ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 9 КЛАС

РОЗДІЛ І. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ


УРОК 2. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ТА ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ


Очікувані результати: учень називає сусідні держави, показує на картах Європи та світу державні кордони України; характеризує економіко-географічне та геополітичне положення; аналізує позитивні й негативні ознаки геополітичного положення країни; пояснює вплив географічного положення України на її місце в Європі та світі.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, зошит для практичних робіт, політична карта Європи (світу), карта «Адміністративно-територіальний устрій».

Опорні поняття: фізико-географічне положення, економіко-географічне положення, державні кордоні, сусідні країни першого та другого порядків.

Географічна номенклатура: Росія, Білорусь, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Туреччина, Болгарія, Грузія.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Фізико-географічне положення країни часто називають її долею, яку не можна змінити. А от економіко-географічне положення — поняття історичне, воно змінюється в часі й залежить не лише від фізико-географічних факторів (клімат, рельєф, внутрішні води, ґрунти), але й від економічних (наявність необхідних ресурсів, особливості відносин із сусідніми країнами, рівень їх соціально-економічного розвитку, положення щодо міжнародних шляхів сполучення).


II. Актуалізація опорних знань

✵     Назвіть особливості фізико-географічного положення України. В якому кліматичному поясі знаходиться країна?

✵     Які природні зони розташовані на території України?

✵     Назвіть особливості рельєфу, клімату і ґрунтів країни. Фізико-географічне положення України

✵     Назвіть найважливіші ознаки фізико-географічного положення України.

✵     Наведіть приклади їх впливу на господарську діяльність людини.


III. Вивчення нового матеріалу

1. Економіко-географічне положення України

Україна має сім сухопутних сусідів — Росію, Білорусь, Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію і Молдову, а також трьох морських сусідів — Туреччину Болгарію, Грузію. Румунія і Росія є і сухопутними, і морськими сусідами України. Загальна довжина кордонів перевищує 7 тис. км, понад одну п’яту становлять морські рубежі.

Україна є членом кількох міжнародних об’єднань: Співдружності незалежних держав (СНД), «Організації за демократію й економічний розвиток — ГУАМ», Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). Україна повноправний член Організації Об’єднаних Націй (ООН) та ЮНЕСКО. Подальшому розвитку зовнішніх економічних зв’язків країни сприяє вступ до Світової організації торгівлі (СОТ).

2. Геополітичне положення України

Практична робота 1. Визначення позитивних і негативних ознак економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведення на контурній карті лінії державного кордону України з нанесенням назв країн, з якими вона межує.


IV. Закріплення матеріалу

Україна має вигідне транспортно-географічне положення, що позитивно впливає на економіку країни. Покажіть взаємозв’язок між обсягами транзитних перевезень, кількістю заправних станцій і станцій технічного обслуговування (СТО), пунктів харчування, наповненням державного бюджету й, урешті-решт, темпами розвитку країни загалом.

—    Обсяги транзитних перевезень зростають  ?

—    Обсяги транзитних перевезень зменшуються  ?


V. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити