ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 9 КЛАС

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО


УРОК 17. МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ


Очікувані результати: учень називає галузі, що входять до металургійної промисловості, найбільші підприємства та їх типи, проблеми й перспективи розвитку; пояснює фактори розміщення галузі; показує на карті основні райони та найбільші центри металургії; аналізує статистичні дані про обсяги виробництва металургійної продукції; характеризує наслідки впливу металургійної промисловості на довкілля.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, карта «Чорна і кольорова металургія», статистичні дані про розвиток галузі й викиди шкідливих речовин у різних містах України.

Опорні поняття: металургійний комплекс, чорна металургія, феросплави, агломерат, чавун, сталь, прокат, кольорова металургія.

Географічна номенклатура: Придніпров’я (Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Нікополь), Донбас (Донецьк, Макіївка, Єнакієве, Алчевськ), Приазов’я (Маріуполь).

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми ознайомимося з однією з найстаріших галузей світової та української промисловості — чорною металургією. Вона завжди відігравала особливу роль у господарстві, без її продукції — чавуну й сталі — неможливо виготовити плуг або трактор, сівалку або локомотив. Для України чорна металургія є найважливішою галуззю промисловості, вона посідає перше місце за обсягами виробленої продукції. На металургійних підприємствах створюється чверть ВВП України.


II. Актуалізація опорних знань

—    З яких матеріалів виготовлено верстати, автомобілі, трактори?

—    Чи можна сказати, що з металів виробляють різні види продукції?

—    Що ви дізналися про технології виробництва чавуну і сталі на уроках хімії?


III. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про чорну металургію як галузь металургійної промисловості. Сировинна база чорної металургії

Металургійна промисловість виробляє чорні та кольорові метали. Чорна металургія охоплює видобування й збагачення залізної руди, спікання її в агломерат, виробництво коксу, вогнетривів, виплавку чавуну, сталі, виробництво прокату й виробів подальшого переділу. Найбільші виробники залізорудного концентрату: гірничо-збагачувальні комбінати: Інгулецький, Південний, Північний, «Криворіжсталь» і Полтавський.

Як паливо використовується кокс (Авдіївський коксохімічний завод, «Arcelor Mittal Кривий Ріг» і Алчевський коксохімічний завод).

—    Чи згодні ви із твердженням: «Чорна металургія визначає економічний потенціал країни й зумовлює розвиток усіх галузей промисловості, транспорту і сільського господарства»? Поясніть свою відповідь.

2. Основні райони галузі та найбільші підприємства

Основні райони: Придніпров’я (Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Нікополь), Донбас (Донецьк, Макіївка, Єнакієве, Алчевськ) і Приазов’я (Маріуполь).

До числа найбільших світових виробників сталі належать: гірничо-металургійний комбінат «Arcelor Mittal Кривий Ріг», «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», «Металургійний комбінат «Азовсталь»», «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»», Алчевський металургійний комбінат.

Практична робота 8. Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів та підприємств чорної й кольорової металургії (початок).

3. Роль чорної металургії в зовнішній торгівлі.

проблеми й перспективи розвитку галузі

Продаж чорних металів і виробів з них приносять країні понад 40 % валютних надходжень.

4. Екологічні проблеми.


IV. Закріплення матеріалу

—    Назвіть особливості географії чорної металургії. Який із трьох районів чорної металургії найкраще забезпечений рудами? Чим би ви пояснили наявність двох великих підприємств галузі в м. Маріуполь?

—    Розмістіть на карті чотири металургійних підприємства: гірничо-збагачувальний комбінат, металургійний комбінат (традиційна технологія виробництва, потужність — 5 млн. тонн сталі на рік), електрометалургійний комбінат і міні-завод. Обґрунтуйте запропонований варіант розміщення металургійних підприємств різного типу.

—    Чим би ви пояснили важливу роль чорної металургії в зовнішній торгівлі країни? Які існують шляхи розв’язання екологічних проблем, пов’язаних з роботою металургійних комбінатів?


V. Домашнє завдання

Для записів:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити