Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

ТЕМА 2. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

УРОК 6. ЗМІСТ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ, ЇХ ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ. ПЛАНИ МІСТ, СХЕМИ РУХУ ТРАНСПОРТУ. ЧИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ (ЧАСТИНА 2)

Мета:

навчальна: удосконалити знання про способи зображення об'єктів місцевості на топографічних картах, знання й практичні вміння визначати напрямки, особливості рельєфу місцевості за картами;

розвивальна: сприяти професійній орієнтації, розвивати просторове уявлення, зацікавленість, прикладні вміння користування картами;

виховна: виховувати відповідальність, акуратність під час виконання роботи, взаємодопомогу.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, топографічні карти, креслярське приладдя.

Опорні та базові поняття: горизонталь, шкала закладень, азимут, магнітне схилення, зближення меридіанів, дирекційний кут, план, схема руху транспорту.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Яку інформацію зображують на загальногеографічних картах?

✵ Як визначити основні сторони горизонту на місцевості, на плані, на географічній карті?

✵ 3 курсу географії 6 класу пригадайте, які завдання ви виконували за планом місцевості.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні ми доповнимо наші знання й практичні вміння користуватися топографічними картами. Раніше реальні топографічні карти переважно мали гриф секретності. У сучасному світі вони стають доступними широкому загалу. Карта може допомогти в незнайомому місці, правильно обрати дачну ділянку, успішно провести похід й багато іншого. Головне вміти користуватися таким унікальним джерелом знань.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Умовні знаки

Топографічні умовні знаки — це система графічних позначень, написів і цифрових характеристик кількісних та якісних відмінностей об’єктів місцевості на планах і картах.

Умовні знаки топографічних карт пояснюються в легенді карти і спеціальних збірниках. Вони стандартні і єдині.

2. Позначення абсолютних висот місцевості

Рельєф зображено за допомогою горизонталей. На складних ділянках вони доповнені бергштрихами. Через певні проміжки горизонталі потовщені. Абсолютні висоти характерних точок мають цифрові підписи. Окремі форми рельєфу позначені спеціальними умовним знаками. За щільністю горизонталей можна виявити характер схилів та їхню крутість. Чим меншою є відстань між горизонталями, тим схил буде крутіший.

Крутість схилів визначають за допомогою шкали закладення, яку розміщують за рамкою карти.

3. Орієнтування за топографічною картою

Магнітні і географічні полюси не збігаються. Тому під час визначення напрямку на карті і місцевості (за компасом) треба врахувати це.

Азимут магнітнийм) — кут між напрямами на магнітний Північний полюс і певний об’єкт місцевості. Вимірюють за ходом годинникової стрілки.

Азимут дійсний (географічний) (Ад) — кут між напрямами на географічний Північний полюс і на певний об’єкт місцевості. Вимірюють за ходом годинникової стрілки.

Магнітне схилення (δ) — кут між географічним та магнітним меридіанами. Східне схилення — магнітний меридіан відхиляється від дійсного меридіану на схід, західне — на захід.

Дирекційний кут (α) — кут між північним напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки та напрямком на об’єкт. Вимірюють за ходом годинникової стрілки від 0 до 360°.

Зближення меридіанів (γ) — кут між північним напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки та географічним меридіаном.

4. Плани міст. Схеми руху транспорту

Плани міст відносять до спеціальних видів планів, тому вони містять не всю інформацію характерну для топографічних планів. Створюють у масштабі у відповідних умовних знаках. Щільність забудови не дозволяє зображувати рельєф, елементи плану спрощені.

Схеми транспорту можуть бути накладені на топографічні плани чи карти. Окремі схеми (наприклад, метро) мають на меті відображення послідовності розташування об’єктів без урахування їхнього дійсного положення в просторі.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Одне одному поставте крапку на фрагменті топографічної карти. Визначте абсолютну висоту даної точки на місцевості, опишіть, де вона розташована, визначте напрямок до неї від школи.

✵ На схемі метрополітену будь-якого міста світу заплануйте поїздку між станціями, розташованими на різних гілках, з найменшою кількістю пересадок.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § _________________________________

✵ Підготувати креслярське приладдя (лінійки, транспортири, циркулі-вимірювачі).

✵ У мережі інтернет відшукати онлайн-плани найбільших міст України.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити