ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 9 КЛАС

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО


УРОК 14. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ


Очікувані результати: учень визначає поняття «промисловість»; характеризує зміни в галузевій структурі промисловості на сучасному етапі та особливості її розміщення; оцінює значення промисловості в господарстві України на конкретних прикладах; складає й аналізує схему галузевої структури промисловості.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, зошит для практичних робіт, карта «Господарство», схема «Галузева структура промисловості».

Опорні поняття: промисловість, галузева структура промисловості, спеціалізація, продуктивність праці, ефективність виробництва.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Промисловість — найважливіша галузь господарства. Вона сприяє розвитку транспорту, забезпечує основну частину експортних надходжень, сприяє підвищенню добробуту населення, є найбільш важливим фактором науково-технічного прогресу. Вагомий внесок промисловості в економіку України визначає її провідну роль у забезпеченні найважливіших стратегічних інтересів держави.


II. Актуалізація опорних знань

—    Які промислові підприємства працюють у вашій місцевості?

—    Яку продукцію вони виробляють?

—    Яка продукція використовується безпосередньо населенням, а яка надходить на інші підприємства?


III. Вивчення нового матеріалу

1. Промисловість як сфера матеріального виробництва

Промисловість — головна галузь виробничої сфери господарства, що виробляє знаряддя праці й товари народного споживання.

Добувні підприємства промисловості здійснюють видобуток мінерального палива, руд металів, хімічної й будівельної сировини; обробні підприємства виробляють готову продукцію, зокрема до них відносяться виробництва машинобудування, хімічної, деревообробної та інших галузей.

Складання схеми «Галузева структура промисловості».

—    Наведіть приклади видів продукції, які виробляють підприємства, що належать до групи «А» та групи «Б».

2. Загальні показники розвитку промисловості на сучасному етапі.

Шляхи підвищення економічної ефективності національної промисловості

З 1999 по 2006 р. обсяг промислового виробництва в України зріс більш ніж удвічі й досяг рівня 1990 р. Сьогодні спостерігається спад.

Робота зі статистичними даними

Галузева структура промислового виробництва залишається недостатньо ефективною. Більш ніж дві третини загального обсягу промислової продукції припадає на галузі, які виробляють сировину, матеріали й енергетичні ресурси.

Пріоритетним напрямом у промисловій політиці має стати прискорення розвитку наукомістких і високотехнологічних виробництв, підвищення конкурентоспроможності продукції.

3. Особливості функціонування та розміщення промисловості

Промислове виробництво країни розміщено нерівномірно. Поняття спеціалізації та продуктивність праці.


IV. Закріплення матеріалу

Проблемне питання

Власне промислове виробництво забезпечує лише дві третини товарів, що надходять на український ринок, решта має закордонне походження. Це, зокрема, одяг, взуття, обладнання, машини й механізми. Як ви вважаєте, чому саме ці види продукції українських підприємств не мають достатнього рівня якості, щоб наповнити внутрішній ринок?

Практична робота 5. Складання схеми галузевої структури промисловості України.


V. Домашнє завдання

Для записів:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити