Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

ТЕМА 1. УКРАЇНА НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ ЄВРОПИ І СВІТУ

УРОК 8. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ, ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ

Мета:

навчальна: сформувати поняття «політична карта світу», «державний лад»; з'ясувати особливості та етапи формування політичної карти світу; ознайомити з державним ладом України; удосконалити навички роботи з політичною картою світу;

розвивальна: розвивати науковий світогляд, інтерес до політичних подій у світі й власній країні, формувати позицію обізнаного, відповідального громадянина;

виховна: виховувати любов до України, толерантність.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична карта світу, політична карта світу, Конституція України.

Опорні та базові поняття: політична карта світу, країна, держава, залежна територія, невизнана держава.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Які країни в епоху Великих географічних відкриттів були наймогутнішими у світі? Як це вплинуло на інші території світу?

✵ Які країни є найбільшими у світі за площею? за чисельністю населення?

✵ 3 якими аспектами життя країн ви ознайомилися під час вивчення географії материків?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні ви є свідками активних процесів у міжнародній політиці. Одним зі спірних питань в обговореннях на різних рівнях є приналежність тих чи інших територій одній чи іншій країні. Інколи, на жаль, такі дискусії переростають у військові конфлікти. Чи можна визначити, хто має рацію? Зрозуміти такі складні питання вам допоможуть наші наступні уроки.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Політична карта світу

а) картографічний твір, на якому відображено поділ території світу на державні утворення;

б) підсумок політичних процесів у світі, що формують державну владу та устрій країн на окремих етапах, сукупність знань про взаємовідносини між ними.

2. Основні елементи політичної карти світу

Територія — це частина земної поверхні, що має певні просторові межі. Згідно норм міжнародного права на Землі виділяють:

території держав — у межах кордонів частина суходолу, територіальні води, виключна економічна зона (до 200 морських миль від берегової лінії), надра (до технічно допустимої глибини), повітряний простір (над територією й акваторією держави), судна й кораблі з прапором держави, території посольств і місій, кабелі й трубопроводи;

залежні країни і території-колонії («володіння», «залежні території» тощо), які не мають політичної та економічної самостійності, протекторати, що мають відносну внутрішню незалежність, і підопічні території, які тимчасово передано ООН під контроль інших держав;

акваторію відкритого моря — мають право користуватися всі;

Антарктида — нейтральна демілітаризована територія.

Країна — територія з визначеними кордонами, заселена певним народом, яка може мати державний суверенітет або бути залежною/невизнаною. Якщо країна є суверенною територією, то вона набуває політичного змісту держави.

Держава — суверенне політичне утворення, яке здійснює свої повноваження на певній території через діяльність особливої системи органів і організацій.

3. Процес формування політичної карти світу

Стародавній період (до V ст.) — відбувалось утворення могутніх держав; Єгипту, Римської імперії, Греції; постійний перерозподіл територій.

Середньовічний період (з V по XV ст.) — політична карта набувала чітких контурів, особливо в європейській та азіатській частинах.

Новий період (з XV ст. до закінчення Першої світової війни) — найвагоміший у кількісному формуванні політичної карти світу. Була сформована колоніальна система найпотужніших європейських держав. Створювалися нові держави переселенського типу в Америці та Австралії. Посилилась боротьба країн за незалежність.

Новітній період — розпад колоніальних супердержав, утворення нових незалежних країн (колишні колонії, нові утворення після зміни влади, об’єднання чи розподіл), утворення наддержавних об’єднань (ЄС).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ За картами атласу складіть список країн, які схожі з Україною за державним ладом.

✵ Які держави світу мають колоніальні володіння?

✵ Як колоніальне минуле позначається на житті сучасних незалежних країн — колишніх колоній?

✵ Назвіть ознаки державності України.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ___________________________________

✵ Ознайомитися з розділом 1 чинної Конституції України (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити