Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ТЕМА 5. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ Й УКРАЇНІ

УРОК 58. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Мета:

навчальна: сформувати уявлення про зайнятість населення, його розподіл за основними-сферами діяльності в Україні та різних країнах світу; з'ясувати проблеми зайнятості населення, причини безробіття, навчити визначати рівень безробіття;

розвивальна: розвивати аналітичні здібності, розуміння глобальних соціально-економічних процесів, прагнення до саморозвитку та самоосвіти, оцінювати власне місце й значення в майбутніх трудових відносинах;

виховна: виховувати відповідальність, наполегливість.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, політична карта світу, статистичні дані про зайнятість населення світу й України.

Опорні та базові поняття: трудові ресурси, економічно активне населення, зайнятість, безробіття.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ У якій сфері діяльності працюють ваші батьки?

✵ У чому різниця понять «трудові ресурси» та ЕАН? Складіть узагальню- вальну схему розподілу населення за відношенням до трудових ресурсів, економічно активного та неактивного населення.

✵ Оцініть позитивні й негативні наслідки нестачі та надлишку трудових ресурсів.

✵ Оцініть особливості розподілу трудових ресурсів в Україні по регіонах, сільських і міських поселеннях.

✵ Чи можна визначити рівень розвитку держави за даними про те, у яких сферах діяльності зайнята більша частина її трудових ресурсів?

✵ Чи відомо вам, що таке біржа праці? Які її функції?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Колись у СРСР одним з головних гасел про переваги радянської влади було «У нас немає безробіття». При цьому мало хто замислювався, що така стовідсоткова зайнятість була штучною. Це можна порівняти із землекопами — одні яму копали, інші приходили на другу зміну і закопували її. Усі працюють, процес триває, а результату, по суті, нуль. Кошти ж на таку зайнятість давав продаж природних сировинних багатств та нескладної продукції. Копійчана зарплатня з постійним дефіцитом товарів сприяли так званій «стабільності». Безробіття — добре чи погано?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Зайнятість населення

Зайнятість — це діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.

Усе зайняте в господарстві населення розподіляється між галузями матеріального виробництва та невиробничої сфери. Показники зайнятості в сільському господарстві, промисловості та сфері послуг відображають рівень розвитку держави або її економічне спрямування (аграрна, високорозвинута, «банановий острів» і т. п).

Зайнятість поділяють, залежно від тривалості і режиму, на повну й неповну (добровільну та вимушену); від сфери застосування праці — на основну (первинну) і додаткову (вторинну).

2. Безробіття

Безробітні (за визначенням МОП) — особи 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), що не мали прибуткового заняття, активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню, готові стати до роботи впродовж двох найближчих тижнів.

Рівень безробіття — відношення чисельності безробітних, які зареєстровані в державній службі зайнятості, до населення працездатного віку.

2015 р. в Україні рівень безробіття становив 9,5% (жінки — 8,5, чоловіки — 10,4, міські мешканці — 9,3, сільські — 9,9), Найвищий рівень — частини Донецької та Луганської обл. (13,8 та 15,6, без урахування зони АТО), найнижчий — Київська та Одеська обл. (6,4 та 6,5).

У світі показник коливається від 0,3 до 95%. Наприклад у Польщі — 10,6, Канаді — 6,9 %.

Відкрите безробіття — існування явно незайнятого населення, приховане — наявність формально зайнятого населення.

В умовах ринкової економіки завжди існує безробіття (у нормі близько 7%). Це сприяє підтримці такого співвідношення між зайнятою робочою силою і її резервом, за якого досягається максимальна ефективність функціонування виробництва і зростання доходів населення (ефективна зайнятість). За законами ринкової економіки, якщо зростає попит на робочу силу, зменшується безробіття і, відповідно, зростає заробітна плата, платоспроможний попит населення на споживчі товари та послуги зростатиме. Але при цьому ціни на споживчі товари та послуги ростимуть ще швидшими темпами, знецінюючи грошові доходи населення, тобто спричиняючи інфляцію.

3. Причини безробіття

Існують різні види безробіття.

Причини безробіття:

✵ перехід людей з однієї роботи на іншу, а також із однієї місцевості в іншу (свідчить про нормальний процес перерозподілу трудових ресурсів відповідно до потреб виробництва, а також про високу ефективність ринку праці);

✵ структурна перебудова економіки (закриття застарілих підприємств і виробництв, переорієнтація виробництва, закриття шкідливих підприємств);

✵ сезонний характер окремих виробництв (сільське господарство, будівництво);

✵ циклічні кризи (державні та глобальні);

✵ правові норми (надмірні соціальні виплати, гарантована мінімальна зарплата).

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Розрахуйте рівень безробіття у своїй області за даними сайту Державної служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua/) Шлях: Статистична інформація / Багатогалузева статистична інформація / Регіональна статистика / Демографічна та соціальна статистика / Ринок праці.

✵ Охарактеризуйте безробіття як зло та як добро економічного розвитку.

✵ Визначте, якій країні (Швеція та Албанія) яка структура зайнятості населення належить. Поясніть свій вибір.

1) с/г — 2%, промисловість — 12%, сфера послуг — 86%.

2) с/г — 41,8%, промисловість — 11,4%, сфера послуг — 46,8%.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ___________________________________

✵ За даними сайту (https://www.cia.gov/library/publieations/resources/the-world-factbook/rankorder/2129rank.html#ca) ознайомитися з рівнем безробіття в різних країнах світу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити