ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 9 КЛАС

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО


УРОК 30. ТРАНСПОРТ ЯК ГАЛУЗЬ ГОСПОДАРСТВА. ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ


Очікувані результати: учень визначає суттєві ознаки понять «транспортний вузол», «вантажообіг», «пасажирооборот»; називає види транспорту; характеризує техніко-економічні особливості різних видів транспорту; показує на карті основні транспортні вузли й найбільші магістралі.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, карта «Господарство», карта «Транспортна система», контурні карти, статистичні дані про розвиток галузі.

Опорні поняття: транспорт, транспортна система, залізничний транспорт, транспортний вузол, вантажообіг, пасажирооборот.

Географічна номенклатура (найбільші транспортні вузли): Київський, Харківський, Одеський, Львівський.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Транспорт — це галузь виробничої сфери, що займається перевезенням вантажів і пасажирів. Транспортні магістралі з’єднують різні райони країни, об’єднуючи їх у єдиний господарський комплекс. Стійка транспортна система, що динамічно розвивається,— необхідна умова розвитку економіки, а отже, підвищення рівня життя населення.


II. Актуалізація опорних знань

—    Які види транспорту ви знаєте?

—    Яку роль відіграє транспорт у житті людей?

—    Чим відрізняється міський транспорт від міжміського?

—    Що ви знаєте про особливості залізничного транспорту?


III. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про види транспорту та показники їх розвитку

Сухопутний (залізничний, автомобільний, трубопровідний), водний (морський, річковий) і повітряний. Найважливішими показниками розвитку будь-якого виду транспорту є вантажообіг і пасажирооборот.

Складання схеми «Види транспорту».

2. Транспортна система України

Транспортна система — територіальне поєднання різних видів транспорту, які, взаємодіючи, задовольняють потреби господарства й населення в перевезеннях вантажів і пасажирів.

Транспортні вузли: Київський, Харківський, Одеський, Львівський.

3. Залізничний транспорт, його роль у транспортній системі

За вантажообігом він посідає перше місце, за пасажирооборотом — друге.

Характерним є наявність магістралей, близьких до широтної та меридіональної спрямованості, а також таких, що радіально відходять від Києва і Харкова. Широтні магістралі — зв’язок Донбасу (вуглевидобувні, металургійні й коксохімічні підприємства) із Придніпров’ям (видобування залізної та марганцевої руд, металургійні підприємства).

Інтенсивні залізничні перевезення здійснюються лініями, що зв’язують Київ з іншими найбільшими містами, а також із сусідніми країнами.


IV. Закріплення матеріалу

—    Дайте визначення поняттям «транспортна система», «транспортний вузол». Нанесіть на контурну карту найбільші транспортні вузли.

—    Нанесіть на контурну карту найважливіші транспортні магістралі.

—    Яку роль відіграє транспорт у господарстві країни? З яких елементів складається транспортна система країни? Яку роль у транспортній системі відіграють транспортні вузли? Назвіть найважливіші залізничні магістралі, які проходять через ваш населений пункт (найближче велике місто).


V. Домашнє завдання

Для записів:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити