження спортивної інфраструктури;

✵ соціально-екологічні та природоохоронні.

За ступенем складності структури господарства: монофункціональні та багато(полі)функціональні.

За потенціалом: місцевого, регіонального, національного, світового значення.

3. Класифікація сіл

За кількістю мешканців: дрібні (менше 200 осіб) малі (200-500), великі (500-3000). Сільське розселення: групове (Західна Європа, Японія, Китай, Україна та розкидане або фермерського типу (США, Канада, Австралія).

4. Міське і сільське населення

В Україні нараховують 69% міського і 31% сільського населення.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Чому в Україні скорочується кількість дрібних і малих сіл? Це на користь чи шкодить державі?

✵ За картами атласу наведіть по кілька прикладів міст за кількістю населення (у світі й Україні).

✵ Наведіть приклади міст України за функціями.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ____________________________

✵ За даними сайту Державної служби статистики України з’ясувати кількість поселень у своїй області. Шлях: http://www.ukrstat.gov.ua/ Статистична інформація/ Демографічна та соціальна статистика / Населення та міграція /Кількість адміністративно-територіальних одиниць.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити