ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 9 КЛАС

РОЗДІЛ ІV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ


УРОК 40. ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН


Очікувані результати: учень застосовує типовий план для складання характеристики економічного району; порівнює економічні райони за їх спеціалізацією; аналізує проблеми й перспективи розвитку свого економічного району.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, статистичні дані про економічний район.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Придніпровський економічний район — один з найпотужніших у країні. Його промисловість спеціалізується на видобуванні залізної (чотири п’ятих від загальноукраїнського) та марганцевої руд (весь обсяг), виробництві електроенергії, чорних та кольорових металів, важкого і транспортного машинобудування, продукції хімічної та харчової промисловості. Значні обсяги продукції виробляє промисловість будівельних матеріалів і легка промисловість. Частка в території — 9,8 %; у населенні — 11,3; у продукції сільського господарства — 9,3; в експорті — 28,7 %.


II. Актуалізація опорних знань

— Де розташовані найбільші родовища залізної та марганцевої руд?

— Які великі металургійні підприємства розташовані в Дніпропетровській і Запорізькій областях?


III. Вивчення нового матеріалу

1. Економіко-географічне положення. Природні умови й ресурси

Самостійна робота в групах

Завдання. Охарактеризувати економіко-географічне положення району, виявити його позитивні й негативні ознаки.

Рельєф: низовини (Придніпровська, Причорноморська) та височини (Придніпровська, Приазовська). Клімат помірно-континентальний з відносно спекотним і посушливим літом і м’якою зимою. Проблемою є недостатня кількість опадів.

Перетинає головна водна артерія країни — річка Дніпро. Значний потенціал мінеральних ресурсів.

2. Відмінності в населенні й трудових ресурсах

Порівняно з пересічними показниками в районі більш від’ємний приріст населення, нижча частка населення молодшої вікової групи, вища частка жінок у статевому складі, середня густота населення та питома вага міського населення (за останнім показником поступається тільки Донецькому району).

3. Господарський комплекс району

Енергетика — найпотужніша в Україні (Запорізька АЕС; Придніпровська, Криворізька, Дніпродзержинська ТЕС та ін.).

Металургія повного циклу — Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ і Запоріжжя.

Кольорова металургія орієнтується на довізну сировину та дешеву електроенергію (Запоріжжя — алюмінієвий і титаномагнієвий комбінати).

У машинобудівній галузі найбільше значення має важке машинобудування (металургійне і гірничошахтне устаткування).

Хімічна промисловість — виробництво мінеральних добрив, амоніаку, шин, лаків і фарб, пластмас.

Понад половина посівних площ зайнята під зерновими культурами (озима пшениця, кукурудза на зерно, ярий ячмінь).

Добре розвинені всі види транспорту.

4. Найбільші міста


IV. Закріплення матеріалу

—    Чим пояснюється складна демографічна ситуація в районі?

—    Які ознаки подібності мають спеціалізації промисловості Придніпровського й Донецького економічних районів? Чим вони пояснюються?

—    Підпишіть на контурній карті найбільші міста району.

—    Між Придніпровським і Донецьким економічними районами існують тісні економічні зв’язки. З’ясуйте, завдяки яким транспортним магістралям вони підтримуються. Укажіть, які види вантажів перевозяться ними.


V. Домашнє завдання

Для записів:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити