Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ТЕМА 5. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ Й УКРАЇНІ

УРОК 57. ТРУДОВІ РЕСУРСИ. КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ. ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ

Мета:

навчальна: сформувати поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення»; схарактеризувати особливості трудових ресурсів у світі, її окремих регіонах та Україні; оцінити якісний склад трудових ресурсів України для її господарського розвитку;

розвивальна: розвивати аналітичні здібності, розуміння глобальних демографічних процесів;

виховна: виховувати відповідальність, прагнення до самовдосконалення.    

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, політична карта світу, статистичні дані про кількість трудових ресурсів світу й України.

Опорні та базові поняття: трудові ресурси, економічно активне населення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Короткі повідомлення про сутність релігійних вірувань в Україні.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Які особливості вікової структури населення окремих регіонів світу й України?

✵ За рахунок чого виплачують пенсії літнім громадянам країни? Які ще пенсійні програми світу вам відомі?

✵ Чи може дитина офіційно влаштуватися на роботу? Які обмеження вам відомі?

✵ У якому віці ваші дідусі та бабусі вийшли чи збираються піти на пенсію?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Коли ми говоримо про успішні чи неуспішні держави, ми створюємо певний образ якоїсь системи, часто ототожнюємо державу з її правителями. На жаль, це застаріле розуміння нам дісталося з часів тоталітарного СРСР. Громадяни не почувалися господарями своєї країни. Насправді рівень успішності держави формує труд кожного. Багато чого залежить від спрямування такої діяльності, але перед цим потрібно чітко оцінювати можливості населення до трудової діяльності.     

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Трудові ресурси

Трудові ресурси — це частина населення, що має фізичні і духовні здібності, загальноосвітні та професійні знання й навички для роботи в господарстві. До трудових ресурсів належать здорові люди працездатного віку, підлітки та пенсіонери, які працюють, інваліди III групи (в Україні) працездатного віку.

Переважну частину трудових ресурсів становить населення працездатного віку, межі якого відрізняються в різних країнах світу. Нижня межа становить переважно 16 років. В Україні заплановано поступове (кожні 6 місяців) підвищення пенсійного віку на 5 років (до 65 в чоловіків та 60 в жінок). У більшості європейських країн пенсійний вік коливається від 60 до 68 років у чоловіків та 55-68 у жінок. У багатьох країнах світу відсутнє загальне солідарне пенсійне забезпечення (Китай, бідні країни Африки й Азії) або має капіталізовану (накопичувальну) систему.

2. Кількість і якість трудових ресурсів

Поряд з поняттям «трудові ресурси» вживають термін «трудоресурсний (або працересурсний) потенціал». Визначається кількістю та якістю трудових ресурсів, з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку території, впровадженням досягнень науково-технічного прогресу, матеріальними і духовними потребами, екологічними особливостями тощо, тобто можливостями до праці.

Кількість трудових ресурсів визначають фактичну й прогнозовану. Залежать від загальної кількості населення, вікової структури, темпів росту і приросту населення з урахуванням сальдо міграцій.

Якісний склад трудових ресурсів характеризується освітнім рівнем і рівнем професійної підготовки (професійно-кваліфікаційна структура, питома вага працівників за всіма видами діяльності, рівень кваліфікації за окремими статевими та віковими групами тощо). Найвищий у високорозвинених країнах, стрімко зростає у країнах з високими темпами росту (Південна Корея, Сінгапур та ін.).

3. Економічно активне населення

Економічно активне населення — частина трудових ресурсів, яка пропонує свою робочу силу для виробництва товарів і послуг. До економічно активних належать особи, зайняті економічною діяльністю, що приносить дохід, а також безробітні.

ЕАН в Україні становить понад 18 млн осіб (2015 р. без урахування окупованих територій та зони проведення АТО), з них працездатного віку — близько 17,4 млн. На 1000 осіб працездатного віку в Україні припадає 218 дітей та 225 осіб пенсійного віку.

Економічно неактивне населення — частина трудових ресурсів, які не пропонують свою робочу силу (пенсіонери за вислугою років та ті, що не бажають працювати), тимчасово не можуть її пропонувати (учні, студенти, доглядають за дітьми), не мають необхідності працювати.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ У світовій економічній статистиці більш уживаним є поняття «економічно активне населення», ніж «трудові ресурси». Про що це свідчить?

✵ За якими статистичними даними можна оцінити кількість трудових ресурсів у країні?

✵ Оцініть якість трудових ресурсів України порівняно з європейськими країнами. Чого бракує українцям?

✵ Які тенденції зміни кількості трудових ресурсів в Україні? Які труднощі це може спричинити?

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ______________________________

✵ Ознайомитися з кількістю робочої сили в різних країнах світу за даними сайту https://www.cia.gov/library/pnblications/resources/the-world-factbook/rankorder/2095rank.html#ca.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити