ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 9 КЛАС

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО


УРОК 36. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ КРАЇНИ


Очікувані результати: учень визначає особливості зовнішніх економічних зв’язків України; називає міжнародні та регіональні організації, до складу яких входить держава; аналізує статистичні дані про обсяги зовнішньої торгівлі країни; характеризує зовнішньоекономічні зв’язки України, проблеми й перспективи їх розвитку.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, статистичні дані про обсяги зовнішньої торгівлі країни.

Опорні поняття: світове господарство, зовнішні економічні зв’язки, зовнішня торгівля, експорт, імпорт.

Географічна номенклатура (найбільші імпортери українських товарів): Росія, Китай, Туркменістан, Туреччина, Білорусь, Німеччина, Польща, Угорщина, США та Італія.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

Географічний диктант

Клас ділиться по рядах на два варіанти, у кожному з яких різним формам міжнародного співробітництва відповідають певні цифри. Наприклад: зовнішня торгівля — 1, 2; вивезення капіталу — 3, 4; науково-технічне співробітництво — 5, 6; міжнародний туризм — 7, 8. Залежно від відповіді учні повинні написати певну цифру.

Питання

1.    Ця форма міжнародного співробітництва являє собою переміщення фінансових ресурсів з однієї країни до іншої.

2.    Ця форма міжнародного співробітництва характеризується експортом та імпортом.

3.    Для цієї форми міжнародного співробітництва характерні лідируючі позиції Європи.

4.    Ця форма міжнародного співробітництва являє собою обмін науково-технічною інформацією.

5.    Основою для швидкого розвитку цієї форми міжнародного співробітництва є міжнародний поділ праці.

Відповіді першого варіанта: 3, 1, 7, 5, 1.


II. Мотивація навчальної діяльності

Процеси глобалізації вимагають від України більш активного використання різних форм міжнародного співробітництва, у тому числі зовнішньої торгівлі. Це сприятиме більш повній реалізації експортного потенціалу національних підприємств і залученню іноземних капіталів.


III. Актуалізація опорних знань

—    До складу яких регіональних організацій входить Україна?

—    Які види продукції національного господарства експортуються в інші країни?

—    Які транзитні коридори проходять територією країни?


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Обсяги та структура зовнішньої торгівлі України

У 2007 р. з України до інших країн було вивезено товарів на суму 49,2 млрд. дол. США. У структурі експорту перше місце посідає продукція металургійної промисловості (вивезення чорних металів становить 34 % від вартості загального обсягу експорту, ще 5,9 % складають вироби з чорних металів).

Поступово зростає частка машинобудування.

Значні надходження отримали підприємства хімічної та харчової промисловості.

Імпорт — переважання енергоносіїв (природний газ, нафта) і продукції машинобудування.

2. Географія зовнішньої торгівлі

Зовнішньоторговельні операції майже з 200 країнами світу. Головні торговельні партнери — країни СНД. Значні обсяги зовнішньої торгівлі з Китаєм, Туреччиною, Італією, Німеччиною, США, Польщею.

3. Значення інших видів зовнішніх економічних зв’язків у господарстві країни

✵     Інвестиційна діяльність.

✵     Обмін науково-технічною інформацією.

✵     Створення спільних підприємств.

4. Участь України в міжнародних організаціях

Бере активну участь у діяльності понад 25 міжнародних організацій.


V. Закріплення матеріалу

—    Побудуйте секторну діаграму «Імпорт України у 2007 р.» за такими даними: механічне й електричне обладнання — 17,4 %; наземні транспортні засоби (крім залізничних) — 12,8 %; природний газ — 10,8 %; нафта — 7,5 %; полімерні матеріали, пластмаси й каучук — 5,6 %; готові харчові продукти — 3,4 %; інші товари — 42,5 %.

—    У чому полягають недоліки структури зовнішньої торгівлі України?

—    Нанесіть на контурну карту країни, що є найбільшими торговими партнерами України.

—    Назвіть особливості географії прямих інвестицій в економіку країни. У яких галузях здійснюється співробітництво з іноземними дослідницькими організаціями? З якою метою створюються спільні підприємства?

—    Назвіть можливі позитивні й негативні наслідки вступу України до ВТО.


VI. Домашнє завдання

Для записів:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити