Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ТЕМА 4. РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

УРОК 56. РЕЛІГІЯ ЯК ЯВИЩЕ КУЛЬТУРИ. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ В УКРАЇНІ

Мета:

навчальна: сформувати уявлення про світові релігії, регіони їх домінування, кількість послідовників, особливості впливу релігії на життєдіяльність населення; з'ясувати регіональні відмінності населення України;

розвивальна: розвивати науковий світогляд, розуміння глобальних суспільних процесів, навички аналізу й синтезу інформації;

виховна: виховувати толерантне ставлення до послідовників будь-якого віросповідання.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, політична карта світу, карта релігій світу.

Опорні та базові поняття: світові релігії, буддизм, християнство, іслам, місцеві вірування.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Чи є ви послідовником якоїсь віри? Якої саме?

✵ Яку релігію сповідували українці до введення християнства на Русі? Що ви знаєте про неї?

✵ Назвіть усі відомі вам релігії та їхні течії.

✵ У чому, на ваш погляд, суттєва відмінність між людьми різних віросповідань?

✵ Що ви розумієте під поняттям толерантість?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наймовірніше, нерозуміння законів природи та її «примхи» у вигляді стихійних лих спонукали первісних людей обожествляти її. Згодом розширення знань дещо змінило вірування людей. Більшість відмовилась від богів стихій, натомість релігія набула єдинобожного спрямування. З одного боку, важко повірити, що Всесвіт виник сам по собі, а з іншого — напевно людина все ж таки почувається досить слабкою й потребує захисту, спрямування, тому й вірить у вищу мудру силу.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Релігія як явище культури

Релігія (від лат. religio — «набожність», «святиня», «предмет культу») — світогляд і світовідчуття, а також відповідна поведінка і специфічні дії (культ), засновані на вірі в існування «священного» (надприродного).

Релігія визначена традиційним способом відносин людей зі світом, уявленнями про його будову, поведінкою, системою цінностей, ідеалами тощо.

Кожний культ має свої предмети поклоніння, тому формувалися політеїзм (віра в кількох богів) або монотеїзм (єдинобожжя). Даосизм, буддизм, конфуціанство не мають конкретного предмета поклоніння, натомість є певні світоглядні установки.

Найбільш ранні прояви релігії — магія, тотемізм, фетишизм, анімізм тощо, які збереглися в деяких племенах чи народах (переважно перебувають на нижчих рівнях розвитку). З розвитком суспільства формувалися етнічні чи національні релігії: іудаїзм, індуїзм, синтоїзм, даосизм, конфуціанство та ін.

2. Світові релігії

Світові релігії, поширені серед народів різних країн, є наднаціональними, їхня історія пов’язана з ходом розвитку людської цивілізації. Виділяють три світові релігії.

Буддизм (VI ст. до н. е. на території сучасної Індії, 0,4-1,3 млрд). Будда — просвітлений. Не має теорії про створення світу, вічну душу, спокутування гріхів (є добра чи погана карма), не вимагає відмови від інших вірувань. Сутність — прагнення до нірвани, самопізнання, саморозвиток шляхом самообмежень та медитацій.

Християнство (І ст. в Палестині, 2,4 млрд). Основа — учіння Христа, записані його учнями (апостолами). Бог має три іпостасі. Сутність — віра в Бога, служіння Богу, праведне життя. У XI ст. розділилося на католицизм та православ’я (не мають єдиного глави, поняття «чистилище», целібату, обрядові та календарні відмінності). Від католицизму відійшов протестантизм (проповідує будь-хто, обрядовість мінімальна).

Іслам (VII ст., Аравійський п-в, 1,5 млрд) — з арабської «підкорення». Виконання обрядів має першочергове значення (намаз 5 разів, піст у рамадан, милостиня жебракам, хадж, «немає Бога, окрім Аллаха, і Мухаммед — пророк його»). Головні течії — суннізм (90%) та шиїзм, різняться принципами визначення глави.

3. Релігійні вірування в Україні

Більшість вірян відносять себе до православних. Є послідовники греко-католицької церкви (Галичина, Закарпаття), розсіяні по всій території представники протестантизму (баптисти, п’ятидесятники, харизмати, адвентисти, кальвіністи та лютерани), Свідків Єгови, язичництва, ісламу, іудаїзму, буддизму.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Уявіть, що ваш друг є послідовником якоїсь релігії світу. Що ви повинні знати про сутність його віри, канони, обряди, щоб ненавмисно не образити його почуттів?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ____________________________

✵ Підготувати короткі повідомлення про сутність релігійних вірувань в Україні.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити