ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 9 КЛАС

ВСТУП

УРОК 1. ЕКОНОМІЧНА Й СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ


РОЗДІЛ І. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

УРОК 2. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ТА ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ

УРОК 3. УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИЧНІ ЗЕМЛІ

УРОК 4. ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ


РОЗДІЛ ІІ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

УРОК 5. КІЛЬКІСТЬ, ГУСТОТА, ПРИРОДНИЙ ТА МЕХАНІЧНИЙ РУХИ НАСЕЛЕННЯ

УРОК 6. ПРИРОДНИЙ РУХ ТА СТАТЕВОВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

УРОК 7. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА

УРОК 8. СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ПОСЕЛЕНЬ

УРОК 9. ТРУДОВІ РЕСУРСИ Й ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

УРОК 10. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

УРОК 11. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

УРОК 12. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА

УРОК 13. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

УРОК 14. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ

УРОК 15. ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

УРОК 16. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

УРОК 17. МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ

УРОК 18. КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

УРОК 19. МАШИНОБУДУВАННЯ Й МЕТАЛООБРОБКА. ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

УРОК 20. ТРАНСПОРТНЕ І ТОЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

УРОК 21. ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

УРОК 22. ЛІСОВА Й ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

УРОК 23. ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

УРОК 24. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ

УРОК 25. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

УРОК 26. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

УРОК 27. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

УРОК 28. РОСЛИННИЦТВО

УРОК 29. ТВАРИННИЦТВО. ЗОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

УРОК 30. ТРАНСПОРТ ЯК ГАЛУЗЬ ГОСПОДАРСТВА. ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

УРОК 31. АВТОМОБІЛЬНИЙ І ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ

УРОК 32. ВОДНИЙ ТА ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ

УРОК 33. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТРАНСПОРТ

УРОК 34. СОЦІАЛЬНА СФЕРА, ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

УРОК 35. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ

УРОК 36. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ КРАЇНИ

УРОК 37. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. СОЦІАЛЬНА СФЕРА. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ


РОЗДІЛ ІV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

УРОК 38. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

УРОК 39. ДОНЕЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

УРОК 40. ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

УРОК 41. ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

УРОК 42. СТОЛИЧНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

УРОК 43. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

УРОК 44. ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

УРОК 45. ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

УРОК 46. КАРПАТСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

УРОК 47. ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

УРОК 48. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ


РОЗДІЛ V. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ

УРОКИ 49-51. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ (АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ)

ДОДАТОК. КОНСТРУКТОР КОМБІНОВАНОГО УРОКУ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити