ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 9 КЛАС

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО


УРОК 19. МАШИНОБУДУВАННЯ Й МЕТАЛООБРОБКА. ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ


Очікувані результати: учень називає галузевий склад машинобудування; пояснює роль галузі в господарстві держави; характеризує галузі машинобудування та фактори розміщення; показує на карті великі центри загального машинобудування.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, карта «Машинобудування та металообробка», контурні карти, статистичні дані про розвиток галузі.

Опорні поняття: машинобудування, металообробка, загальне (устаткування для різних галузей, верстати, дорожньо-будівельна і сільськогосподарська техніка), транспортне (автомобільне, залізничне, авіаційне, суднобудування), точне (електротехніка, електроніка, приладобудування) машинобудування.

Географічна номенклатура: Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ, Кривий Ріг, Харків.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація начальної діяльності

Машинобудування — головна галузь промисловості. Вона визначає рівень науково-технічного прогресу й зростання продуктивності праці в господарстві загалом. Саме продукція машинобудування забезпечила революційні зміни в обсягах виробництва різноманітної продукції, характері праці людини. Крім цього, вона постійно висувала нові вимоги до її кваліфікації, освіти, культури виробництва.


II. Актуалізація опорних знань

Які види продукції виробляють машинобудівні заводи?

Які матеріали використовуються для їх виробництва?

Які машинобудівні підприємства є у вашому місті, області (республіці)?


III. Вивчення нового матеріалу

1. Роль машинобудування в господарстві держави. Структура та фактори розміщення галузі

Найбільш комплексна й наукомістка галузь промисловості, що виробляє машини, прилади, устаткування й комплектуючі до них. Розрізняють загальне, транспортне й точне машинобудування. Металообробка включає метало-ремонтну та інструментальну галузі, виробництво металоконструкцій і металовиробів (сталевий дріт, цвяхи, болти, шурупи).

Фактори, що впливають на розміщення підприємств машинобудування:

✵     комбінування й кооперування,

✵     наявність кваліфікованих трудових ресурсів,

✵     розвиток науки,

✵     споживчий,

✵     сировинний (конструкційні матеріали),

✵     фінансовий,

✵     транспортний.

2. Склад, фактори розміщення загального машинобудування

Включають виготовлення машин та устаткування для різних галузей господарства (важке машинобудування), різної техніки для сільського господарства, виробництво металообробних верстатів, ковальсько-пресового устаткування, дорожньо-будівельної техніки. Найважливіші фактори розміщення:

✵     сировинний (конструкційні матеріали),

✵     споживчий,

✵     енергетичний,

✵     кваліфіковані трудові ресурси,

✵     фінансовий,

✵     транспортний.

Галузь забезпечує технікою весь паливно-енергетичний комплекс від видобутку палива до його переробки, металургію, хімічну, деревообробну, легку, харчову промисловість, сільське й комунальне господарство.

3. Особливості територіальної структури загального машинобудування

Найбільші центри галузі: Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ, Кривий Ріг, Харків. Серед найважливіших підприємств загального машинобудування: Новокраматорський машинобудівний завод, ВАТ «Турбоатом» (Харків), Сумське НПО ім. Фрунзе, ВАТ «Дніпроважмаш».

Трактори й комплектуючі до них: Харківський тракторний завод, Південний машинобудівний завод (м. Дніпропетровськ), Рівненський завод тракторних агрегатів. Комбайни складають у Тернополі, Херсоні, Олександрії (Кіровоградська область).


IV. Закріплення матеріалу

—    Опишіть структуру загального машинобудування.

—    Які галузі господарства використовують продукцію загального машинобудування?

—    Які фактори найбільше впливають на розміщення підприємств галузі? Чому?

Робота з картою

Використовуючи карту «Машинобудування і металообробка», визначте центри загального машинобудування. Позначте й підпишіть їх на контурній карті.

—    Упродовж двох останніх десятиріч найбільш різкого зниження обсягів виробництва зазнало верстатобудування. Чим би ви пояснили цей факт?


V. Домашнє завдання

Для записів:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити