Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

ЛІТЕРАТУРА

1. Буряк П. Ю., Григор’єва М. І., Карпінський В. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини // Навч. посібник — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 440 с.

2. Географічна енциклопедія України: В 3-х т. / за ред. О. М. Маринич та ін. — К.: «Українська Радянська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1989-1993.

3. Географія світу: Підручник для 10 кл. / під ред. Б. П. Яценко. — К. : Форум, 2004.

4. Довгань Г.Д. Економічна і соціальна географія світу. Навч. посіб. 10 кл. — К.- Х.: Ранок; Веста, 2005.

5. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2 кн. — Л.: Світ, 1994.

6. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Географія: Довідник. — 2-ге вид. — К.: Літера, 2008.

7. Кузик С. Економічна і соціальна географія світу: Навчі посіб. для студентів ВНЗ. — Львів, Світ, 2002.

8. Кузнецов А. П., Ким Э. В. География мира. 10 класс. — СПб.; Дрофа, 2009.

9. Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира: Учебник для 10 кл. — М.: Просвещение, 2008.

10. Масляк П. О., Дахно 1.1. Економічна і соціальна географія світу: Підручник. 10 кл. — К.: Вежа, 2003.

11. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. — К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012.

12. Павлюк Н. І. Фізична географія України. 8 клас, — X.: Вид. група «Основа», 2009.

13. Сиротенко А. И., Чернов Б. О., Плахута В. Я. Географія України: Пробний гіідруч. для 9 кл. серед, шк. — К.: Освіта, 1994.

14. Топографія з основами геодезії / за ред. А. П. Божок. — К.: Вища школа, 1995.

15. Топузов О. М., Тименко Л. В. Економічна і соціальна географія світу. Підручник. 10 кл. — К.: Зодіак-Еко, 2005.

Інтернет-джерела

1. http://www.golos.com.ua/article/255545

2. http://old.niss.gov.Ua/book/StrPryor/2/4-3-Pavliuk.pdf.

3. http://www.ukrstat.gov.ua/

4. www.unesco.org

5. www.diaspora.svoboda.org.ua/

6. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/).

7. http://igu.org.ua/

8. http://www.progonos.com/furuti/MapProj/Normal/TOC/cartTOC.html

9. https://www.google.com.ua/maps.

10. http://24timezones.com/map_uk.htm

11. https://www.gismeteo.ua/map/catalog/

12. http://mapgroup.com.ua/articles/snimki-iz-kosmosa

13. http://books.menr.gov.ua

14. https://www.cia.gov

Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити