Розробки уроків - Основи здоров'я 8 клас - 2016 Рік

Розділ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я (6 годин)

УРОК № 17 УМІННЯ ВЧИТИСЯ

Тема. УМІННЯ ВЧИТИСЯ

Складові уміння вчитися. Важливість налаштування на успіх. Бар'єри ефективного навчання

Мета: дати уявлення про шляхи формування уміння вчитися та його складові; систематизувати знання про бар'єри ефективного навчання; розвивати навички самоорганізації, мотивації на якісну навчальну діяльність; виховувати усвідомлення важливості налаштування на успіх.

Обладнання: ілюстративний матеріал, схема «Асоціативний кущ», музичний супровід (Sасrаl nіrvаnа, автор Еnіgmа).

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання, встановлення позитивного настрою

II. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Фронтальне опитування

— Що слід розуміти під поняттям «ідеал краси»?

— Порівняйте поняття «зовнішня краса» і «внутрішня краса».

— Наскільки доцільним є сліпе наслідування моді?

— У якому темпі виконували домашнє завдання на сьогоднішній урок? (Нашвидкуруч, ретельно,...)

III. ПЕРЕВІРКА РАНІШЕ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ

Розв'язування ситуаційних задач

А) Денис ніколи не був у центрі уваги однокласників. Та після того, як усі помітили в нього татуювання, сталися зміни: його засипали питаннями про значення малюнка, деталі процесу татуажу тощо. Хлопець вирішив, що нарешті знайшов друзів серед однокласників. Прокоментуйте ситуацію з власної точки зору.

Б) Світлана завжди ходить у взутті на високих підборах. Усі дівчата в школі заздрять її стрункості, привабливості, хлопці проводжають поглядами. Дівчину це тішить, дарма, що ввечері ноги дуже болять, та й зі спиною почалися проблеми. Прокоментуйте ситуацію з власної точки зору.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ І ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

— Багато чого з цієї теми ви вже знаєте, маєте власний досвід, оскільки є школярами, тому із поставленими завданнями легко впораєтесь. Отже, закріпимо успіх.

V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ

1. Аналіз та обговорення змісту епіграфа уроку

«Людина може стати розумною трьома шляхами: шляхом наслідування — це найлегший шлях, шляхом досвіду — це найважчий шлях, шляхом роздумів — це найблагородніший шлях» (Китайське прислів’я).

— Який би шлях обрали ви, якби у вас була така можливість? Чому? Поясніть свою думку.

— Чи існують інші шляхи до розуму? Які саме?

VI. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вправа «Мозковий штурм»

— Які, на вашу думку, вміння і навички, компетентності потрібні людині ХХІ століття? (Комунікативні компетентності, творчість, пізнавальний інтерес, навички роботи з інформацією, уміння працювати в команді, соціальна відповідальність, аналітичне мислення, уміння ставити цілі й досягати їх, спрямованість на саморозвиток, уміння вчитися тощо.)

2. Вправа «Асоціативний кущ»

— Назвіть асоціації до поняття «Уміння вчитися», складіть відповідну схему. (Наполегливість інтерес, ...)

3. Міні-лекція «Складові уміння вчитися

Уміння вчитися — ключова компетентність учнівської молоді сучасного інформаційного суспільства, яка передбачає: набуття фундаментальних знань та умінь; спроможність оперувати числами й ІКТ; здобуття знань, їх обробка і засвоєння; здатність організовувати власне навчання, співпрацювати з іншими в рамках навчального процесу; здатність використовувати здобуті знання, життєвий досвід у різних життєвих контекстах; уміння оцінювати результати власного навчання.

4. Оздоровлювальна вправа

Релаксація «Чарівна крамниця» (під музичний супровід) (див. Додатки).

Висновки. Отже, для успіху потрібно... (Відповіді учнів.)

5. Важливість налаштування на успіх. Бесіда

— Чому, говорячи про досягнення успіху, виникають подібні асоціації: гори, осяяні сонячними променями; нерівна місцевість на шляху до них тощо?

— Що мають на увазі, коли говорять: «Налаштуватися на успіх»?

Налаштування на успіх — це впевненість у тому, що ти дійдеш до кінця,

закінчиш розпочату справу.

6. Робота за підручником (у парах). Бар'єри ефективного навчання

VII. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Вправа «Запитай товариша»

Учні мають право на два запитання до класу про себе. Наприклад: «Наскільки добре я вчуся? Що мені треба зробити для того, щоб сформувати складові вміння вчитися? Чи маю я бар’єри, що перешкоджають ефективному навчанню? Які саме?» тощо.

2. Вправа «Кошик для сміття»

Учні мають подумати, чого хотіли б позбутися задля досягнення власного успіху в навчанні. Продовжують фразу: «Я викидаю в кошик для сміття. (свою лінь тощо)».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія емоційного стану і рівня засвоєння навчального матеріалу

Учні обирають смайл, що, на їхній погляд, відповідає роботі на уроці кожного з них.

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов'язкове:

✵ опрацювати матеріал підручника щодо вивченої теми (§ , с. );

додаткові (на вибір, за бажанням):

✵ спланувати у вигляді тез заходи щодо формування в себе вміння вчитися.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити