Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ТЕМА 5. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ Й УКРАЇНІ

УРОК 59. ПІДСУМКОВИЙ УРОК РОЗДІЛУ «НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ»

Мета: перевірити рівень знань і практичних умінь та навичок учнів за вивченими темами; удосконалювати в процесі виконання роботи навички узагальнення, систематизації, аналізу здобутих знань.

Тип уроку: повторення, контролю, перевірки, оцінювання знань, вмінь, навичок.

Варіант 1

Перший рівень (3 бали)

1. Безробітні належать до:

а) економічно активного населення;

б) економічно неактивного населення.

2. Для України характерний прогресивний тип відтворення населення:

а) так;

б) ні;

3. У світі кількість чоловіків більша, ніж жінок.

а) Так;

б) ні

4. Середня тривалість життя в Україні:

а) близько 70 років;

б) близько 60 років;

в) близько 80 років;

г) близько 50 років;

5. Причина міграційних потоків кримських татар 1944 р. з Криму до Середньої Азії:

а) економічна;

б) соціальна (сімейні, національна);

в) політична;

г) культурна.

6. Переважна більшість вірян України сповідують:

а) католицизм; б) православ’я; в) іслам; г) іудаїзм.

Другий рівень (3 бали)

1. Розрахуйте сальдо міграції Одеської області в січні-лютому 2016 р. за даними: кількість вибулих 2993, кількість прибулих 2974 осіб.

2. Розрахуйте природний приріст (на 1000 осіб) у Чернігівській області у січні-лютому 2016 р. за даними: кількість народжених 1361, кількість померлих 3452 особи.

Третій рівень (3 бали)

1. Чим субурбанізація відрізняється від хибної урбанізації? Наведіть аргументи.

2. У чому відмінності вірувань католиків та православних?

Четвертий рівень (одне завдання за вибором — 3 бали)

1. Які заходи, на ваш погляд (максимально реальні за сучасних умов), дозволять підвищити природний приріст населення в Україні?

2. У чому, на ваш погляд, позитивні наслідки безробіття для України?

3. Які проблеми міських жителів ви бачите? Запропонуйте свої шляхи їх вирішення.

Варіант 2

Перший рівень (3 бали)

1. Студенти денної форми навчання належать до:

а) економічно активного населення;

б) економічно неактивного населення.

2. Для України характерний регресивний тип відтворення:

а) так;

б) ні;

3. В Україні кількість чоловіків більша, ніж жінок.

а) Так;

б) ні.

4. Природний приріст населення в Україні:

а) близько -4 ‰;

б) близько 4 ‰;

в) близько 0 ‰;

г) близько 8 ‰;

5. Причина міграційних потоків останнього часу з Сирії до ЄС:

а) економічна;

б) соціальна (сімейні, національні);

в) військова;

г) культурна.

6. За національним складом населення Україна є:

а) однонаціональним; б) двонаціональним; в) багатонаціональним.

Другий рівень (3 бали)

1. Розрахуйте сальдо міграції Закарпатської області в січні-лютому 2016 р. за даними: кількість вибулих 893, кількість прибулих 828 осіб.

2. Розрахуйте природний приріст (на 1000 осіб) у Рівненській області у січні-лютому 2016 р. за даними: кількість народжених 2558, кількість померлих 2754 особи.

Третій рівень (3 бали)

1. Схарактеризуйте рівні і темпи урбанізації у світі й Україні.

2. Що потрібно знати про особливості мусульман, щоб ненавмисно не образити їхні релігійні почуття?

Четвертий рівень (одне завдання за вибором — 3 бали).

1. Які заходи, на ваш погляд (максимально реальні за сучасних умов), дозволять підвищити природний приріст населення в Україні?

2. У чому, на ваш погляд, негативні наслідки безробіття для України?

3. Які проблеми сільських жителів ви знаєте? Запропонуйте свої шляхи їх вирішення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити