Розробки уроків - Основи здоров'я 8 клас - 2016 Рік

Розділ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я (16 годин)

Тема 1. СОЦІАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

УРОК № 22 ПСИХОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ РАННІХ СТАТЕВИХ СТОСУНКІВ, ПІДЛІТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ

Тема. ПСИХОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ РАННІХ СТАТЕВИХ СТОСУНКІВ, ПІДЛІТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ

Відпрацювання алгоритму відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску

Мета: дати уявлення про психологічні і соціальні наслідки ранніх статевих стосунків, підліткової вагітності; сприяти формуванню в учнів стійких переконань щодо пріоритету здорового способу життя; розвивати навички відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску, здоров'язбережувальні компетенції; виховувати свідому потребу в дотриманні принципів здорового способу життя.

Обладнання: ілюстративний матеріал, таблиця «10 негативних психологічних наслідків ранніх статевих стосунків», схема «Соціальні наслідки ранніх статевих стосунків», картки із зображенням лінійки (за кількістю учнів), схема «Сходинки успіху», мультимедійні засоби та презентація, музичний супровід (спокійна мелодія).

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання, створення позитивного настрою. Вправа «Самоналаштування»

— Покладіть руки на парту, заплющте очі та промовляйте: «Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я — особистість творча. Я бажаю всім однокласникам успіхів на сьогоднішньому уроці».

II. АКТИВІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ УЧНІВ

Вправа «Асоціативний кущ» до поняття «Психологічні і соціальні наслідки ранніх статевих стосунків».

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Дуже багато підлітків рано починають статеве життя. Щороку створюється безліч підліткових сімей через ранню вагітність дівчинки-підлітка, але позашлюбна народжуваність має тенденцію до зростання.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

1. Запитання до класу

— Чи знаєте ви наслідки ранніх абортів?

— Чому підлітки погоджуються на сексуальні стосунки?

— Що ви знаєте про методи регулювання зачаття, про контрацепцію?

2. «Шкала актуальності» (див. Додатки до уроку 3)

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за таблицею. Емоційний ризик як один із психологічних наслідків ранніх статевих стосунків (див. Додатки)

Розгляньмо 10 негативних психологічних наслідків ранніх сексуальних зв’язків.

2. Соціальні наслідки ранніх статевих стосунків. Колективне складання схеми

Варіанти відповідей: неготовність до материнства, батьківства, недостатньо сформована відповідальність, нездатність матеріально забезпечувати сім’ю, зміни життєвих планів, некомпетентність щодо розв’язання «дорослих» проблем, організація побуту тощо.

3. Підліткова вагітність (ілюстративний або мультимедійний супровід)

— Розгляньте пропонований ілюстративний матеріал і сформулюйте висловлювання щодо підліткової вагітності. Висловіть свою власну позицію стосовно цього питання.

VI. ПЕРВИННЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ (ПРОБНІ ВПРАВИ)

1. Оздоровлювальна вправа. Релаксація «Прекрасна квітка»

(музичний супровід) (див. Додатки)

2. Робота за підручником (у парах). Взаємонавчання

— Опрацюйте матеріал підручника і складіть інформаційні повідомлення: «Профілактика ранньої вагітності» (один учень із пари), «Мета просвітницько-профілактичної роботи з підлітками щодо запобігання небажаної вагітності» (другий учень із пари).

3. Моделювання ситуацій відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску. Робота в групах (3)

Об’єднання у три групи за принципом «ранок», «день», «ніч».

Завдання для груп

I група — продемонструвати (у формі сценки) ситуацію можливої поведінки підлітків у разі пропозиції не брати до уваги поради і настанови батьків щодо побудови стосунків із друзями протилежної статі. Наприклад, мама дівчинці говорила про закоханість і романтичні стосунки інші речі, які відрізняються від обговорюваних у компанії однолітків. Можливі варіанти дій дівчинки-підлітка, їхні прогнозовані наслідки.

II група — скласти пам’ятку «способи толерантної відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску.

III група — скласти можливі варіанти діалогу за заданою темою (дівчатка- підлітки познайомилися на дискотеці з компанією хлопців, які їм запропонували провести вихідні разом на дачі в одного з юнаків).

Презентація роботи в групах.

Колективне обговорення.

VII. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК У СТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

Розв'язування ситуаційних задач (колективно) (див. Додатки)

VIII. ТВОРЧІ ВПРАВИ

1. Вправа «Аукціон ідей». Поведінка підлітка в умовах тиску

— Які можете «продати» ідеї щодо толерантної та безконфліктної поведінки підлітка з людьми, що маніпулюють або тиснуть, нав’язуючи небезпечні пропозиції?

2. Вправа «Лінійка ризиків» (за ілюстративними картками)

— Запишіть на відповідних числових показниках поданої шкали-лінійки можливі ризики ранніх статевих стосунків для підлітка: від найменшого до найбільшого.

— Що ви запишете на показнику, рівному нулеві?

(Відповіді учнів.)

IX. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Вправа «Сходинки успіху» (див. Додатки до уроку 13)

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов'язкове:

✵ опрацювати матеріал підручника щодо вивченої теми (§ , с. );

додаткові (на вибір, за бажанням):

✵ скласти «модель» здорових романтичних стосунків між дівчатками і хлопцями в підлітковому віці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити