Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

ТЕМА 2. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

УРОК 5. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ. КООРДИНАТНІ СІТКИ ЧИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ (ЧАСТИНА 1)

Мета:

навчальна: сформувати уявлення про топографічні карти, удосконалити та розширити знання про системи позиціювання об'єктів на місцевості (географічні та прямокутні координати), способи визначення відстаней;

розвивальна: сприяти професійній орієнтації, розвивати просторове уявлення, логічне мислення, прикладні вміння користування картами;

виховна: виховувати відповідальність, акуратність під час виконання роботи, взаємодопомогу.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, топографічні карти, креслярське приладдя.

Опорні та базові поняття: топографічна карта, план, розграфлення карт, координатна сітка, географічні та прямокутні координати.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Які карти називають загальногеографічними?

✵ За фізичною картою України визначте якомога точніше координати свого населеного пункту. Чи у всіх учнів результати будуть однакові? Від чого це залежить?

✵ За тією самою картою визначте відстань між вашим населеним пунктом та будь-яким містом України. Чи можна використати ці дані, наприклад, диспетчерам повітряних ліній?

✵ 3 курсу географії 6 класу пригадайте, які завдання ви виконували за планом місцевості.  

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Говорячи про карти, ми зауважили, що вони обов’язково мають спотворення. Навіть якщо не спотворюються кути, спотворюються форми, відстані. Як користуватися ними, коли треба і зорієнтуватися за картою, і визначити напрям? Можна користуватися планом, але як бути, коли територія велика? Для цього створена ціла наука — топографія, результатом якої є топографічні карти.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Топографічні карти

Топографічні карти — детальні загальногеографічні карти великого масштабу (1:10000 — 1:1 000000, більшого масштабу — плани). Мають високу геометричну точність (забезпечують високу точність вимірювань) і географічну відповідність.

2. Розграфлення і номенклатура топографічних карт

Топографічні карти складаються з окремих аркушів, межами зображення (рамками карт) яких є відрізки паралелей і меридіанів, що утворюють географічну координатну сітку (для визначення географічних координат, відстаней в градусах).

Основа — міжнародна карта масштабу 1:1 000 000 (трапеція розміру 4° по широті, 6° по довготі). Вона поступово поділяється на більші за масштабом карти з меншими за розмірами відрізками паралелей і меридіанів. Паралелі і меридіани карт підписують у кутах карти. Для зручності визначення географічних координат відстань між ними поділена відрізками на мінути і секунди.

Номенклатура карти — система позначень (букви й цифри) окремих аркушів карти.

Номенклатура аркушів мільйонної карти складається з великої літери латинського алфавіту, які позначають відповідні 4-градусні широтні смуги — пояси, виділені від екватора до полюсів, і арабської цифри, які позначають номера 6-градусних вертикальних смуг, що відлічують із заходу на схід від меридіана 180°.

3. Прямокутні координати

Прямокутні координати використовують, коли розміри ділянки під час виконання геодезичних робіт дозволяють знехтувати сферичністю Землі. Місце- розташування об’єктів визначають в лінійних величинах (м, км).

Для полегшення визначення прямокутних координат і відстаней між об’єктами нанесено кілометрову сітку, утворену вертикальними і горизонтальними лініями, проведеними через ціле число кілометрів.

Горизонтальні лінії паралельні до екватора і підписані між внутрішньою і мінутною рамками на лівому і правому полях карти числом, що означає відстань від екватора в кілометрах (координата X).

Вертикальні лінії паралельні до осьового меридіана зони в 6° довготи, яка утворюється під час використання поперечної циліндричної проекції. Таких зон утворюється 60 шт. Середній меридіан зони називають осьовим.

Вертикальні лінії підписують між внутрішньою і мінутною рамками на верхньому і нижньому полях, де цифри вказують номер зони (одна або дві цифри) та відстань від осьового меридіану зони (завжди три праві цифри).

Координати точки, що розташована між лініями сітки, визначають шляхом додавання відповідних відстаней від ліній кілометрової сітки до точки в метрах (вимірюють лінійкою).

Щоб не було від’ємних ординат, точкам осьового меридіана умовно дописують 500 км. Наприклад Y = 4 385 536 означає, що точка розташована в четвертій зоні і віддалена (на захід) від осьового меридіана на 385536 — 500 000 = -114464 м.

L (довгота осьового меридіану) = 6° х n - 3°, де n — номер зони.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Що таке топографічні карти? Для чого їх створюють?

✵ Визначте географічні і прямокутні координати будь-якої точки на топографічній карті. На якій відстані від екватора та нульового меридіана вона розташована?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § _______________________________

✵ Підготувати креслярське приладдя (лінійки, транспортири, циркулі-вимірювачі).

✵ Ознайомитися з топографічною картою цікавої вам місцевості на сайті http://ukrmap.net/. Визначити географічні та прямокутні координати будь-якого об’єкта. Які невідповідності сучасному стану ви помітили на цій карті? Чи можна користуватися такою картою?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити