ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 9 КЛАС

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО


УРОК 18. КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ


Очікувані результати: учень називає найбільші підприємства кольорової металургії, проблеми й перспективи розвитку; пояснює фактори розміщення галузі; показує на карті райони та найбільші центри кольорової металургії; аналізує статистичні дані про обсяги виробництва металургійної продукції; характеризує наслідки впливу металургійної промисловості на довкілля.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник географії, атлас, зошит для практичних робіт, карта «Чорна і кольорова металургія», статистичні дані про розвиток галузі.

Опорні поняття: металургійний комплекс, кольорова металургія, глинозем, алюміній, мідь, олово, нікель, цинк, титан.

Географічна номенклатура: Запоріжжя, Костянтинівка, Миколаїв, Артемівськ, Горлівка, Свердловськ.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

Географічний диктант

Клас ділиться по рядах на два варіанти, у кожному варіанті різним районам чорної металургії відповідають певні цифри. Наприклад: Придніпровський — 1, 2; Донбас — 3, 4; Приазовський — 5, 6.

Питання

1.    На території цього району розташовані найбільші гірничо-збагачувальні комбінати.

2.    У цьому районі працює одне з найбільших підприємств галузі — металургійний комбінат ім. Ілліча.

3.    На території цього району знаходяться найбільші підприємства з виробництва коксу.

4.    У цьому районі працює «Харцизький трубний завод».

5.    Цей район виробляє найбільше чавуну й сталі.

6.    На території цього району розташовується найбільше підприємство галузі — металургійний комбінат «Arcelor Mittal Кривий Ріг». Відповіді першого варіанта: 1, 3, 2, 2, 1, 1.


II. Мотивація навчальної діяльності

Кольорова металургія забезпечує промисловість легкими (алюміній, титан, магній), важкими (мідь, свинець, цинк, олово, нікель), рідкісними (вольфрам, молібден, ртуть), благородними (золото, платина, срібло) металами, а також їх сплавами. Особливістю кольорових металів є їхні унікальні якості, що зумовлює їх широке використання в точному машинобудуванні, авіабудуванні, робототехніці, електроніці.


III. Актуалізація опорних знань

—    Руди яких кольорових металів залягають у надрах України?

—    Що ви дізналися про властивості металів на уроках хімії?

—    Які переваги мають кольорові метали порівняно зі сталлю?


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Сировинна база та фактори розміщення кольорової металургії

Включає видобування, збагачення руди й виробництво різноманітних кольорових металів та їх сплавів. Потребує великої кількості палива (важкі метали) та електроенергії (легкі метали). Територіально орієнтоване на паливно-енергетичний комплекс. Через низький уміст кольорових металів у рудах та великі витрати на їх збагачення видобування і збагачення руд часто ведеться в одному районі, а виробництво з них чистого металу і сплавів — в іншому.

2. Географія підприємств кольорової металургії

Найбільші обсяги виробництва характерні для алюмінієвої промисловості (глинозем і алюміній): Миколаївський глиноземний завод, Дніпровський алюмінієвий комбінат (Запоріжжя), «Інтерсплав» (Свердловськ, Луганська область).

Лідер галузі — Артемівський завод з обробки кольорових металів.

Великі запаси титанових руд. Запорізький титаномагнієвий комбінат.

Основний виробник свинцю і цинку — Костянтинівське підприємство «Укрцинк».

Побузький феронікелевий комбінат та Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів.

3. Проблеми та перспективи розвитку металургії

Застаріле обладнання призводить до збільшення витрат палива й електроенергії, підвищення собівартості продукції.


V. Закріплення матеріалу

—    Які фактори впливають на розміщення підприємств кольорової металургії?

—    Чим би ви пояснили той факт, що райони розміщення чорної і кольорової металургії значною мірою збігаються? Які підприємства галузі зосереджені в Запоріжжі? Чим би ви це пояснили?

—    Розташуйте на території України підприємства кольорової промисловості. Обґрунтуйте свої пропозиції.

—    Назвіть можливі шляхи розв’язання проблем галузі. Які переваги має виробництво металів із вторинних ресурсів?

Практичної роботи № 8. Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів і підприємств чорної та кольорової металургії (продовження).


VI. Домашнє завдання

Для записів:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити