ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 9 КЛАС

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО


УРОК 26. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ *


Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу, володіння уміннями та навичками.

Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь та навичок.

Приклади завдань для контролю

Перший рівень (одне питання — 0,5 бала)

Позначте варіант із правильною відповіддю.

1. Укажіть промислове підприємство, що належить до групи «А»:

А текстильна фабрика;

Б м’ясопереробний комбінат;

В взуттєва фабрика;

Г металургійний комбінат.

2. Укажіть область, у якій видобуваються найбільші обсяги природного газу:

А Полтавська;

Б Івано-Франківська;

В Харківська;

Г Чернігівська.

3. Укажіть найбільш потужний центр кольорової металургії:

А Миколаїв;

Б Запоріжжя;

В Донецьк;

Г Свердловськ.

4. Укажіть назву нового центру автомобілебудування в Україні:

А Запоріжжя;

Б Черкаси;

В Луцьк;

Г Кременчук.

5. Укажіть фактори, що мають вирішальне значення для розміщення більшості підприємств промисловості будівельних матеріалів:

А екологічний, трудовий (кваліфіковані трудові ресурси);

Б розвиток науки, комбінування;

В сировинний, споживчий;

Г транспортний, енергетичний.

6. Укажіть галузь легкої промисловості, що посідає перше місце з          виробництва продукції:

А текстильна;

Б трикотажна;

В швейна;

Г шкіряно-взуттєва.


Другий рівень (одне питання — 1 бал)

7. Розподіліть три галузі промисловості, що посідають перші три місця за обсягами виробництва (цифрою вкажіть місце).


Харчова


Легка


Чорна металургія


Машинобудування й металообробка


8. Установіть відповідність між трьома районами чорної металургії та центрами галузі.

Район чорної металургії


Центр галузі

А. Придніпров’я


1) Маріуполь

Б. Донбас


2) Алчевськ

В. Приазов’я


3) Запоріжжя4) Бровари


9. Установіть відповідність між галузями промисловості органічного синтезу й видами продукції.

Галузь промисловості органічного синтезу


Види продукції

А. Хімія органічного синтезу


1) Мінеральні добрива

Б. Виробництво полімерів


2) Синтетичні смоли, хімічні волокна

В. Переробка полімерів


3) Поліетиленова плівка, шини4) Ацетилен, бензол, стирол


Третій рівень (одне питання — 3 бали)

10. Які переваги й недоліки мають великі промислові підприємства — комбінати? Обґрунтуйте свою точку зору на прикладі підприємства, що працює в одній із галузей промисловості.

Четвертий рівень (одне питання — 3 бали)

11. «Розмістіть» на території України (укажіть область, місто) машинобудівне підприємство. Обґрунтуйте його місце розташування (чому саме тут воно ефективно працюватиме).

Для записів:


*   Проводиться на розсуд учителя.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити