Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

ТЕМА 2. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

УРОК 7. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ, ВІДСТАНЕЙ, ПЛОЩ, ГЕОГРАФІЧНИХ І ПРЯМОКУТНИХ КООРДИНАТ, ВИСОТ ТОЧОК ЗА ТОПОГРАФІЧНОЮ КАРТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ. ПРОКЛАДАННЯ МАРШРУТІВ ЗА ТОПОГРАФІЧНОЮ КАРТОЮ ТА ЇХ ОБҐРУНТУВАННЯ

Мета:

навчальна: удосконалити наявні і сформувати нові практичні вміння і навички роботи з топографічними картами; навчити учнів вирішувати конкретні задачі за допомогою топографічної карти;

розвивальна: розвивати логічне мислення, прикладні математичні навички, картографічні компетенції;

виховна: виховувати охайність, взаємодопомогу.,

Тип уроку: формування та вдосконалення вмінь та навичок.

Обладнання: навчальні топографічні карти, креслярське приладдя.

Опорні та базові поняття: абсолютна висота, напрямки сторін горизонту, азимут, координати, способи зображення об'єктів місцевості.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Що таке топографічна карта?

✵ Для чого на топографічних картах нанесені географічна і кілометрова сітки?

✵ У чому принципова різниця між географічними та прямокутними координатами?

✵ Що таке азимут? Поясніть різницю між магнітним та дійсним азимутом.

✵ На які менші одиниці поділяється градусна міра?

✵ Назвіть відомі вам способи визначення відстаней на картах і планах.

✵ Що таке масштаб карти? Назвіть три види масштабу.

✵ Як на плані визначити висоту місцевості?

✵ Що таке горизонталь? Які правила її підписування?

✵ На що вказує бергштрих?

✵ Згадайте основні способи зображення об’єктів місцевості на картах.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Уявіть, що вам треба піти в похід територією незнайомої місцевості. Вам надали її топографічну карту. Чи можна за нею визначити складність і протяжність маршруту, продумати необхідне спорядження, у випадку небезпеки повідомити в рятувальну службу про своє місцезнаходження? Потренуємось!

IV. ВСТУПНІ ВПРАВИ

Знайомство з наданою топографічною картою:

✵ розміщення основних елементів карти: картографічного зображення; назви; внутрішньої, мінутної і зовнішньої рамок; підписів масштабу; легенди; даних магнітного схилення і зближення меридіанів; графіку закладень;

✵ визначення масштабу карти;

✵ визначення граничних меридіанів і паралелей карти, розміри рамок аркуша карти (в градусній мірі по широті і довготі), ціни поділок мінутної рамки;

✵ визначення відстані, через яку проведені лінії кілометрової сітки, кута між вертикальними лініями кілометрової сітки і географічними меридіанами (зближення меридіанів);

✵ з’ясування основних елементів місцевості відображених на карті.

V. ПРОБИ! ТА ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

1. Знаходження названого об’єкта.

2. Визначення його географічних координат.

3. Визначення висоти місцевості, на якій розміщений об’єкт.

4. Визначення відстані між двома об’єктами за допомогою масштабу і кілометрової сітки.

5. Визначення із заданої точки місцевості на об’єкт дійсного і магнітного азимутів, дирекційного кута.

VI. ТВОРЧІ ВПРАВИ

1. Дослідження

✵ За картою намітити маршрут походу, який складається з кількох ділянок, що змінюють свій напрямок одна відносно іншої.

✵ Визначити географічні координати початкового і кінцевого пунктів, відстань між ними.

✵ Для однієї ділянки визначити її протяжність, азимут, яким ви рухатиметеся на місцевості за. компасом, рельєфні особливості (спуски, підйоми, їхню крутизну), описати об’єкти, що траплятимуться вам на шляху, їхні деякі характеристики.

✵ Визначити зміну напрямку під час переходу на наступну ділянку маршруту.

✵ Визначити відстань кінцевого пункту маршруту від екватора.

2. Зробити загальний висновок про можливості і значення топографічних карт.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Закінчити практичну роботу.

✵ Знайти в мережі інтернет топографічні карти своєї області (наприклад, http://www.ua-maps.com), схеми обласного чи районного центру, онлайн- схеми територій з цікавим і корисним для вас змістом (наприклад, схему велопаркувань, схеми громадського транспорту, квест-схеми тощо).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити