ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 9 КЛАС

РОЗДІЛ ІV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ


УРОК 39. ДОНЕЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН


Очікувані результати: учень застосовує типовий план для складання характеристики економічного району; порівнює економічні райони за їх спеціалізацією; аналізує проблеми й перспективи розвитку свого економічного району.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, статистичні дані про економічний район.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Головною ознакою господарського комплексу району є поєднання потужної важкої промисловості з розвиненим сільським господарством і розгалуженою транспортною мережею, якою здійснюються інтенсивні міжрайонні та міжнародні зв’язки. Частка в території — 8,8 %; у населенні — 14,9; у продукції сільського господарства — 8,1; в експорті — 29,7 %.


II. Актуалізація опорних знань

— Які природні ресурси наявні на території Донецької та Луганської областей?

— Які особливості національного складу їх населення?

— На яких галузях промисловості спеціалізується їхнє господарство?


III. Вивчення нового матеріалу

1. Економіко-географічне положення

Розташований на сході та південному сході країни, має протяжний кордон з Росією. Територією району проходять важливі транспортні шляхи.

2. Природні умови й ресурси

Проблемою є недостатня кількість водних ресурсів. Забезпеченість земельними ресурсами з розрахунку на одну особу майже вдвічі нижча, ніж у середньому по Україні.

З родовищ мінеральних ресурсів найбільше значення має Донбас з великими запасами високоякісного вугілля.

3. Населення і трудові ресурси

Пересічна густота населення найвища в Україні — 129 чол./км2. Найвищім є також показник питомої ваги міського населення — 88 %.

Складна демографічна ситуація.

4. Особливості господарського комплексу

У промисловості найважливішими галузями є вугледобувна (Донбас), чорна металургія, коксохімічна, теплоенергетика, важке машинобудування, хімічна, будівельна промисловість.

Провідною галуззю промисловості є паливно-енергетична. В електроенергетиці найбільше значення мають: Вуглегірська, Курахівська, Луганська, Старобешівська, Зуївська, Слов’янська ТЕС.

Коксохімічне виробництво та привізні руди сприяли формуванню центрів чорної металургії.

Машинобудування спеціалізується на виготовленні обладнання для гірничої, металургійної, будівельної індустрії.

Нафтопереробна промисловість представлена підприємством «Лисичанськнафтооргсинтез» (Лисичанськ).

Хімічна промисловість — понад 20 великих підприємств (мінеральні добрива, кислоти, соду, пластмаси, паливно-мастильні матеріали).

Розвинений транспортний комплекс. Провідна роль у перевезенні вантажів належить залізничному транспорту.

5. Найбільші міста


IV. Закріплення матеріалу

—    Підпишіть на контурній карті області України й Росії, з якими межує Донецький економічний район.

—    Дайте оцінку забезпеченості району природними ресурсами.

Проблемне питання

Чим пояснюється висока густота населення району й найвищі показники частки міського населення?

—    Поясніть, яку роль відіграла вугільна промисловість для розвитку інших галузей важкої індустрії.

—    Підпишіть на контурній карті найбільші міста району.

Проблемне питання

Як ви вважаєте, які проблеми характерні для району? Поясніть причини їх виникнення.


V. Домашнє завдання

Для записів:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити