ГЕОГРАФІЯ. 6 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

І СЕМЕСТР


ВСТУП

Урок 1. Географія — наука про природу Землі, населення та його господарську діяльність. Що вивчає географія в школі

Урок 2. Спостереження в природі


РОЗДІЛ І. Географічне пізнання Землі

Тема 1. Стародавня епоха пізнання Землі

Урок 3. Стародавня епоха пізнання Землі

Урок 4. Стародавня епоха пізнання Землі. Ібн Баттута. Марко Поло

Тема 2. Епоха Великих географічних відкриттів

Урок 5. Епоха Великих географічних відкриттів, подорожі портуґальців. Б. Діаш, Х. Колумб, Ф. Маґеллан

Урок 6. Продовження епохи Великих географічних відкриттів. Відкриття південного материка. подорожі піратів і землепрохідців

Тема 3. Географія Нового часу

Урок 7. Географія Нового часу

Тема 4. Сучасні географічні дослідження

Урок 8. Сучасні географічні дослідження

Урок 9. Географічне пізнання Землі (підсумковий урок)


РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані та карті

Тема 1. Способи зображення Землі

Урок 10. Види зображення земної поверхні

Урок 11. Масштаби, види масштабів

Урок 12. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут

Урок 13. Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Класифікація карт

Урок 14. Зображення нерівностей земної поверхні

Урок 15. Способи зображення Землі (підсумковий урок)

Тема 2. Градусна сітка Землі. Географічні координати точок

Урок 16. Градусна сітка на глобусі й карті

Урок 17. Географічні координати

Урок 18. Визначення географічних координат

Урок 19. Значення карт. Географічні координати свого населеного пункту

Урок 20. Варіант 1. Земля на плані та карті (підсумковий урок)

Урок 20. Варіант 2. Земля на плані та карті (підсумковий урок)

Урок 20. Варіант 3. У пошуках скарбу (підсумковий урок)


РОЗДІЛ ІІІ. Географічна оболонка та її складові

Тема 1. Літосфера

Урок 21. Внутрішня будова Землі

Урок 22. Мінерали та гірські породи

Урок 23. Походження материків та океанів. Геологічний час

Урок 24. Внутрішні процеси

Урок 25. Внутрішні процеси (магматизм)

Урок 26. Зовнішні сили Землі

Урок 27. Основні форми рельєфу Землі. Гори

Урок 28. Рівнини

Урок 29. Рельєф океану

Урок 30. Зміна гір та рівнин під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів

Урок 31. Охорона надр. Унікальні форми рельєфу

Урок 32. Літосфера (підсумковий урок)


ІІ СЕМЕСТР


РОЗДІЛ ІІІ. Географічна оболонка та її складові

Тема 2. Атмосфера

Урок 33. Атмосфера: її склад та будова

Урок 34. Температура повітря

Урок 35. Розподіл сонячного тепла і світла. Теплові пояси

Урок 36. Атмосферний тиск

Урок 37. Рух повітря

Урок 38. Водяна пара. Вологість повітря

Урок 39. Атмосферні опади

Урок 40. Погода

Урок 41. Клімат Землі. Кліматичні пояси і головні типи клімату

Урок 42. Охорона атмосфери

Урок 43. Політ у верхні шари атмосфери (підсумковий урок з теми «Атмосфера»)

Урок 44. Атмосфера

Тема 3. Гідросфера

Урок 45. Гідросфера. Світовий океан та його частини

Урок 46. Властивості вод світового океану

Урок 47. Рух води в океані

Урок 48. Багатства вод світового океану

Урок 49. Океан і людина

Урок 50. Поверхневі води. Річки

Урок 51. Озера, штучні водойми

Урок 52. Болота, їх типи. Льодовики

Урок 53. Підземні води

Урок 54. Варіант 1. Гідросфера (підсумковий урок)

Урок 54. Варіант 2. Гідросфера (підсумковий урок)

Тема 4. Біосфера

Урок 55. Біосфера. складові біосфери. Географічні закономірності поширення ґрунтів, рослин і тварин

Урок 56. Охорона біосфери

Тема 5. Географічна оболонка

Урок 57. Географічна оболонка. Загальні закономірності географічної оболонки

Урок 58. Зональні й азональні природні комплекси. Екологічні проблеми

Урок 59. Практична робота № 13. Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між ними (на місцевості)


РОЗДІЛ ІV. Земля — планета людей

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі

Урок 60. Кількість і розміщення населення Землі

Урок 61. Народи і держави

Урок 62. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини


РОЗДІЛ V. Людина і географічна оболонка

Тема 2. Населення і природокористування

Урок 63. Населення і природокористування

Урок 64. Біосфера. Географічна оболонка. людство на Землі (підсумковий урок)

Урок 65. Повторення курсу «Загальна географія. 6 клас» (частина 1)

Урок 66. Повторення курсу «Загальна географія. 6 клас» (частина 2)

Урок 67. Контрольне оцінювання з курсу «Загальна географія. 6 клас»


Література


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити