ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 9 КЛАС

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО


УРОК 11. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ


Очікувані результати: учень визначає суттєві ознаки понять «господарство», «галузь», «інфраструктура»; називає галузі виробничої та невиробничої сфер, ознаки ринкової системи господарювання; розпізнає типи підприємств за формами власності, що формуються в Україні; пояснює зміни в господарському комплексі України за роки незалежності.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, карта «Господарство», схема «Галузева структура народного господарства».

Опорні поняття: господарство, галузь, міжгалузевий комплекс, інфраструктура, виробнича сфера, невиробнича сфера, ринкова система господарювання, типи підприємств.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Галузева структура економіки України формувалася впродовж тривалого періоду. В історичному минулому вона була складовою єдиної господарської системи СРСР. Це означає, що економіка країни була підпорядкована виконанню єдиних народногосподарських завдань, без достатнього урахування потреб республіки. Тому впродовж останніх років у господарстві України відбуваються серйозні структурні зміни.


II. Актуалізація опорних знань

—    Які види продукції виробляють промислові підприємства?

—    Яку продукцію дає сільське господарство?

—    У чому полягає головне завдання транспорту?

—    Чому, на вашу думку, останніми роками відбувається процес приватизації державних підприємств?


III. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про господарство й національний господарський комплекс

Господарство країни становить історично сформовану сукупність підприємств і установ, завданням яких є задоволення різноманітних потреб людей.

Поняття про галузі господарства й галузеву структуру.

2. Сучасні зміни в господарському комплексі країни

Здобуття державності й ринкові реформи останніх двох десятиліть призвели до скорочення частки виробничої сфери (промисловості й сільського господарства) і збільшення частки невиробничої сфери. За сучасних умов формується ринкова система господарювання.

Важливу роль у структурних змінах має відіграти поширення ресурсо- та енергозберігаючих виробництв (технологій).

Як ви вважаєте, чим відрізняється ринкова система господарювання від планової, командної?

В умовах становлення ринкової економіки в Україні створюються нові форми об’єднань підприємств — концерни, консорціуми, акціонерні товариства, спілки та інші підприємства, діяльність яких має галузевий або міжгалузевий характер.

3. Типи підприємств (за формами власності)

Державна, колективна і приватна форми власності.

—    Які існують типи підприємств за формами власності?

—    Чим відрізняється державне підприємство від приватного?

—    Чому економісти вважають, що приватні підприємства зазвичай працюють більш ефективно, ніж державні?


IV. Закріплення матеріалу

Завдання (робота в міні-групах)

—    Назвіть суттєві ознаки понять «господарство» та «галузь». Перелічіть галузі виробничої й невиробничої сфер. Чим відрізняються виробнича й соціальна інфраструктури?

—    Простежте шлях буханця хліба від вирощування пшениці до готової продукції (буханця хліба) на вашому столі. Укажіть, які підприємства й установи забезпечують виробництво, транспортування, розподіл і реалізацію цього виду продукції.


V. Домашнє завдання

Для записів:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити