Розробки уроків - Основи здоров'я 8 клас - 2016 Рік

Розділ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я (16 годин)

Тема 2. БЕЗПЕКА В ПОБУТІ Й НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

УРОК № 32 ЗАХИСТ ВІД КРИМІНАЛЬНИХ НЕБЕЗПЕК.ПОНЯТТЯ І МЕЖІ ДОПУСТИМОЇ САМООБОРОНИ.ОСНОВИ САМОЗАХИСТУ. ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Тема. ЗАХИСТ ВІД КРИМІНАЛЬНИХ НЕБЕЗПЕК.ПОНЯТТЯ І МЕЖІ ДОПУСТИМОЇ САМООБОРОНИ.ОСНОВИ САМОЗАХИСТУ. ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Мета: дати уявлення про захист від кримінальних небезпек, формувати поняття про основи самозахисту, межі допустимої самооборони; систематизувати знання про протидію торгівлі людьми; відстоювати свою позицію та відмовлятися від небажаних пропозицій; виховувати впевненість, здатність до аналізу проблем і прийняття рішень. Обладнання: ілюстративний матеріал, м'яка іграшка, стікери у формі знаків питання та оклику (кожен вид — за кількістю учнів), аркуші паперу А4 (за кількістю учнів), таблиці «Основи самозахисту», музичний супровід, мультимедійні засоби, презентація «Правила поведінки під час нападу», відео «Станція призначення — «Життя».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Вправа «Знайомство». Гра «Природні явища» (музичний супровід)

Учень тримає в руках м’яку іграшку і каже: «Якби я був (ла) природним явищем, я був (ла) би літнім дощем (ураганом, снігом, інеєм, веселкою)...» Пояснює, чому. Потім передає іграшку іншому учню, який висловлює свою думку.

II. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують підготовлені вдома повідомлення про соціальну безпеку.

III. ПЕРЕВІРКА РАНІШЕ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ

Розв'язування ситуаційної задачі (див. Додатки)

— Чи належить шантаж до правопорушень? Як би ви діяли на місці Ігоря?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ І ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Вправа «Очікування»

Учні на стікерах у вигляді знаку питання записують власні очікування від уроку, співпраці з однокласниками. Потім прикріплюють їх на частині дошки поруч із записом теми уроку.

V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ

Слухання та обговорення притчі «Вища мудрість»

Одного разу до старого майстра китайських бойових мистецтв прийшов молодий європеєць і запитав:

— Учителю, я чемпіон своєї країни з боксу і французької боротьби. Чого б ти ще міг навчити мене?

Старий Майстер усміхнувся і сказав:

— Уяви, що ти гуляєш містом і випадково забрів туди, де тебе очікують громили, щоб нам’яти тобі боки й пограбувати. Тож я навчу тебе не гуляти в таких місцях.

— Якою була б ваша відповідь, якби ви були на місці Майстра?

VI. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виявлення рівня поінформованості. «Мозковий штурм»

— Які складові соціального середовища впливають на життя і здоров’я людини? Наведіть приклади кримінальних небезпек.

— Що ви знаєте про кримінальну відповідальність неповнолітніх?

2. Інформаційне повідомлення. Розповідь учителя з елементами бесіди

3. Правила поведінки під час нападу (мультимедійний або ілюстративний супровід)

4. Робота за підручником. Поняття і межі допустимої самооборони

— Складіть план до відповіді на питання про поняття і межі допустимої самооборони.

5. Оздоровлювальна вправа. Руханка «Східний базар»

6. Основи самозахисту. Поняття «Самооборона»

7. Заходи щодо протидії торгівлі людьми.

Перегляд відео «Станція призначення — "Життя"»

— Під час перегляду відзначте для себе головну, найважливішу інформацію.

VII. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Колективна робота. Складання таблиці-схеми «Кримінальні небезпеки»

Об’єкти загроз: людина, члени сім’ї, родичі, знайомі, майно

Місце можливої загрози: дім, дача, робочий кабінет, вулиця, школа

Час: особистий, робочий, відпустка, відрядження

Загрози: вбивство, насильство, пограбування, шантаж, напад

Особистість

Напрями захисту: юридичний, фізичний, інформаційний, організаційний

Джерела загроз: людина, техніка, техногенні і патогенні зони, природні явища

Посягання: на життя, здоров’я, свободу, особисті чесноти, гроші, документи, цінності

Методи захисту: самооборона, особиста охорона

2. Колективне обговорення «Випадок із судової практики».

(Завчасно підготувати приклад)

— Поясніть свою позицію щодо рішення суду.

— У подібній ситуації слід пам’ятати про дуже важливий принцип: як тільки ви абсолютно однозначно мали всі підстави визначити, що напад фактично закінчився, — кінчається і ваше право на захист від нього. Це означає, що якщо нападник уже позбавлений можливості заподіяти якусь шкоду, то і ви не можете більше заподіювати йому шкоду. Якщо ж ви в цьому випадку все ж заподієте шкоду нападнику, то ваші дії будуть кваліфіковані як акт самочинної розправи і спричинять вашу відповідальність за відповідними статтями КК.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Аналіз діяльності

Учні аналізують свої очікування: якщо вони здійснилися, то відповідний знак питання накривають стікером у формі знака оклику, а якщо ні — то залишають відкритими.

2. Рефлексія. «Незакінчене речення»

Я відчув (відчула)... Я зрозумів (зрозуміла)... Віднині я...

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов'язкове:

✵ опрацювати матеріал підручника щодо вивченої теми (§ , с. );

додаткові (на вибір, за бажанням):

✵ розглянути подібну інформацію в додаткових джерелах.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити