ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я - Уроки для 4 класу - О. В. Гнатюк

Розділ IV. ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я

Урок 31. ПОВАГА І САМОПОВАГА

Мета: розширити знання учнів про повагу і самоповагу; розвивати почуття поваги до себе та інших людей; виховувати шанобливе ставлення до людей.

Обладнання: мікрофон, картки із частинами прислів’їв.

Попередня робота.

Підготувати прислів’я до теми. Записати частини прислів’їв (окремі слова) на картках для кожної групи.

Ключові поняття: повага, самоповага.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання.

Перевірка виконання проекту «Моя мета».

Завдання 5 на с. 57 зошита (с. 147 підручника).

II. Повідомлення теми уроку.

- Сьогодні на уроці ми поговоримо про повагу і самоповагу.

III. Актуалізація опорних знань.

Учитель проводить бесіду про повагу і самоповагу.

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Розповідь учителя з елементами бесіди про повагу і самоповагу з проведенням словникової роботи.

Повага до людини - це почуття шани, прихильне, шанобливе ставлення до неї. Повага є запорукою доброзичливих стосунків між людьми.

Потрібно шанобливо ставитися до людей, особливо до старших, найближчих і найдорожчих - батьків, родичів, учителів тощо.

Виявити свою повагу можна по-різному: щирим привітанням, усмішкою, добрим, уважним ставленням до інших тощо.

Самоповага, повага до себе, шанобливе ставлення до себе, ціннісне ставлення до себе - це внутрішня моральна риса людини, що засвідчує позитивне в цілому, приязне ставлення до себе самої. У найбільш конкретних проявах самоповага людини виявляє себе в таких почуттях, як радість за себе, задоволеність, гордість, симпатія до себе тощо.

2. Робота за підручником на с. 148, 149.

Опрацювання тексту і бесіда за малюнками.

3. Фізкультхвилинка. (За вибором учителя).

V. Закріплення матеріалу.

1. Робота за підручником на с. 149, 150.

·       Пояснення вислову.

        Хочеш, щоб тебе поважали, - поважай інших.

·       Робота над віршем (завдання 1).

·       Відповіді на запитання 2, 3.

·       Робота в парах (завдання 4).

2. Робота в зошиті на с. 58.

·       Розгадування ребуса і запис відповіді (завдання 1).

·       Обговорення і виконання завдання 2.

·       Самостійне виконання завдань 3, 4 з подальшою перевіркою.

3. Вправа «Мікрофон».

- Продовжте речення.

1) Повага - це...

2) Я поважаю (назвати когось) за те, що...

- Розкажіть, як ви ставитеся до своїх батьків, у чому виражається ваша шана, повага до них.

- Наведіть приклади справ, гідних поваги.

4. Робота з прислів’ями.

Учні об’єднуються у групи (по 5-6 осіб). Кожній групі роздати картки із частинами прислів’їв (окремими словами). Учні мають скласти прислів’я і пояснити їхній зміст.

1 група:

Як     тебе.     ти       до людей,

до         так     люди

(Як ти до людей, так люди до тебе).

заробити,      заслужити!      Хліб

потрібно      а       повагу

(Хліб потрібно заробити, а повагу заслужити!).

2 група:

шанує,        шанують.      того

й      Хто      люди

(Хто шанує, того й люди шанують).

то         тобі        й       відповідають.

Як      добрий,      добротою      сам

(Як сам добрий, то добротою й тобі відповідають).

3 група:

не       Хто      має.

людей       поваги      поважає, -       не     сам

(Хто людей не поважає, - сам поваги не має).

мати       Хочеш      до       себе!    повагу

людей?      в      Май     повагу

(Хочеш мати повагу в людей? Май повагу до себе!).

5. Пояснення вислову.

- Поясніть вислів французького філософа і математика Рене Декарта:

Повага інших - гарний привід, щоб поважати самого себе.

6. Робота над текстом.

Слухання й опрацювання оповідання Василя Сухомлинського «Хлопці розважаються».

- Про кого йдеться в тексті?

- Про що попросив робітник хлопців?

- Чи виконали вони його прохання?

- Чому робітник назвав хлопців дикунами?

- Чи поважають хлопці інших людей?

- Чи поважають вони самі себе?

- Який висновок можна зробити?

VI. Підсумок уроку.

- Що таке повага?

- Що таке самоповага?

- За що слід поважати людей?

- Які добрі вчинки варті поваги?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити