Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ТЕМА 2. РОЗСЕЛЕННЯ

УРОК 53. УРБАНІЗАЦІЯ, ПРИЧИНИ, ЩО ЇЇ ЗУМОВЛЮЮТЬ. МІСЬКІ АГЛОМЕРАЦІЇ. МЕГАПОЛІСИ. СВІТОВІ МІСТА. ВІДМІННОСТІ В РІВНЯХ І ТЕМПАХ УРБАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ І СВІТІ. СУБУРБАНІЗАЦІЯ. ХИБНА УРБАНІЗАЦІЯ

Мета:

навчальна: сформувати поняття «урбанізація», «субурбанізація», «агломерація», «мегаполіс», «хибна урбанізація», розуміння процесу урбанізації, його прояви у світі й Україні; з'ясувати темпи і рівні урбанізації у світі і Україні;

розвивальна: розвивати навички аналізу та синтезу інформації, розуміння глобальних суспільних процесів та їхніх наслідків;

виховна: виховувати відповідальність, толерантність.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, політична карта світу, карти густоти населення світу й України, адміністративна карта України.

Опорні та базові поняття: густота населення, чисельність населення, урбанізація, субурбанізація, хибна урбанізація, агломерація, мегаполіс, мегалополіс.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Назвіть плюси і мінуси мешкання в місті. Чи змінюватиметься ваша позиція зі збільшенням масштабів аналізованого міста?

✵ Як ви уявляєте місце мешкання заможного європейця чи американця?

✵ Що змушує сільську молодь переїжджати до міста?

✵ Назвіть найбільш заселені території світу.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Психологи відзначають посилення двох взаємно протилежних процесів спрямування організації свого місця проживання. Сільська молодь намагається опинитися в місті не стільки заради робочих місць, скільки заради нового «яскравого» способу життя. Багато ж міських мешканців намагаються «втекти» від суєти та надмірного темпу міського життя. Такі самі процеси спостерігають й демографи. Дізнаємось про них і ми.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Урбанізація

Урбанізація (від лат. urbanus — «міський») — поняття з часом суттєво змінює своє значення. Спочатку під ним розуміли процес збільшення міст та їхньої кількості, згодом — процес посилення ролі міст і міського способу життя та навіть перенесення ознак такого способу на сільські поселення. Деякі вчені додають до цього навіть своєрідне змінення свідомості, світосприйняття.

Процес урбанізації відбувається завдяки поглинанню сусідніх сільських поселень, формування широких приміських зон, міграції з сільської місцевості.

Передумови урбанізації: збільшення промислового виробництва, розвиток соціально-культурних функцій, активне збільшення ринку праці.

Рівень урбанізації визначено відносним показником міського населення.

Для сучасної урбанізації характерно:

✵ швидкі темпи зростання чисельності міського населення, особливо в менш

розвинених країнах (1900 р. в містах мешкали 19 % населення, зараз - понад 50%);

✵ швидші темпи зростання великих міст (на початку XX ст. було 360 великих міст з населенням понад 100 тис, 10 міст-.мільйонерів, на початку XXI ст. — 4 тис. та 400 відповідно);

✵ розширення території міст (замість точкових міст їх скупчення).

2. Регіональні відмінності рівнів і темпів урбанізації

За рівнем урбанізації: високоурбанізовані (понад 74%) — розвинені країни та країни з різкими темпами розвитку (Америка, Західна Європа, Австралія), середньоурбанізовані (близько 40%) — країни, що розвиваються (країни Азії, Африки), низькоурбанізовані (близько 20%) — найменш розвинені країни (Чад, Афганістан тощо).

Темпи урбанізації залежать від її рівня. Чим він вищий — тим темпи менші, у найбільших містах навіть зменшується, урбанізація йде «вглиб». Характерна субурбанізація — підвищення ролі передмість, які «відтягують» на себе частину населення і функцій міст. Де рівень менший — темпи більші, урбанізація йде «вшир». Характерна хибна урбанізація (урбанізація нетрів) — зростання міст випереджає їхній реальний розвиток завдяки неконтрольованому притоку безробітних, переважно надлишкового сільського населення. Наприклад, бідонвілі в Африці, фавели в Бразилії, геджеконду в Туреччині.

До найбільш урбанізованих країн належать Великобританія, ФРН, Швеція, Ісландія, Австралія, Уруґвай, Кувейт, Ізраїль, Японія.

3. Агломерації. Мегалополіси. Світові міста

Агломерація — компактне скупчення переважно міських населених пунктів, поєднаних інтенсивними виробничими, транспортними, культурними, трудовими зв’язками.

Найбільші — навколо Токіо, Нью-Йорка, Мехіко, Сан-Паулу, Лондона, Парижа, Ріо-де-Жанейро тощо.

Мегалополіси (мегаполіси) — високоурбанізовани зони, концентрація агломерацій на основі територіальної концентрації господарства. Найбільші — Токкайдо, Бос-Ваш, Приозерний, Каліфорнійський, Англійський, Прирейнський.

Світові міста — центри світової економічної системи, близько 150 міст (Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Париж, Сінгапур та ін.).

4. Урбанізація в Україні

Рівень урбанізації близько 70 %. Найбільш урбанізованими були Донецька та Луганська обл. Зараз — Дніпропетровська, Харківська, найменш — Закарпатська, Івано-Франківська. 2014 р. нараховували 22 агломерації (Київська, Дніпропетровська, Харківська, Одеська та ін). Київ відносять до світових міст.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ У Данії місто може мати усього 200 осіб, у нас — понад 10000. Чи можна вважати, що порівняння рівня урбанізованості можливе тільки за однакових критеріїв виділення міст? Які ще фактори доречно розглянути?

✵ Чи характерні для Україна субурбанізація або хибна урбанізація? Відповідь обґрунтуйте.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § __________________________

✵ Відшукати в мережі інтернет інформацію про найбільші мегаполіси світу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити