Розробки уроків - Основи здоров'я 8 клас - 2016 Рік

Розділ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я (16 годин)

Тема 2. БЕЗПЕКА В ПОБУТІ Й НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

УРОК № 33 ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ І БЕЗДОГЛЯДНІСТЬ

Тема. ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ І БЕЗДОГЛЯДНІСТЬ

Небезпека залучення до деструктивних соціальних угруповань. Загроза тероризму

Мета: формувати поняття про дитячу безпритульність і бездоглядність, систематизувати знання про небезпеку залучення до деструктивних соціальних угруповань; вчити діяти при загрозі тероризму; розвивати навички поведінки в умовах тиску, погроз; виховувати свідому потребу в дотриманні принципів соціального благополуччя.

Обладнання: ілюстративний матеріал, аркуші А5 (за кількістю учнів), музичний супровід (спокійна мелодія), мультимедійні засоби та презентація.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання, створення позитивного настрою (музичний супровід)

II. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Вправа «Конкурс ерудитів»

— Складіть коротке формулювання термінів, що записані на дошці (самостійно):

а) самооборона; б) до основних кримінальних загроз відносять...; в) джерелами кримінальних небезпек можуть бути.

2. «Взаємоопитування»

Аркуші роздають у довільному порядку учням на перевірку. Учитель відкриває заздалегідь записані на дошці правильні відповіді. Необхідно оцінити правильність виконання завдання та поставити « + » або «-» навпроти кожного терміна.

III. ПЕРЕВІРКА РАНІШЕ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ

— Назвіть небезпеки соціального походження.

— Які способи захисту від кримінальних небезпек ви знаєте?

— Яким може бути «правило обачливості» щодо їх уникнення?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ І ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Епіграф до уроку

Світ не зігрієш,

Світ не одягнеш,

Світ не нагодуєш,

Але не відпускай голодну дитину,

Не подавши їй шматка.

Не залишай голодну дитину —

Хоч рукою її прикрий,

Не кидай змерзлу дитину,

не зігрівши її.

(Грузинська народна пісня)

— Прокоментуйте епіграф уроку, висловіть свою власну позицію щодо змісту рядків грузинської народної пісні.

— На яку соціальну проблему звернено увагу у грузинській народній пісні?

— Наскільки актуальною ця проблема є в нашій країні?

V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ

— Яке зло може чинити суспільство щодо дітей? Якими можуть бути його причини? Що треба зробити (змінити, сформувати) в соціумі, щоб проблеми дитинства звести нанівець?

VI. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Інформаційне повідомлення "Діти вулиці" як соціальне явище»

За визначенням ЮНІСЕФ, «діти вулиці» — це неповнолітні, для яких вулиця стала постійним місцем перебування. Паралельно функціонують два поняття: «діти, які працюють на вулиці» і «діти, які живуть на вулиці разом зі своєю сім’єю».

2. Перегляд мультимедійної презентації

«Небезпека залучення до деструктивних соціальних угруповань»

Деструктивне релігійне об'єднання — це авторитарна ієрархічна організація будь-якої орієнтації, є руйнівною щодо природного гармонійного духовного, психічного і фізичного стану особистості, що практикує приховане психологічне насильство, яке виражене в цілеспрямованому встановленні окремою особою або групою осіб у своїх вузькоегоїстичних цілях незаконного контролю над свідомістю, поведінкою і життям інших особистостей без їхньої згоди.

3. Оздоровлювальні вправи для формування правильної постави

1. Початкове положення (П. п.) — стоячи, ноги на ширині плечей, руки витягнуті вгору. Нахилитися вперед, руки торкаються землі якнайдалі за ногами. Повторити 5-6 разів.

2. П. п. — стоячи, ноги на ширині плечей, права рука на талії, ліва — над головою долонею усередину. Нахилити тулуб праворуч, одночасно відставляючи праву ногу в сторону на носок. Повернутися в п. п. Те саме виконати в напрямку ліворуч. Повторити 8-10 разів.

3. Робота за підручником (у парах). Загроза тероризму

— Опрацюйте в парах відповідний матеріал підручника. Поставте одне одному по 3 запитання за змістом статті «Загроза тероризму».

— Що для вас було новим? Яка інформація для вас особливо важлива?

VII. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота в групах (2)

I група складає діалог відмови від залучення до деструктивних соціальних угруповань.

II група складає пам’ятку «Що треба знати про тероризм».

2. Вправа «Аукціон ідей»

— Висловіть ваші ідеї щодо профілактики дитячої безпритульності й бездоглядності.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Вправа «Мікрофон»

— Де ми можемо застосувати знання та компетенції, систематизовані під час уроку?

2. Ритуал прощання «Бажаю вам...»

Учні висловлюють свої побажання однокласникам щодо теми уроку.

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов'язкове:

✵ опрацювати матеріал підручника щодо вивченої теми (§_ , с.);

додаткові (на вибір, за бажанням):

✵ створити мультимедійну презентацію на одну з тем: «Безпритульних і бездоглядних дітей не має бути!», «Загроза тероризму»;

✵ скласти «портрет» соціально здорового підлітка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити