ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 9 КЛАС

РОЗДІЛ ІІ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


УРОК 8. СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ПОСЕЛЕНЬ


Очікувані результати: учень визначає суттєві ознаки понять «місто», «село», «система розселення», «урбанізація», «агломерація»; називає та показує на карті міста-мільйонери та інші найбільші міста; визначає функції міст; пояснює причини змін у системі розселення; наводить приклади областей України з різним рівнем урбанізації; оцінює соціальні проблеми в сільській місцевості.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, статистичні дані про частку міського й сільського населення, кількість населення окремих населених пунктів.

Опорні поняття: місто, село, урбанізація, субурбанізація, агломерація, система розселення.

Географічна номенклатура: міста-мільйонери (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Донецьк); міські агломерації (Донецько-Макіївська, Київська, Харківська, Дніпропетровсько-Дніпродзержинська, Горлівсько-Єнакіївська, Запорізька, Криворізька).

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Вам добре відомі слова: місто, селище, село, хутір. Людина знає й уживає їх у розмові, але часто не може точно сказати, що означає те чи інше слово. Після сьогоднішнього уроку ви зможете відрізняти населені пункти один від одного, називати їхні характерні ознаки, зрозумієте закономірності, за якими розвиваються деякі з них, дізнаєтеся про особливості системи розселення України.


II. Актуалізація опорних знань

—    У якому населеному пункті ви живете?

—    Що ви знаєте про історію його виникнення й особливості розвитку?

—    Які особливості способу життя в сільській місцевості? у містах?


III. Вивчення нового матеріалу

1. Типи населених пунктів та їх розвиток

Населені пункти поділяють на міські й сільські, зважаючи на переважну господарську діяльність їхніх жителів, за людністю.

Середня людність українського села становить близько 550 осіб. У Поліссі села є невеликими — від 200 до 500 осіб, у лісостеповій зоні їх людність досягає 1500 і більше жителів, у степу — 2000 осіб і більше.

Серед міських населених пунктів розрізняють міста, селища міського типу, курортні селища.

Робота на контурних картах

Підпишіть на контурній карті назви найбільших міст України.

2. Урбанізація, територіальні відмінності в її рівнях

За даними перепису 1897 р., у містах України проживало лише 16 % населення, у 1939 р. — 34 %, сьогодні — 68 %.

Найвища частка міських жителів фіксується в індустріально розвинених областях України. У деяких областях Західної України в містах проживає менш ніж половина всього населення.

Проблемне питання

Останніми роками частка міського населення в Україні не збільшується, а це суперечить основним світовим тенденціям. Чим би ви пояснили те, що процес урбанізації в Україні «загальмувався»?

3. Система розселення, функції міст

Мережа населених пунктів певної території з різноманітними зв’язками, що існують між ними, утворює систему розселення.

За функціями розрізняють багатофункціональні та монофункціональні населені пункти.

4. Соціальні проблеми сільського населення, шляхи їх розв’язання

У сільській місцевості порівняно низька забезпеченість установами охорони здоров’я, торгівлі, зв’язку, культури й народної освіти; нижчий рівень благоустрою; недостатній розвиток транспортних мереж, системи водо- та енергопостачання.


IV. Закріплення матеріалу

— Назвіть суттєві ознаки понять: «село», «місто», «урбанізація», «агломерація», «система розселення».

— Наведіть приклади багато- й монофункціональних міст. Які функції виконує столиця держави? Які функції виконує ваш населений пункт (обласний центр, столиця автономної республіки)?

— Охарактеризуйте соціальні проблеми сільського населення. Які існують шляхи їх розв’язання?


V. Домашнє завдання

Для записів:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити