Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ТЕМА 3. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

УРОК 55. НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ТА ЕТНІЧНІ ГРУПИ, ОСНОВНІ РАЙОНИ ЇХ РОЗСЕЛЕННЯ

Мета:

навчальна: сформувати уявлення про етнічний склад населення України, його відмінності по регіонах країни; охарактеризувати географію розселення національних меншин; удосконалити розуміння поняття «нація», навички роботи зі статистичними та картографічними матеріалами;

розвивальна: розвивати науковий світогляд, розуміння глобальних етнічних процесів, навички аналізу й синтезу інформації;

виховна: виховувати толерантність, повагу до всіх громадян своєї країни, гордість за свою націю.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, карта народів України різних історичних періодів.

Опорні та базові поняття: етнос, народ, нація, титульна нація, національна меншина.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Якої ви національності? Як її визначають? Чи можуть прізвища свідчити про національну приналежність його носія?

✵ Представники яких національностей мешкають у вашому населеному пункті? Чи мають представники тієї чи іншої національності переваги над іншими?

✵ Які події чи заходи сприяють національній самоідентифікації? Які, навпаки, знижують її?

✵ Під час переписів населення збирають дані й про національну приналежність. Як ви вважаєте, навіщо державі такі дані?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

По черзі називайте будь-які національності та кілька асоціацій до кожної з них.

Ви зазначили дуже різні особливості коленої нації. Скажіть, будь ласка, що відбуватиметься у країні, якщо прискіпуватися до них? А що буде, якщо намагатися визначати «позитивні» національні риси та користуватися ними? Чи в існуванні держави може бути такий національний підхід?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Національний склад населення України

У національній структурі населення України розрізняють титульний етнос (українці дають назву державі), корінні народи (наприклад, кримські татари, що проживають на землі своїх предків) та національні меншини (інші народи поза межами держав, де вони є титульним етносом).

Інформація про національний склад потребує оновлення, оскільки офіційною є тільки статистика перепису (дані 15-річної давнини). Наступний перепис заплановано на 2020 р.

За даними перепису 2001 р. українці становлять 77,8% населення. Першою за кількістю національною меншиною є росіяни (17,3%), інші становлять 4,9% (білоруси, молдовани, кримські татари, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки та ін.).

Останні події в країні сприяли тому, що значна частина громадян країни на перше місце висуває самоідентифікацію за ознаками державної нації (громадяни України), виступає за збереження етнічної самовизначеності.

2. Регіональні відмінності національного складу

В усіх областях переважають українці, тільки в АРК росіяни становлять трохи більше половини населення.

Регіональні відмінності визначаються історичними та політико-економічними процесами:

✵ компактне проживання нащадків давніх переселенців, що освоювали нові території (греки, німці, болгари);

✵ міждержавний поділ територій без урахування меж етнічних територій (прикордонні території);

✵ напрями міграційних потоків (переселення росіян на вивільнені голодомором території, на заміну вивезених кримських татар та ін.);

✵ родинні стосунки (шлюби з партнерами інших національностей);

✵ переселення компактних груп з нестабільних територій (вірмени, абхази, грузини) або країн, де економічна діяльність складніша.

Строкатий національний склад характерний для усіх областей України та АРК (у різному відсотковому співвідношенні). Найбільш моноетнічними є Волинська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська, Черкаська, Чернігівська області — 2-3 національності із суттєвим переважанням українців).

3. Основні райони розселення національних меншин та етнічних груп

Росіяни — АРК, східні області, Одеська обл.

Білоруси — Житомирська обл., АРК (у відсотковому значенні), Донецька, Дніпропетровська, Луганська обл., АРК.

Молдавани — Одеська, Чернівецька обл. (мешкають досить численними компактними групами).

Кримські татари — АРК.

Болгари — Одеська обл.

Угорці — Закарпатська обл.

Румуни — Чернівецька обл.

Поляки — Житомирська, Хмельницька, Львівська обл.

Євреї — повсюдно, Київ, Дніпропетровська, Одеська, Харківська обл.

Вірмени — Донецька, Харківська, Дніпропетровська, обл.

Греки — Приазов’я.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Аргументуйте свою позицію щодо національної політики України.

✵ Визначте ті функції держави, де стратегія дій, на ваш погляд, має ґрунтуватися на національному підході.

✵ Чи має титульна нація країни перевагу над іншими націями в країні? Якщо так, то в чому це виражено? Чи заважає це національним меншинам?

✵ Чи означає толерантне ставлення до людей відмову від національного самовизначення, національної самосвідомості?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § _________________________

✵ На сайті Державного комітету статистики України знайти дані про національний склад своєї області на період останнього перепису населення.

(http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/generai/nationality/). Побудувати діаграму розподілу населення за національністю.

✵ Підготувати повідомлення про релігії світу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити