ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 9 КЛАС

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

 

УРОК 37. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. СОЦІАЛЬНА СФЕРА. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ *

 

Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу, володіння уміннями та навичками.

Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь та навичок.

Приклади завдань для контролю

Перший рівень (одне питання — 0,5 бала)

Відзначте варіант із правильною відповіддю.

1. До галузі соціальної сфери, яка задовольняє інтелектуальні потреби людей, належить:

А торгівля;

Б житлово-комунальне господарство;

В охорона здоров’я; освіта.

2. Структуру експорту України характеризують:

А значні обсяги продажу кольорових металів;

Б значні обсяги продажу природного газу;

В поступове зростання частки продукції машинобудування;

Г поступове зниження частки продукції сільського господарства.

3. Укажіть галузь соціальної сфери, що найбільше сприяє розвитку транспорту, зв’язку, будівництва:

А побутове обслуговування;

Б туризм;

В соціальне забезпечення;

Г охорона здоров’я.

4. Укажіть назву міжнародної організації, членом якого Україна є з часу заснування в 1945 р.:

А ВТО;

Б ЮНЕСКО;

В ООН;

Г СНД.

5. Для зовнішніх економічних зв’язків України характерні такі ознаки:

А головними торговельними партнерами є країни — члени Євросоюзу;

Б зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій;

В головними торговельними партнерами є країни — члени СНД;

Г експорт значно перевищує імпорт.

6. Укажіть форму міжнародного співробітництва, що має найбільший вплив на світове господарство:

А міжнародний туризм;

Б зовнішня торгівля;

В вивезення капіталу;

Г науково-технічне співробітництво.

 

Другий рівень (одне питання — 1 бал)

7. Розподіліть країни за обсягами зовнішньої торгівлі з Україною (цифрою вкажіть місце).

 

Росія

 

США

 

Туркменістан

 

Туреччина

 

8. Установіть відповідність між галуззю соціальної сфери та особливостями соціальної політики.

Галузь соціальної сфери

 

Особливості соціальної політики

А. Житлово-комунальне господарство

 

1) Відродження традицій української національної школи

Б. Торгівля та громадське харчування

 

2) Естетичне виховання, організація спеціальної освіти, відпочинку й дозвілля громадян

В. Культура й мистецтво

 

3) Якнайповніше задоволення потреб населення в товарах шляхом купівлі-продажу

 

 

4) Реконструкція й оновлення житла, його матеріально-технічне забезпечення

 

9. Установіть відповідність між назвами міжнародних організацій і цілями їх створення.

Міжнародна організація

 

Цілі створення

А. ЮНЕСКО

 

1) Підтримка миру й міжнародної безпеки

Б. ОЧЕС

 

2) Створення в Причорномор’ї режиму вільного руху товарів, послуг, капіталів; комплексне використання й охорона ресурсів Чорного моря

В. ВТО

 

3) Поступове усунення основних торговельних бар’єрів між державами

 

 

4) Співробітництво в галузі освіти, науки й культури

 

Третій рівень (одне питання — 3 бали)

10. У чому полягають цілі соціальної політики у сфері освіти?

 

Четвертий рівень (одне питання — 3 бали)

11. Уявіть, що ви берете участь у рекламній компанії свого населеного пункту (району, області). Ваше завдання — якомога більш привабливо, яскраво й цікаво представити його природні й господарські об’єкти, переконати потенційних інвесторів вкласти капітал у господарство саме вашого населеного пункту (району, області).

Для записів:

___________________________________________________________

*    Проводиться на розсуд учителя.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.