ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 9 КЛАС

РОЗДІЛ ІV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ


УРОК 38. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ


Очікувані результати: учень визначає суттєві ознаки поняття «економічний район»; називає економічні райони, критерії їх виділення та спеціалізації; користується типовим планом характеристики економічних районів; висловлює судження про причини й наслідки господарських відмінностей різних територій України.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, статистичні дані про економічні райони.

Опорні поняття: економічний район, спеціалізація, територіальний поділ праці.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Між частинами країни існує різниця в географічному положенні, історичному розвитку, розселенні жителів і територіальній організації господарства, які потрібно враховувати у плануванні розвитку економіки. Це дає підстави для виокремлення на території України економічних районів.


II. Актуалізація опорних знань

— Які українські історичні землі в Україні ви знаєте?

— Чим відрізняються природні умови лісової та степової природних зон?

— Які територіально-адміністративні одиниці виділяються на території України?

— Які фактори впливають на спеціалізацію господарства країни (області)?


III. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про економічний район

Під економічним районом розуміють територіально цілісну частину країни, яка має свою виробничу спеціалізацію й пов’язана з іншими районами через територіальний поділ праці й обмін продукцією. Усі економічні райони утворюють єдиний господарський комплекс України.

Спеціалізація району залежить від економіко-географічного положення, природних і трудових ресурсів, економічної політики держави, особливостей історичного розвитку, а також природних, економічних і соціальних умов.

2. Мережа економічних районів в Україні. Склад, територія й населення економічних районів

Робота з узагальнюючою таблицею.

3. План вивчення економіко-географічного району

1) Склад території.

2) Економіко-географічне положення:

а) положення на території країни;

б) найближче економічне оточення (райони та країни, з якими межує, їх розвиток і співпраця з ними);

в) положення відносно найважливіших шляхів сполучення та морів.

3) Природні умови й ресурси:

а) характер рельєфу;

б) особливості клімату;

в) внутрішні води, забезпеченість водними ресурсами;

г) забезпеченість земельними ресурсами та найпоширеніші ґрунти;

д) мінеральні, лісові та рекреаційні ресурси.

4) Населення і трудові ресурси:

а) кількість і густота населення;

б) демографічні процеси;

в) національний склад населення;

г) особливості системи розселення й розвитку поселень;

д) трудові ресурси й зайнятість населення.

5) Особливості господарського комплексу:

а) галузі (виробництва), на яких спеціалізується економічний район;

б) найважливіші промислові підприємства, види продукції та споживачі;

в) рівень розвитку та спеціалізація сільського господарства;

г) рівень розвитку транспорту, магістралі загальнодержавного й міждержавного значення, транспортні вузли;

д) особливості розвитку соціальної сфери;

е) роль району в зовнішньоекономічних зв’язках.

6) Найбільші міста:

а) значення міста в соціально-економічному розвитку району;

б) найважливіші промислові об’єкти;

в) особливості розвитку соціальної сфери.

7) Проблеми й можливі шляхи їх розв’язання. Перспективи розвитку.


IV. Закріплення матеріалу Проблемне питання

— Як ви вважаєте, чому наведений поділ України на економічні райони потребує подальшої розробки та наукового обґрунтування?

— Доведіть, що спеціалізація економічного району залежить від його економіко-географічного положення, природних та трудових ресурсів.


V. Домашнє завдання

Для записів:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити